logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Standard GLOBALG.A.P. (Global Good Agricultural Practice) je međunarodni standard koji postavlja smernice za dobru poljoprivrednu praksu, a namenjen je proizvođačima hrane širom sveta. Standard se primenjuje na sve faze proizvodnje hrane, od semena do berbe, a sve u cilju garantovanja sigurnosti i bezbednosti hrane, zaštite zdravlja ljudi i životinja, kao i zaštite životne sredine.

Standard je nastao kao inicijativa evropskih trgovinskih lanaca, koji su želeli da uspostave zajednički standard za proizvođače hrane širom sveta. GLOBALG.A.P. je osnovan 1997. godine pod nazivom EUREPGAP, a od 2007. godine nosi naziv GLOBALG.A.P.

Sertifikacija po ovom standardu nije obavezna, ali je postala neophodna kako bi se proizvodi plasirali na tržište velikih trgovinskih lanaca širom sveta, koji zahtevaju da proizvodi budu proizvedeni po ovom standardu.

Sertifikacija se može dobiti za različite vrste poljoprivrednih proizvoda, poput povrća, voća, žitarica, mesnih proizvoda, mlečnih proizvoda itd.

Ocenu po ovom standardu vrše akreditovana sertifikaciona tela, koja vrše proveru usaglašenosti sa standardom u različitim fazama proizvodnje hrane. Sertifikat po GLOBALG.A.P. standardu ima ograničen rok važenja i zahteva stalne provere kako bi se osigurala njegova doslednost i kvalitet.