logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Druga generacija Evrokodova

Registracijom i prijavljivanjem na veb-sajt ISS-a korisnici dobijaju mogućnost da pročitaju i komentarišu nacrte srpskih standarda.

Svi aktuelni nacrti standarda mogu se pronaći na početnoj strani veb-sajta (u njenom donjem delu), ili im se može pristupiti preko sledećeg linka: https://iss.rs/sr_Cyrl/project/list.

Nacrti srpskih standarda iz oblasti projektovanja čeličnih i aluminijumskih konstrukcija se, između ostalih, trenutno nalaze u fazi javne rasprave. Očekuje se da u naredne 2 godine, u martu i u septembru, budu dostupni u fazi javne rasprave novi nacrti srpskih standarda iz oblasti evrokodova. Redovnim praćenjem nacrta srpskih standarda možete iskoristiti priliku za blagovremeno upoznavanje sa razvojem novih delova evrokodova koji su usklađeni sa tehničko-tehnološkim razvojem građevinske industrije i uključuju aspekte procene, ponovne upotrebe i obnove postojećih konstrukcija.

Sve zainteresovane strane mogu pristupiti tekstovima ovih nacrta u toku trajanja faza javne rasprave za svaki standard (uobičajeno je to period od 60 dana od dana njenog pokretanja) i na taj način se upoznati sa sadržajem standarda pre njegovog konačnog usvajanja. Pored toga, svi zainteresovani mogu dostaviti svoje primedbe i predloge na sadržaj nacrta, ukoliko ih imaju, i time uticati na kvalitet budućih srpskih standarda. Moguće je ostaviti tri vrste komentara: redakcijski, opšti ili tehnički i uneti predlog za konkretnu izmenu (koji se može odnositi na tekst, formulu, sliku ili tabelu).

U zavisnosti od interesovanja, registrovani korisnici mogu uz pomoć naprednog pretraživanja pronaći nacrte srpskih standarda iz različitih oblasti standardizacije. Pri tome je potrebno je da se kao inicijator projekta odabere ISS, a kao trenutna faza oznaka 40.20 – Nacrt na javnoj raspravi 60 dana.

 

Izvor: iss.rs