logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Informacione usluge ISS-a

U cilju omogućavanja korisnicima da dobiju potrebne detaljnije informacije, ISS u okviru svoje delatnosti obavlja usluge informisanja.

Ove usluge vrše se na zahtev korisnika, u skladu sa Odlukom o o visini naknada za standarde, srodne dokumente i druge publikacije, kao i o visini naknada za usluge koje vrši Institut za standardizaciju Srbije u obavljanju poslova u oblasti standardizacije ("Službeni glasnik RS", br. 54/11, 91/12, 113/14, 76/15, 37/16, 75/16, 78/17, 8/18, 54/18, 61/19 i 35/21). ISS u svojoj ponudi trenutno ima sledeće informacione usluge:

 

Pretraživanje baze podataka

Ukoliko je korisniku neophodno dobijanje neke informacije iz baza podataka ISS-a, može podneti zahtev za pretraživanje jedne ili više baza podataka. Za pretraživanje jedne baze na osnovu unapred zadatog kriterijuma, visina naknade za prvih pola sata iznosi 1.000 dinara, dok naknada za svakih narednih pola sata pretraživanja iznosi po 500 dinara. U slučaju podnošenja zahteva za uporedno pretraživanje više baza podataka, visina naknade za prvih pola sata iznosiće 1.200 dinara, a za svakih narednih pola sata pretraživanja po 600 dinara. U oba slučaja, najmanja jedinica za obračun naknade je pola sata, a naknada za kopije zapisa koji su rezultat pretraživanja iznosi 20 dinara po jednoj stranici.

 

Mesečno obaveštavanje o standardima

Korisnik koji želi da bude redovno obaveštavan o standardima i srodnim dokumentima u okviru jedne ili više oblasti standardizacije može izvršiti polugodišnju ili godišnju pretplatu na ovu uslugu. Visina naknade za godišnju pretplatu na mesečno obaveštavanje u okviru jedne oblasti standardizacije iznosi 10.000 dinara, a za svaku sledeću oblast visina naknade se uvećava za 1.000 dinara. Polugodišnja pretplata za mesečno obaveštavanje u okviru izabrane oblasti standardizacije iznosi 5.000 dinara, a za svaku dodatnu oblast uvećava se za 500 dinara. Na naknade za informacione usluge obračunavaju se popusti za određene kategorije korisnika, u skladu sa pomenutom odlukom. To su: članovi ISS-a, članovi komisija za standarde i srodne dokumente, obrazovne institucije, organi državne uprave, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, kao i učenici i studenti. Visina popusta za pojedine kategorije je različita: 15% popusta ostvaruju članovi komisija za standarde i srodne dokumente, 30% popusta ostvaruju: članovi ISS-a, obrazovne institucije, kao i organi državne uprave, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, dok se popust od 50% odobrava učenicima i studentima.

 

Izvor: iss.rs