logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Dečja nedelja: standardi namenjeni zaštiti dece

Dečja nedelja, koja se ove godine obeležava od 4. do 10. oktobra je nacionalna manifestacija koja se u našoj zemlji obeležava tokom prve nedelje oktobra, počev od 1934. godine.

 

Cilj Dečje nedelje je poboljšanja položaja deteta u Srbiji kroz podsticanje razvoja uslova za bolji položaj deteta i podsećanje na neophodnost pružanja podrške svakom detetu u našem društvu.

Jedna od glavnih karakteristika standarda jeste da omogućavaju stvaranje kvalitetnih i bezbednih proizvoda, kojima se garantuje očuvanje zdravlja i života korisnika. To je naročito značajno kod proizvoda čiji su korisnici deca i zato su doneti međunarodni i evropski standardi namenjeni zaštiti dece i pružanju bezbednosti tokom osetljivog perioda odrastanja.

ISS je objavio dve elektronske zbirke koje obuhvataju srpske standarde iz ove oblasti. Zbirka „Oprema i potrebna površina za dečja igrališta“ (https://iss.rs/sr_Cyrl/oprema-i-potrebna-povrshina-za-dechja-igralishta-4-izdanje_p895.html) obuhvata 9 standarda serije SRPS EN 1176 i standard SRPS EN 1177. Namenjena je organizacijama koje se bave projektovanjem i izgradnjom dečjih igrališta i opreme za igrališta, inspekcijskim organima, asocijacijama potrošača, akreditovanim laboratorijama za ispitivanje, kontrolnim telima, distributerima i drugim zainteresovanim stranama.

Zbirka „Bezbednost dečjih igračaka“ (https://iss.rs/sr_Cyrl/bezbednost-decjih-igracaka-2-izdanje_p860.html) obuhvata 13 standarda iz serije SRPS EN 71, Dečje igračke i predmeti namenjeni deci i odojčadi, koji su harmonizovani sa Direktivom novog pristupa 2009/48/EC o bezbednosti igračaka, kao i standard SRPS EN 62115. Ovim standardima utvrđuju se zahtevi i metode ispitivanja mehaničkih i fizičkih svojstava dečjih igračaka, zahtevi za supstancije i materijale upotrebljene u igračkama, zabranjene i opasne materijale itd. Namenjena je prizvođačima dečjih igračaka, inspekcijskim organima, asocijacijama potrošača, akreditovanim laboratorijama za ispitivanje igračaka i distributerima igračaka za decu.

Pored toga, usvojeni su standardi SRPS EN 16779-1 i SRPS EN 16779-2, koji se odnose na tekstilne proizvode za decu, SRPS EN 16890 i SRPS EN 14988, za dečji nameštaj, SRPS EN 14682 za odeću, SRPS EN 1888-1 za dečja kolica, SRPS EN 12586, SRPS EN 1466, SRPS EN 1273, SRPS EN 13210-1, SRPS EN 14344 i SRPS EN 14350 za proizvode za bebe i malu decu, SRPS EN 17072 i SRPS EN 1080, za bicikle i šlemove za zaštitu, SRPS EN 16923 i SRPS EN ISO 13127 za prehrambene proizvode i ambalažu, kao i SRPS EN IEC 60601-2 i SRPS EN IEC 80601-2-89 za medicinske uređaje koje koriste deca.

Trenutno je u fazi projekta tehnička specifikacija SRPS CEN/TR 17698, Ergonomija - Zahtevi i dostupnost antropometrijskih podataka i podataka o snazi dece u Evropi. Ovaj dokument ima za cilj da pruži smernice o tome kako identifovati trenutno dostupne relevantne izvore podataka o starosnim i polnim grupama u evropskoj populaciji mlađoj od 18 godina. Namenjena je donosiocima standarda, dizajnerima i proizvođačima proizvoda za decu.

SRPS EN 16779-1, Tekstilni proizvodi za decu – Bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja za perjane pokrivače za dečje krevete – Deo 1 – Perjani pokrivači (bez navlake za perjane pokrivače)

SRPS EN 16779-2, Tekstilni proizvodi za decu – Bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja za perjane pokrivače za dečje krevete – Deo 2: Navlake za perjane pokrivače (bez perjanih pokrivača)

SRPS EN 16890, Dečji nameštaj – Dušeci za krevetiće i kolevke – Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja,

SRPS EN 17191, Dečji nameštaj - Sedišta za decu - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

SRPS EN 1130, Dečiji nameštaj – Kolevke - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

SRPS EN 14988, Visoke stolice za decu – Zahtevi i metode ispitivanja

SRPS EN 14682, Bezbednost dečje odeće — Gajtani i vrpce za dečju odeću — Specifikacije

SRPS EN 1888-1, Proizvodi za malu decu – Kolica za decu – Deo 1: Dečja kolica i kolica za bebe

SRPS EN 12586, Proizvodi za bebe i malu decu - Držači za cucle varalice - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

SRPS EN 1466, Proizvodi za bebe i malu decu — Nosiljke i postolja — Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

SRPS EN 1273, Proizvodi za bebe i malu decu - Hodalice za bebe - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

SRPS EN 13210-1, Proizvodi za bebe i malu decu – Deo 1: Pojasevi i kaiševi za decu – Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

SRPS EN 14344, Proizvodi za bebe i malu decu - Dečja sedišta za bicikle - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

SRPS EN ISO 8098, Bicikli – Zahtevi za bezbednost bicikala za mlađu decu

SRPS EN 1080, Šlemovi za zaštitu dece od udaraca

SRPS EN 17072, Proizvodi za malu decu – Kade, držači i dodaci za kupanje koji se koriste za kade – Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

SRPS EN 16923, Prehrambeni proizvodi – Određivanje T-2 toksina i HT-2 toksina u žitima i proizvodima od žita za odojčad i malu decu primenom HPLC-MS/MS posle prečišćavanja pomoću SPE

SRPS CEN/TR 17698, Ergonomija - Zahtevi i dostupnost antropometrijskih podataka i podataka o snazi dece u Evropi

SRPS EN IEC 60601-2-50, Elektromedicinski uređaji – Deo 2-50: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse uređaja za fototerapiju dece

SRPS EN IEC 80601-2-89, Elektromedicinski uređaji – Deo 2-89: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse medicinskih kreveta za decu

SRPS EN ISO 13127, Ambalaža — Ambalaža bezbedna za decu — Mehaničke metode ispitivanja ambalažnih sistema bezbednih za decu, namenjenih za višekratno otvaranjednost i bitne performanse medicinskih kreveta za decu

SRPS EN 14350, Proizvodi za bebe i malu decu - Pribor za piće - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

Izvor: iss.rs