logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Novi srpski standard SRPS ISO 21001

Kao što smo već javili, upravo je usvojeno dvojezično izdanje standarda SRPS ISO 21001, Obrazovne organizacije – Sistem menadžmenta za obrazovne organizacije – Zahtevi sa uputstvom za korišćenje.

 

SRPS ISO 21001 utvrđuje zahteve za sistem menadžmenta za obrazovne organizacije (EOMS) koji su generički i namenjeni za primenu na bilo koju organizaciju koja nastavnim programima daje podršku razvoju kompetentnosti kroz predavanje, učenje i istraživanje. Obrazovne organizacije širom sveta koriste ovaj dokument u cilju ispunjavanja zahteva učenika i drugih korisnika, kao i drugih relevantnih zainteresovanih strana. Može se primeniti i na obrazovne organizacije unutar veće organizacije kojoj osnovna delatnost nije obrazovanje, kao što su odeljenja za profesionalnu obuku.

Standard sadrži i dodatne zahteve i uputstva, koji su dati u okviru 7 informativnih priloga. Prilog A specificira dodatne zahteve za obrazovanje u ranom detinjstvu, za organizacije koje pružaju ovu uslugu, Prilog B daje pregled principa za EOMS (usredsređenost na učenike i druge korisnike, vizionarsko liderstvo, angažovanje ljudi, procesni pristup, poboljšavanje, donošenje odluke na osnovu dokaza, menadžment međusobnim odnosima, društvena odgovornost, pristupačnost i jednakost, etičko ponašanje u obrazovanju i bezbednost i zaštita podataka), Prilog C daje klasifikaciju zainteresovanih strana u obrazovnim institucijama (učenici, osoblje, roditelji i staratelji, tržište rada, konkurencija...), Prilog D daje smernice za komuniciranje sa zainteresovanim stranama (nivoi angažovanja, metode angažovanja i komuniciranja), Prilog E daje uputstvo o procesima, merenjima i alatima u obrazovnim organizacijama, Prilog F daje primer mapiranja prema regionalnim standardima, dok Prilog G daje razmatranja o bezbednosti i zdravlju u obrazovnim organizacijama.

Ovaj dokument promoviše usvajanje procesnog pristupa da bi se povećalo zadovoljstvo učenika i drugih korisnika. Procesni pristup omogućava obrazovnoj organizaciji da upravlja međusobnim odnosima i međuzavisnostima procesa u sistemu, kako bi se unapredile ukupne performanse organizacije.

 

Izvor: iss.rs