logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

SRPS ISO/PAS 45005:2021 - Smernice za bezbedan rad tokom pandemije COVID-19 dostupne i na srpskom jeziku

Institut za standardizaciju Srbije je na srpskom jeziku objavio javno dostupnu specifikaciju Međunarodne organizacije za standardizaciju ISO – SRPS ISO/PAS 45005:2021, Menadžment bezbednošću i zdravljem na radu – Bezbedan rad tokom pandemije COVID-19 – Opšte smernice za organizacije, čijem tekstu možete pristupiti na ovom linku.

 

SRPS ISO/PAS 45005 pruža praktične preporuke za upravljanje svim rizicima koji mogu biti prouzrokovani pandemijom i mogu ga primeniti sve vrste organizacija, a posebno može koristiti onim organizacijama koje nemaju razvijenu službu ljudskih resursa.

Ovaj dokument je namenjen organizacijama svih veličina i svih oblasti delovanja, uključujući i one koje rade tokom pandemije, nastavljaju ili planiraju da nastave da rade, ponovo se vraćaju na radna mesta nakon potpunog ili delimičnog zatvaranja.

U dokumentu je dato uputstvo koje se odnosi na zaštitu svih vrsta zaposlenih i drugih relevantnih zainteresovanih strana (npr. posetioci na radnom mestu, uključujući i predstavnike javnosti). Ovaj dokument nije namenjen za upotrebu u zdravstvenim ustanovama koji primarno treba da slede propise i uputstva koja daju vlada, regulatorna tela i zdravstvene institucije.

U želji da olakša i približi primenu ove specifikacije što širem krugu korisnika, prvenstveno mikro, malim i srednjim preduzećima koja su ovom kriznom situacijom najviše pogođena, Institut je pripremio promotivni vebinar na ovu temu, koji će se održati 28.04.2021. Svi zainteresovani za ovu obuku mogu se prijaviti preko linka: https://forms.gle/ab8rKMZ2iHxSC1e17

Izvor: iss.rs