logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Naredno kafenisanje 17. septembar 2021. - Vlada i Prijatelji Caffe

Novo onlajn mesto za razmenu ideja - virtuleno mesto za sastanke i kafenisanje u organizaciji Vlade Simića, zakazuje novu seansu.

17. septembra u 14 h je zakazan sastanak sa temom: Zašto se nedovoljno primenjuju metode unapređenja kvaliteta?

 

Kako se navodi na sajtu  "U pripremi narednog sastanka u okviru Vlada i prijatelji Caffe želeli bismo da damo odgovor na veoma intrigantno pitanje - zašto srpska privreda nedovoljno koristi metode unapređenja poslovanja i kvaliteta? To nije samo značajno za nas naredni sastanak već mislimo i za ukupan razvoj srpske privrede u narednom periodu.
 Molim vas da odgovorite na ovih nekoliko pitanja u posebno pripremljenom upitniku. Želimo da vidimo šta mislite, da proverimo naše stavove i da vas pozovemo da o ovoj temi nastavimo zajedničke razgovore na narednom  Vlade i prijatelji Caffe-u koji se planira za petak 17 Septembra u 14 h.POGLEDAJTE OVE KRATKE VIDEO PRIKAZE KAO UVOD U NAREDNI SASTANAK
  1. Khan Academy

  2. Seven steps

  3. Model

  4. TED Global"

 

Izvor: vladaiprijatelji.net