Kvalitet
Objavljeno 26 april, 2017

SA 510 Audit Engagement"ISO/IEC 17021-3:2017 Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta - Deo 3: Zahtevi za kompetentnost za proveravanje i sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom" je objavljen 14. marta 2017. godine.

Opširnije...

Objavljeno 26 april, 2017

eanoviSastanak Komiteta za laboratorije (Komitet) Evropske organizacije za akreditaciju (EA) održao se u Parizu, od 8. do 9. marta 2017. godine uz redovno prisustvo 60 delegata koji su predstavljali 41 nacionalno akreditaciono telo, kao i zainteresovane strane.

Opširnije...

Oni će Vas oceniti

Predstojeći seminari i događaji

03 maj 2017 - 05 maj 2017
LMS Menadžment higijene - Sistemi menadžmenta, norme, standardi
08 maj 2017 - 08 maj 2017
LMP - ISPIT
09 maj 2017 - 12 maj 2017
Modularni ISO treninzi sa personalnom sertifikacijom
10 maj 2017 - 12 maj 2017
Tehnički zahtevi obezbeđenja kvaliteta u laboratorijama
10 maj 2017 - 11 maj 2017
QMSPR Projektni menadžment

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet