logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Koristi se kada je potrebno sakupljati greške ili neke pojave na jednostavan i pregledan način. Na ovaj način se prikazuju sve vrste grešaka i njihova učestanost u formi tabele jer je tabelarna forma pogodna za dalju analizu. Iz tabela je moguće ustanoviti trendove na osnovu kojih se može pristupiti daljoj eksploataciji rezultata i konkretnim korektivnim merama. 
 
 
 

Na sajtu američkog društva za kvalitet (American Society for Quality) možete pročitati više o ovom alatu kao i da preuzmete template za izradu svoje Liste grešaka.

Primer Liste grešaka:

alati kvaliteta liste gresaka