logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Objavljen Konkurs za sticanje prava korišćenja znaka "Najbolje iz Vojvodine"

Kao što smo pisali, vraća se oznaka kvaliteta "Najbolje iz Vojvodine".

 

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam ponovo je, nakon pet godina, uspostavio oznaku kvaliteta "Najbolje iz Vojvodine". Tim povodom je pokrajinski sekretar Nenad Ivanišević, potpisao protokole koji definišu način dodele i korišćenje ove oznake sa Turističkom organizacijom Vojvodine i preduzećem za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe i usluga Jugoinspekt doo iz Novog Sada.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, prema odredbama protokola, između ostalog, raspisuje konkurs za sticanje prava korišćenja znaka "Najbolje iz Vojvodine", bira Kontrolno telo i obrazuje Savet za utvrđivanje ispunjenosti uslova.
Jugoinspekt, kao kontrolno telo, vrši prijem prijava sa pratećom dokumentacijom, proverava ispunjenost uslova, vrši kontrolu usaglašenosti posebnih svojstava proizvoda i usluga sa podacima sadržanim u predmetu prijave i izrađuje elaborat o tome.
Sa druge strane, Turistička organizacija Vojvodine, dostavlja predlog kandidata Savetu koji utvrđuje ispunjenost uslova za korišćenje oznake, a pravilnikom uređuje posebnu kontrolu ukoliko bude neophodno, navodi sajt TOV.
Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam objavio je Konkurs za sticanje prava korišćenja znaka "Najbolje iz Vojvodine".

Prijave se podnose u pisanom ili elektronskom obliku, a rok je do 6. jula.

Više o konkursu pogledajte OVDE.