logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Prva virtuelna "GFSI 2021" konferencija

Uzimajući u obzir pitanje javnog zdravlja u vezi sa COVID-19, GFSI tim za događaje pri Consumer Goods Forum-u naporno radi na preoblikovanju GFSI konferencije za 2021. godine u virtuelni događaj.