logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Najnoviji SRPS standardi na srpskom jeziku

Institut za standardizaciju Srbije svakog meseca objavljuje veliki broj novih standarda, od kojih su najznačajniji prevedeni na srpski jezik. U skladu sa Planom donošenja srpskih standarda za 2022. godinu, nedavno su doneti sledeći srpski standardi na srpskom jeziku:

 

SRPS ISO 10014, Sistemi menadžmenta kvalitetom – Upravljanje organizacijom u cilju postizanja rezultata u kvalitetu – Uputstvo za realizovanje finansijskih i ekonomskih koristi, komisije za standarde CASCO, koji je namenjen najvišem rukovodstvu organizacije. U njemu su date smernice za primenu strukturiranog pristupa „odozgo nadole”, u kojem se koriste principi menadžmenta kvalitetom opisani u seriji standarda ISO 9000. Izdanje je dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku.

SRPS EN ISO 14031, Menadžment životnom sredinom – Vrednovanje performansi životne sredine – Smernice usvojen je takođe kao dvojezično izdanje u okviru rada komisije za standarde KS A207, Sistemi menadžmenta zaštitom životne sredine. Daje uputstvo za projektovanje i primenu vrednovanja performansi životne sredine u organizaciji. Može se primeniti na sve organizacije, bez obzira na tip, veličinu, lokaciju i složenost. Uputstvo u ovom standardu može da se koristi za posvećenost usklađivanju sa postojećim zakonskim i drugim zahtevima, sprečavanju zagađenja i stalnom poboljšavanju. SRPS EN ISO 14031 prethodno je bio usvojen na engleskom jeziku 2021. godine.

Komisija za standarde KS Z052, Bezbednost dečjih igračaka i zaštita potrošača donela je na srpskom jeziku SRPS EN 71-2, Bezbednost dečjih igračaka – Deo 2: Zapaljivost. Ovaj standard se odnosi na mehanička, fizička i hemijska svojstva kao i zapaljivost igračaka za decu uzrasta do 14 godina, proizvoda za negu i zaštitu dece i predmeta za bebe i malu decu. Nalazi na listi evropske direktive 2009/48/EC, TOYS, sa kojom se usklađuje domaće zakonodavstvo. SRPS EN 71-2 prethodno je bio usvojen na engleskom jeziku 2021. godine.

Pored ovih, na srpskom jeziku su u prošlom mesecu doneti i sledeći standardi:

  • SRPS EN 13601, Bakar i legure bakra – Bakarne šipke, šine i žice za opštu primenu u elektrotehnici usvojila je komisija za standarde KS C026, Bakar i legure bakra. Dostupna je i verzija na engleskom jeziku, usvojena 2021. godine.
  • SRPS EN ISO 16810, Ispitivanje bez razaranja – Ultrazvučno ispitivanje – Opšti principi, usvojila je komisija za standarde KS C135, Ispitivanje bez razaranja. Verzija ovog standarda na engleskom jeziku je iz 2016. godine.
  • SRPS EN 13850, Poštanske usluge – Kvalitet usluga – Merenje tranzitnog vremena usluga s kraja na kraj za pojedinačne prioritetne pošiljke i pošiljke prve klase, usvojila je komisija za standarde KS A331, Poštanski saobraćaj. Prethodno usvojena verzija na engleskom jeziku je iz 2020. godine.
  • SRPS EN ISO 20387, Biotehnologija – Biobankarstvo – Opšti zahtevi za biobankarstvo (dvojezično izdanje) usvojila je komisija za standarde CASCO. Verzija ovog standarda na engleskom jeziku je iz 2021. godine.

Sva rešenja o donošenju i povlačenju srpskih standarda i srodnih dokumenata u 2022. godini možete pogledati ovde: https://iss.rs/sr_Cyrl/objavljivanje-i-povlachenje-srpskikh-standarda-u-2022_p1124.html.

 

 

Izvor: iss.rs