Kvalitet
Objavljeno 14 mart, 2018

2018.03. iso 14024Svetski ekološki kontekst je dramatično promenjen od 1999. godine kada je ISO 14024 postavio prve međunarodne zahteve za ekološku oznaku - a promena se ogleda u povećanim zahtevima potrošača. Nova ažurirana verzija standarda će pomoći u ispunjavanju ovih očekivanja.

Opširnije...

Objavljeno 14 mart, 2018

Cert Plus logoCERT-PLUS“ agencija za inženjering sistema menadžmenta iz Inđije i vodeća češka sertifikaciona kuća ,,LL-C (Certification),, iz Praga organizuju od 10.04. (utorak) do 14.04. (subota).2018. u Nišu obuku za eksterne proveravače/vodeće proveravače standarda ISO 50001:2011 EnMS (Sistem menadžmenta energijom - Zahtevi sa uputstvom za korištenje).

Opširnije...

Objavljeno 14 mart, 2018

c82e68ecc91a6115905b52a4dab0ec5bSertifikaciono telo TUV Rheinland, u martu i aprilu će održati dve obuke i to: 22.-23.03.2018. godine obuku za menadžere kvaliteta i 05.-06.04.2018. godine obuku za Interne proveravače za integrisane sisteme menadžmenta  prema zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007.

Opširnije...

Objavljeno 14 mart, 2018

2018.03.ispitivanje cementaNacrti na srpskom jeziku koji sadrže dve značajne metode ispitivanja cementa naSRPS EN 196-1:2016, Metode ispitivanja cementa - Deo 1: Određivanje čvrstoće i naSRPS EN 196-10:2016, Metode ispitivanja cementa - Deo 10: Određivanje sadržaja vodorastvorljivog hroma (VI) u cementu dostupni su na javnoj raspravi za komentare i promedbe svih zainteresovanih korisnika standarda do 7. maja 2018. godine.

Opširnije...

Oni će Vas oceniti

Predstojeći seminari i događaji

07 mar 2018 - 24 mar 2018
LSS Black Belt
19 mar 2018 - 20 mar 2018
SRPS ISO/IEC 17020:2012 – Kurs za interne proveravače
19 mar 2018 - 20 mar 2018
Kurs za interne proveravače
20 mar 2018 - 20 mar 2018
ISO 14001:2015 – Zahtevi i izmene u odnosu na ISO 14001:2004
21 mar 2018 - 21 mar 2018
Pravila korišćenja FSC znaka u marketinške svrhe i na proizvodima

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet