logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Standard o elektronskom fakturisanju na javnoj raspravi

Kao što smo već pisali ovdestandard o elektronskom fakturisanju SRPS EN 16931-1 je na javnoj raspravi.

 

Ovu vest prenosi i PKS: 

Obaveštavamo kompanije da je Institut za standardizaciju Srbije objavio da je standard o elektronskom fakturisanju SRPS EN 16931-1, Elektronsko fakturisanje — Deo 1: Semantički model podataka osnovnih elemenata elektronske fakture u fazi javne rasprave, a svi komentari i sugestije mogu da se dostave putem linka  https://iss.rs/sr_Cyrl/project... do 1. oktobra ove godine. 

https://api.pks.rs/storage/assets/shutterstock_5930570512_830x482.jpg");">

Svi zainteresovani, uz prethodnu registraciju (otvoren korisnički nalog), mogu da daju komentare na tekst nacrta i predloge za izmenu sadržaja popunjavanjem onlajn obrasca, koji se nalazi na istom linku.

S obzirom da se na ovaj standard poziva novi Zakon o elektronskom fakturisanju ("Sl glasnik RS", br. 44/2021), veoma je važno da se što više zainteresovanih strana uključi u javnu raspravu ističu u Centru za životnu sredinu, tehničke propise, kvalitet i društvenu odgovornost Privredne komore Srbije. 

Ovaj standard je prevod standarda usvojenog 2019. godine na engleskom jeziku, sa ispravkom iz 2020. godine, koji se nalaze na sledećem linku: https://iss.rs/sr_Cyrl/electronic-invoicing-free-download-of-standards_p1021.html

 

Izvor: PKS