logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Novi standardi za upravljanje projektima

Samo mesec dana nakon objavljivanja nove verzije međunarodnog standarda ISO 21500, koji daje uputstvo za menadžment projektima, ISS je objavio celokupnu seriju srpskih standarda iz ove oblasti, primenljivu u svakoj organizaciji, bez obzira na složenost, veličinu ili trajanje projekta, programa ili portfolija.

 

Nova verzija SRPS ISO 21500 daje osnovne koncepte i smernice za upravljanje projektima, programima i portfolijima. SRPS ISO 21502 pruža smernice i obezbeđuje opis koncepata i procesa koji predstavljaju dobru praksu. SRPS ISO 21503 nudi uputstvo za menadžment programima, tj. grupama projekata kojima se zajedno upravlja, uz detaljan opis termina, preduslova i dobrih praksi, uključujući uloge i odgovornosti. SRPS ISO 21504 obezbeđuje uputstvo o principima za menadžment portfolijima projekata, programa i srodnih poslova koji su vezani za grupu organizacionih ili strateških ciljeva jedne organizacije, dok SRPS ISO 21505 opisuje kontekst i daje uputstvo za vođenje projekata, programa i portfolija. Namenjen je onima koji utiču na donošenje ovih odluka (tela za vođenje, izvršni i viši menadžment), kao i onima koji upravljaju projektima, programima i portfolijima (sponzori, kancelarije za menadžment projektima i sl.).

Menadžment projektom podrazumeva primenu znanja, veština, alata i tehnika na projektne aktivnosti, kako bi se ispunili svi zahtevi projekta. U saradnji sa Agencijom za konsalting i upravljanje projektima, Institut organizuje vebinar „Menadžment projektima – dobra praksa u primeni standarda SRPS ISO 21500:2021 i SRPS ISO 21502:2021”, koji je usklađen sa zahtevima revidiranih standarda iz ove oblasti. Polaznici vebinara biće upoznati sa rešenjima koje nude novi ISO standardi i najbolja svetska praksa. Vebinar, između ostalog, nudi odgovor na pitanja kako standardi pomažu da se poveća uspešnost projekata i kako se mogu standardizovati svi projekti u jednoj organizaciji.

 

Izvor: iss.rs