logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Potvrda o usaglašenosti – kako posle?

Stavljanje EEE proizvoda (električna i elektronska oprema) na tržište Republike Srbije posle 31. decembra 2021. godine

 

Neka od aktuelnih pitanja (koja navodimo u celosti) privrednih subjekata koja su upućivana Ministarstvu privrede u vezi sa ukidanjem instituta Potvrde o usaglašenosti.

„Da li će se prestanak korišćenja potvrda o usaglašenosti na osnovu navedenih pravilnika odnositi na proizvode koji se od dana 01.01.2022. godine uvezu ili na sve proizvode koji se dana 01.01.2022. godine nalaze u prometu?

Da li će se od 01.01.2022. godine, umesto do tada važeće potvrde o usaglašenosti, zahtevati pribavljanje drugog, odgovarajućeg dokumenta? Ako hoće, kako će se taj dokument zvati i čime će biti regulisan?

Da li je u planu usvajanje podzakonskih akata koji će regulisati novonastalu situaciju?

Da li je uvoznik/distributer obavezan da od dana 01.01.2022. godine poseduje DOC (deklaraciju o usaglašenosti) koji izdaje proizvođač i za artikle za koje od tog dana ne bude potrebna potvrda o usaglašenosti na osnovu navedenih pravilnika?

Da li će se i dalje koristiti srpski znak o usaglašenosti, iako neće biti izdavane potvrde o usaglašenosti od stane sertifikacionog tela? Ako je odgovor potvrdan, na osnovu čega će uvoznik označavati uvezene proizvode srpskim znakom usaglašenosti, s obzirom da od dana 01.01.2022. godine, sertifikaciona tela neće biti u obavezi da izdaju potvrde o usaglašenosti?“

Zvaničan stav ovog ministarstva možete naći ovde (link)

 

Izvor: TEHNIS