logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Zeleno svetlo za propise o akreditaciji i dragocenim metalima

Prema ranije usvojenom predlogu, Odbor za privredu skupštine Srbije jednoglasno je podržao izmene i dopune Zakona o akreditaciji i Predlog zakona o predmetima od dragocenih metala.

 

Državni sekretar Miloš Ljušić ispred Ministarstva privrede objasnio je da do izmena i dopuna Zakona o akreditaciji dolazi posle detaljne analize u njegovoj dosadašnjoj primeni.

Istakao je da se izmenama predlažu rokovi za odlučivanje o prijavi kao i povraćaj sredstava ukoliko Akreditaciono telo ne okonča postupak u roku.

Uvodi se javni registar ocenjivača i eksperata i ukida mogućnosta da akreditaciono tele stiče prihode kroz trošak akreditacije već će to biti republičke takse.

Kako je objašnjeno, inovirano zakonsko rešenje će uticati na efikasniji rad, a neće proizvesti nove troškove za korisnike. Naglašeno je da se kroz dalje unapređenje oblasti akreditacije obezbeđuje nepristrastnost i stvara povoljniji ambijent za privrednike i korisnike.

Na predlogu zakona o dragocenim metalima se radilo dugo, bio je uključen niz državnih organa kao i strukovna udruženja a jedan od razloga za njegovo donošenje i usklađivanje sa zakonima o inspekcijskom nadzoru i upravnom postupku, rečeno je danas.

Kako je istaknuto, zakon jasno razdvaja otkupljivače od proizvođača, kao i nadležnost inspekcija pa promet i otkup kontrolisati tržišna inspekcija Ministarstva trgovine a kontrolu nad predmetima i proizvođačima imati Direkcija za mere i dragocene metale.

Zakonski predlozi u načelu prihvaćeni su bez rasprave, jednoglasno.

 

Izvor: eKapija.com