logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

ISO 14052 i ISO 14090 na srpskom

Komisija za standarde i srodne dokumente KS A207, Sistemi menadžmenta zaštitom životne sredine, pripremila je i verzije na srpskom jeziku dva značajna standarda: jednog iz oblasti klimatskih promena i standarda koji daje smernice za praktičnu implementaciju obračuna troškova materijalnih tokova (MFCA) u lancu snabdevanja.


Ovi standardi objavljeni su u martu:
SRPS EN ISO 14052 (sr, en), Menadžment životnom sredinom – Računovodstvo troškova materijalnog toka – Uputstvo za praktičnu primenu u lancu snabdevanja
SRPS EN ISO 14090 (sr, en), Prilagođavanje klimatskim promenama – Principi, zahtevi i smernice

 

 

Izvor: iss.rs