logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Objavljen preliminarni program za naučno stručni skup - AKSS

 Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije - AKSS je objavila preliminarni Program za 24. nacionalni i 10. međunarodni naučno stručni skup Sistem kvaliteta uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost.

 

Tim povodom je predsednik organizacionog odbora dr Zoran Punoševac izjavio sledeće:

Poštovane koleginice i kolege, naučnici i eksperti u oblasti sistema kvaliteta, dame i gospodo, zadovoljstvo mi je što u ime organizacionog odbora Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije, a i u svoje lično ime mogu da Vam poželim dobrodošlicu na 24. nacionalni i 10. međunarodni naučno stručni skup pod nazivom "SISTEM KVALITETA USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE I KONKURENTNOST".

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije ima za cilj da okupi individualne i kolektivne članove u ovoj oblasti, da osniva podružnice Asocijacije radi primene znanja i stalnog usavršavanja prakse; da doprinosi unapređivanju standardizacije, kvaliteta i poslovanja radi konkurentnog uključivanja naše privrede i društva u međunarodno tržište, kao i da podstiče naučni i stručni rad u oblasti standardizacije i menadžmenta kvalitetom organizovanjem konferencija, naučnih skupova, savetovanja, seminara, tribina i izdavačke delatnosti, samostalno i u saradnji sa drugim stručnim organizacijama.

Prošle godine smo skup organizovali sa strahom zbog pandemije COVID-19, gde smo imali ograničenje broja prisutnih. Ovaj put se nadam da nećemo imati taj problem, ali postoji neizvesnost zbog sveukupne situacije u svetu.

Dosadašnje aktivnosti, pristigli radovi i interesovanje za ovaj skup obećavaju da ta neizvesnost neće mnogo uticati na samu organizaciju skupa, već naprotiv, očekujemo da će ovo biti jedan od najboljih skupova.

Suorganizatori 24. nacionalnog i 10. međunarodnog naučno stručni skupa su:

 •  Fakultetom veterinarske medicine, Beograd
 •  AQP agencijom za konsalting, Kruševac


Naučno stručni skup ove godine organizujemo u saradnji sa

 •  Akademijom strukovnih studija Šumadija
 •  Centrom za kvalitet Fakulteta inženjerskih nauka iz Kragujevca
 •  Centrom za kvalitet Mašinskog fakulteta, Univerziteta u Podgorici
 •  Inicijativom za kvalitet zemalja Srednje i jugoistočne Evrope


Ovom prilikom, značajnu podršku ovom skupu dali su:

 •  Ministarstvo privrede Republike Srbije
 •  Unija poslodavaca Srbije
 •  Akreditaciono telo Srbije
 •  Naučni institut za veterinarstvo Srbije, Beograd
 •  Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
 •  Privredna komora Srbije i
 •  Institut za standardizaciju Srbije


Medijski pokrovitelji skupa su časopis Kvalitet & Izvrsnost i Portal Kvalitet.

Sponzori i donatori skupa su Trayal korporacija ad Kruševac, StandCert d.o.o Beograd, Kvalitet a.d Niš, IQM Net Beograd.

Za 24. nacionalni i 10. međunarodni skup prijavljen je veliki broj radova a razlog su aktuelne i interesantne oblasti, na koje ste i vi uticali kroz vaše predloge i sugestije u anketama nakon prošlogodišnjeg skupa, kao što su:

 •  Sistem kvaliteta uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost
 •  Unapređenje infrastrukture kvaliteta
 •  Razvoj i uspostavljanje sistema menadžmenta u teoriji i praksi
 •  Bezbednost hrane
 •  Inženjerstvo i menadžment kvalitetom
 •  Menadžment znanjem
 •  Globalni kvalitet
 •  Kvalitet 4.0 i Industrija 4.0
 •  Merenje, kontrola i kvalitet u proizvodnji
 •  Neformalno obrazovanje
 •  Informacioni sistem u funkciji razvoja sistema menadžmenta
 •  Alati unapređenja kvaliteta
 •  itd


Ove godine imamo dva okrugla stola na teme koje do sada nismo imali a to su:

 • PLAN AKTIVNOSTI SAVETA ZA KVALITET SRBIJE: Ovim želimo da kroz učešće i diskusiju većeg broja aktera, damo doprinos Savetu za kvalitet Republike Srbije pri planiranju i realizaciji aktivnosti a sve u cilju unapređenja infrastrukture kvaliteta u Srbiji.
 • NEFORMALNO OBRAZOVANJE U FUNKCIJI UNAPREĐNJA KVALITETA POSLOVANJA: Razlog za organizaciju ovog okruglog stola je nedovoljno davanje značaja ličnom ali i masovnom obrazovanju. Organizaciju čine njeni zaposleni i oni predstavljaju jedan od najznačajnijih resursa koje organizacija poseduje, a koji uz adekvatno vođstvo top menadžmenta daju izvrsne rezultate. Stoga, ulaganje u razvoj i obrazovanje svojih zaposlenih se smatra potrebom kako bi se opstalo na stalno rastućem tržištu

.
Ovom prilikom očekujemo aktivno uključivanje svih učesnika.

Svi radovi koji su prošli stručnu recenziju odštampani su u Zbornicima radova. Jedan deo ovih radova biće prezentovan u okviru predviđenih sesija, na kojima se očekuju kvalitetne diskusije i konkretna pitanja sa predlozima „kako bolje“.

Koristim priliku da se zahvalim svim autorima, koautorima, suorganizatorima, onima koji su dali podršku , sponzorima, donatorima i medijskim pokroviteljima.
Posebnu zahvalnost dugujemo recenzentima radova, koji su svoj posao odradili vrlo profesionalno, podižući kvalitet radova na najviši nivo.
Takođe smo zahvalni i vama koji ste prepoznali potrebu da dođete na ovaj skup, jer ćete sigurno doživeti lepe trenutke na Kopaoniku, steći nova znanja i iskustva u oblasti kvaliteta koja će vam koristiti za dalji rad.
Ove godine imamo još jednu novinu, a to je revijalna fudbalska utakmica svih aktera skupa.
Želim nam uspešan rad i puno zadovoljstva na najvećem skupu posvećenom infrastrukturi kvaliteta.
Dobrodošli na Kopaonik i osećajte se kao da ste vi domaćini!


Predsednik organizacionog odbora
Prof. dr Zoran Punoševac