logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Kako do znaka usaglašenosti?

Usklađivanje tehničke regulative Republike Srbije sa evropskom tehničkom regulativom donosi mnoge novine.

Tokom prošle godine većina pravilnika doživela je izmene;  nove isprave i znakovi usaglašenosti se koriste nakon stupanja na snagu novih tehničkih propisa, odnosno pravilnika iz oblasti električne opreme predviđene za korišćenje u okviru određenih granica napona, elektromagnetske kompatibilnosti, bezbednosti mašina, bezbednosti liftova, kao i opreme i zaštitnih sistema namenjenih za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama.

Znak usaglašenosti predstavlja izjavu proizvođača da je proizvod usaglašen sa svim bitnim zahtevima relevantnih tehničkih propisa u pogledu zdravlja, bezbednosti, zaštite životne sredine i slično. U zemljama članicama Evropske unije to je tzv. CE znak (stilizovani slovni znak „CE”) koji predstavlja jedini dozvoljeni znak o usaglašenosti proizvoda sa zahtevima određenih evropskih direktiva u pogledu bezbednosti proizvoda. Stavlja se isključivo na proizvode za koje je evropskim direktivama predviđeno označavanje pre stavljanja na tržište ili u upotrebu. Slova „CE” su skraćenica od „Conformite Europeene”, što u prevodu sa francuskog jezika znači „evropska usaglašenost”.

Jedina oznaka kojom se potvrđuje da je proizvod koji se stavlja na tržište ili u upotrebu u Republici Srbiji usaglašen sa zahtevima srpskog tehničkog propisa, ako je njegovo stavljanje predviđeno tim propisom, jeste srpski znak usaglašenosti, takozvana 3A, tj. tri velika slova „A” povezana u obliku jednakostraničnog trougla. Srpski znak usaglašenosti stavlja proizvođač, odnosno njegov zastupnik ili uvoznik, posle sprovedenog ocenjivanja usaglašenosti. Od dana stupanja na snagu međunarodnog ugovora o ocenjivanju usaglašenosti i prihvatanju industrijskih proizvoda sa Evropskom unijom (ACAA sporazum), a najkasnije od dana pristupanja Evropskoj uniji i u našoj zemlji će se isključivo primenjivati CE znak.

Pored usaglašenosti sa tehničkim propisima, može se potvrditi i usaglašenost proizvoda sa standardima. Institut za standardizaciju Srbije, u skladu sa Zakonom o standardizaciji, razvija nacionalni znak usaglašenosti sa srpskim standardima i pravila za odobravanje korišćenja ovog znaka. Svrha nacionalnog znaka usaglašenosti jeste da verifikuje i omogući vizuelno prepoznavanje proizvoda, procesa i usluga koji su usaglašeni sa odgovarajućim srpskim standardom. Nacionalni znak usaglašenosti sa srpskim standardima je dobrovoljan, te se ne mogu obuhvatiti proizvodi, procesi i usluge koji su već definisani zakonskom regulativom. Kako bi ova usluga odgovarala potrebama zainteresovanih strana, Institut za standardizaciju Srbije je pripremio kratku anketu koja se nalazi na sledećem linku: https://forms.gle/9zUoH4jnrHMQH8SE9.

 

Izvor: iss.rs