logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Gebrüder Weiss - Novi sertifikati garantuju ekološko poslovanje i bezbednost na radu

Krajem 2020. godine Gebrüder Weiss je postala jedna od kompanija sertifikovana po standardu ISO 14001, koji garantuje da je poslovanje usaglašeno sa domaćim propisima zaštite životne sredine. Dobijanje sertifikata standarda ISO 14001 veoma je važno za ekosistem, za kompaniju, zaposlene i klijente, ističe Marija Dimitrijević, controlling, HSEQ Branch Management u kompaniji Gebrüder Weiss.
- Ovaj sertifikat je dokaz da smo društveno-odgovorna kompanija koja brine, ali i kontinuirano ulaže u očuvanje životne sredine. Klijentima koji se aktivno interesuju za ekološke performanse uliva poverenje da rade sa organizacijom koja promoviše zajedničku ekološku svest, a istovremeno, budi se svest zaposlenih da kroz svoje poslovne aktivnosti ne zagađuju prirodno okruženje i da doprinose stvaranju boljih uslova za život i rad. Posvećenost očuvanju životne sredine uz ulaganje u ekološki prihvatljive pogonske tehnologije u svakodnevnoj logistici pokazuje zašto naša kompanija zauzima vodeću poziciju kada su u pitanju inovativna rešenja za održivi razvoj.
Kompanija Gebrüder Weiss je u prethodnom periodu predstavila inovativna rešenja u pogledu zaštite životne sredine, pronalaženjem alternativnih načina za pokretanje vozila, te su sve više u upotrebi kamioni sa pogonom na vodonik i gas. Koji alternativni pogoni se trenutno koriste u Srbiji, i kakvi su planovi kompanije na ovom polju u budućnosti?
- Gebrüder Weiss sledi jasne ciljeve u svojoj dugoročnoj strategiji održivosti – jedan od njih je da emisiju CO2 smanjujemo za 10 procenata svake godine, što planiramo da ostvarimo, između ostalog, i povećanom upotrebom alternativnih pogona kamiona, kao što su električni, na gas ili vodonik. Naša kompanija već koristi nekoliko kamiona na gas u Austriji, Nemačkoj i Srbiji, kao i kamion sa potpuno električnim pogonom u širem području Beča i Graca, a početkom ove godine među prvima smo uveli u svoj vozni park u filijali Altenrhajn u Švajcarskoj i kamion na pogonsko gorivo na tzv. zeleni vodonik. Kamion Hyundai XCIENT Fuel Cell štedi čak 80 tona CO2 godišnje, što je i razlog zbog čega ove kamione vidimo kao održivu alternativu ostalim pogonskim tehnologijama koje danas postoje.
(Foto: Gebrüder Weiss/ Stefan Peter)
Još jedan novitet u kompaniji je standard ISO 45001 koji definiše zahteve za sistem menadžmenta bezbednosti i zdravlja na radu.
- Dobijanje sertifikata standarda ISO 45001 početkom 2021. godine, koji se dodeljuje kompanijama koje svojim zaposlenima garantuju bezbedne uslove za rad, rezultat je upravo dugogodišnjeg rada i zalaganja kompanije Gebrüder Weiss doo za očuvanje bezbednosti i zdravlja svojih zaposlenih. Cilj ovog standarda je smanjenje i potpuna eliminacija slučajeva povreda zaposlenih, a Gebrüder Weiss doo je kompanija koja je nastoji da kontinuirano unapređuje i održava nivo fizičke, mentalne i društvene bezbednosti radnika svih zanimanja i hijerarhijskih nivoa, kao i da spreči sve potencijalne povrede. Sve opasnosti i štetnosti po bezbednost radnika, koje se mogu javiti, potrebno je predvideti, identifikovati i doneti mere za smanjenje i eliminaciju rizika. Uvek je bolje sprečiti nego lečiti, pa aktivnosti na prevenciji mogućih rizika na polju bezbednosti i zdravlja na radu, nemaju cenu.
Na koji način su zaposleni u kompaniji doprineli sertifikaciji kompanije standardima ISO 14001 i ISO 45001?
- Sa istorijom dugom preko 500 godina, Gebrüder Weiss je najstarija logistička kompanija, a može se pohvaliti i time da je jedna od najuspešnijih. Temelj tog uspeha su naši zaposleni, o čijem razvoju, edukaciji i bezbednosti brinemo svakog dana. Ovi sertifikati su potvrda da smo na dobrom putu i da je koordinacija i saradnja svih zaposlenih u kompaniji, kao jedan od glavnih uslova za dobijanje sertifikata, na veoma visokom nivou. U našoj kompaniji, svesni smo da su zajednički trud i zalaganje glavni faktori za rast i razvoj, bilo da govorimo o unapređenju poslovanja, stvaranju bezbednog mesta za rad ili bolje okoline za život.
Koji je značaj sertifikacije ovim standardima za kompaniju kao konkurenta na tržištu transporta i logistike?
- Standardi ISO 14001 i ISO 45001 pre svega su potvrda ozbiljne posvećenosti kompanije društvenoj odgovornosti - i prema svim svojim zaposlenima i prema okolini u kojoj poslujemo. Doslednost u očuvanju životne sredine i neprekidno ulaganje u zaposlene ključno je pozitivne rezultate, što potvrđuje i činjenica da smo prethodnu poslovnu godinu završili sa velikim poslovnim uspehom, uprkos situaciji koja je zadesila ceo svet. U skladu sa dosadašnjim trendom neprekidnog rasta, nastavićemo da sa velikom odgovornošću i uz pomoć naših zaposlenih uspešno prevazilazimo sve izazove i na taj način ostanemo na mestu predvodnika na području održivog privređivanja.