logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Histogram je alat koji prikazuje distribuciju grešaka, pojava i/ili aktivnosti u grafičkoj formi i veoma je jednostavan za razumevanje. Histogram prikazuje podatke prema njihovim frekvencijama pojavljivanja. Svaka kolona predstavlja jednu ispitivanu grešku (pojavu, aktivnost). Visina kolone jeste frekvencija pojavljivanja. Histogram je dobar jer prikazuje sve vrednosti (i ekstremne), pruža grafičku (vizuelnu) informaciju o nekom procesu, (pojavi, aktivnosti) i pomaže da se donesu odluke o eventualnim mogućnostima za unapređenje.

Na sajtu američkog društva za kvalitet (American Society for Quality) možete pročitati više o ovom alatu kao i da preuzmete primer potrebnih podataka kako bi napravili svoj histogram.

Primer histograma:

alati kvaliteta histogram