logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Novi srski standardi za zaštitu organa za disanje

Revidirana verzija standarda SRPS EN 143 (en)Sredstva za zaštitu organa za disanje – Filteri za čestice – Zahtevi, ispitivanje, obeležavanje (https://iss.rs/sr_Cyrl/project/show/iss:proj:61166) objavljena je u julu ove godine.

Ovim dokumentom se utvrđuju filteri za čestice koji se koriste kao zamenljive komponente u samostalnim sredstvima za zaštitu organa za disanje sa izuzetkom aparata za evakuaciju i filtrirajućih obrazina. Ovim standardom zamenjuje se prethodna verzija iz 2007. godine i ispravka iz 2013. godine.

U julu je doneta i nova verzija standarda SRPS EN 14387 (en)Sredstva za zaštitu organa za disanje – Filter(i) za gas i kombinovani filter(i) – Zahtevi, ispitivanje, obeležavanje (https://iss.rs/sr_Cyrl/project/show/iss:proj:61095), koji se odnosi na filtere koji se upotrebljavaju kao zamenljive komponente u samostalnim sredstvima za zaštitu organa za disanje (RPD), sa izuzetkom sredstava za evakuaciju. Neki filteri koji su u skladu sa ovim dokumentom mogu biti pogodni i za upotrebu sa potpomognutim sredstvima za zaštitu organa za disanje i/ili sredstvima za evakuaciju. Prethodna verzija standarda je iz 2013. godine.

Ova dva standarda obuhvataju i laboratorijska ispitivanja radi ocenjivanja usaglašenosti sa zahtevima standarda. Inače, ove standarde je donela Komisija za standarde F094, Zaštitna odeća i zaštitna oprema (https://iss.rs/sr_Cyrl/committee/show/9172).

 

 

Izvor: ISS