logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Novi MEST

U martu 2020. godine Institut za standardizaciju Crne Gore (ISME) donio je nove crnogorske standarde i srodna dokumenta. Rješenje o njihovom donošenju objavljeno je u Službenom listu Crne Gore, br. 12/2020 od 11.03.2020. godine.

Opširnije...

Hrana na našem tržištu evropskog kvaliteta

Hrana u Crnoj Gori je u visokom stepenu bezbjedna, država je uspostavila efikasan sistem sigurnosti hrane usaglašen sa standardima EU - sistem koji je zavrijedio povjerenje potrošača, kazala je u intervjuu za Pobjedu direktorica Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vesna Daković.

Opširnije...

EPCG dobila međunarodne ISO sertifikate

Predstavnici kompanije SGS, jedne od najprestižnijih svjetskih kuća za serfifikaciju sa sjedištem u Ženevi, uručili su Elektroprivredi Crne Gore sertifikate za integrisani sistem menadžmenta, nakon što je tim provjerivača SGS-a, u posljednjih nekoliko mjeseci, realizovao sertifikacionu provjeru primenjujući vrlo visoke zahtjeve SGS Globalnih procedura.

Opširnije...

Javni poziv

Program stručne prakse namijenjen je nezaposlenim licima koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanja za koja su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme, a radi osposobljavanja za samostalni rad i polaganje pripravničkog, odnosno stručnog ispita, u skladu sa zakonom ili opštim aktom poslodavca.

Opširnije...

VIII Balkanska konferencija o standardizaciji

Institut za standardizaciju Crne Gore u saradnji sa opštinom Tivat će u periodu od 30. septembra do 02. oktobra 2019. godine biti domaćin VIII Balkanske konferencije o standardizaciji koju će svečano otvoriti ministarka ekonomije gospođa Dragica Sekulić, a koja će se održati u Tivtu.

Opširnije...

Novi MEST

U junu 2019. godine Institut za standardizaciju Crne Gore (ISME) donio je nove crnogorske standarde i srodna dokumenta.

Opširnije...

Jedan od ciljeva IKT strategije pravosuđa Crne Gore uvođenje ISO/IEC 27001

Jedan od ciljeva IKT strategije pravosuđa Crne Gore (2016-2020), koja je usvojena u junu 2016. godine, jeste uvođenje međunarodnog standarda ISO/IEC 27001 čime se specifikuju zahtevi za uspostavljanje, primenu, rad, praćenje, preispitivanje, održavanje i poboljšavanje ISMS - sistema menadžmenta bezbednošću informacija unutar konteksta ukupnih poslovnih rizika u pravosudnim organima Crne Gore.

Opširnije...

Javna rasprava br. 5/2019

U skladu sa regulativom i Planom i programom rada, Institut za standardizaciju objavljuje sinhronizovanu javnu raspravu za nacrt crnogorskog standarda/srodnog dokumenta (br. 5/2019), koja je počela 18.04.2019. i trajaće do 17.06.2019.

Opširnije...