logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Održan sastanak u organizaciji EK DG GROW na temu: Novi Program Jedinstvenog tržišta

Dana 20. maja 2021. godine, u organizaciji EK DG GROW, putem video linka održan je sastanak informativnog karaktera o novom Programu Evropske komisije koji se odnosi na jedinstveno tržište - Single Market Programme. 

 

Sastanku su pored Ministarstva privrede prisustvovali i predstavnici državnih organa i institucija EU partnera.

Na sastanku je predstavljen novi program Single Market Programme (Program Jedinstvenog tržišta), kojom prilikom su učesnici upoznati sa glavnim komponentama programa. Budžet programa iznosi 4,2 milijarde evra za period 2021-2027 godina.

 

Izvor: tehnis.privreda.gov.rs