logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Održana obuka za zaposlene u ISS-u

U periodu od 19. do 22. aprila, kao i 26. i 27. aprila sprovedena je stručna obuka za zaposlene u Institutu za standardizaciju Srbije.

 

Obuka se odnosila na sertifikaciju osoba i deo je projekta pod nazivom IPA 2017: „EU za Srbiju – Podrška za bezbednije proizvode – Jačanje kapaciteta nacionalne infrastrukture kvaliteta i organa tržišnog nadzora” (Project IPA 2017 - „EU for Serbia – Support for Safer Products“). Projekat je finansirala Evropska unija i predstavlja podršku infrastrukturi kvaliteta u Republici Srbiji. Obuka je sprovedena u Institutu za standardizaciju Srbije, uz poštovanje epidemioloških mera zaštite.

Nakon formiranja Sertifikacionog tela kao posebne organizacione jedinice, Institut je dobio akreditaciju za sprovođenje aktivnosti sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom. U planu su obavljanje sertifikacije proizvoda i sertifikacije osoba i ova obuka bila je deo pripreme za nove aktivnosti.

Predavač na obuci bila je gospođa Marija Vujaković, eminentni domaći stručnjak sa velikim iskustvom u razvoju aktivnosti sertifikacije osoba. Ova oblast definisana je standardom SRPS ISO/IEC 17024:2012, Ocenjivanje usaglašenosti – Opšti zahtevi za tela koja obavljaju sertifikaciju osoba, kojim se specificiraju principi i zahtevi za tela koja sertifikuju osobe po specifičnim zahtevima. SRPS ISO/IEC 17024 obuhvata razvoj i održavanje šeme sertifikacije osoba.

Institut redovno planira i sprovodi stručne obuke za svoje zaposlene, u cilju njihovog kontinuiranog usavršavanja. Na ovaj način Institut obezbeđuje visok nivo kompetentnosti kadrova, što doprinosi efikasnijem obavljanju poslova koji su u delokrugu rada Instituta.

 

Izvor: iss.rs