logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Ovaj sadržaj je zaključan. Da bi pristupili istom, molimo Vas da se ulogujete.

Bezbednost plaćanja preko treće strane

Kako se trendovi platnog prometa sve više kreću ka onlajn finansijskim transakcijama, korišćenje provajdera za plaćanje preko treće strane, TPP provajdera ((TPP provajder, od engleskog third-party payment (TPP) providers)), kao što je PayPal, u stalnom je porastu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

EU sud potvrđuje autorska prava usklađenih standarda

14. jula 2021. godine, Opšti sud EU u slučaju Evropske komisije T-185/19 presudio je da Evropska komisija ima pravo da uskrati besplatan pristup bez naknade usklađenim standardima (hEN).

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Prvi kanadski Plan za standardizaciju

Prvi kanadski Plan za standardizaciju baziran na upravljivim podacima daje 35 preporuka za rešavanje nedostataka i istraživanje novih oblasti u kojima su potrebni standardi i ocena usaglašenosti.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Novi normativni dokumenti za IFS Broker, IFS Logistics i IFS PACsecure verzija 1.1

IFS objavljuje da su 30/06/2021 objavili sledeće normativne dokumente:

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Klađenje na biomasu

Održiva upotreba bioenergije igra integralnu ulogu u većini scenarija sa niskim sadržajem ugljenika. Ovde su sumirane informacije kako standardi kroje budućnost čvrstih biogoriva.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Alergeni za hranu - Međunarodni regulatorni plan

Deljenje sjajnog izvora informacija zahvaljujući programu za istraživanje i resurse o alergijama na hranu (FARRP) koji prikazuje informacije o međunarodnim propisima o označavanju alergena na hranu po pojedinačnim zemljama.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

IEC i ISO onlajn razvoj standarda

IEC i ISO grade platformu za onlajn razvoj standarda preko interneta OSD - Online Standards Development koja će omogućiti veću efikasnost, tačnost i kvalitet tokom celog procesa razvoja standarda, a istovremeno omogućiti zajedničko autorstvo istog sadržaja.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Poziv za učešće u radu GFSI-a

GFSI aktivno traži stručnjake za bezbednost hrane kako bi pomogli unapređivanju rada svoje lokalne grupe GFSI za Evropu, Bliski Istok i Afriku (EMEA).

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Objavljeni IFS PACsecure 2 i IFS Global Markets PACsecure

Kvalitet i bezbednost ambalažnih materijala igraju sve značajniju ulogu u lancima snabdevanja hranom i potrošačkim proizvodima. IFS PACsecure je standard za pakovanje koji je industrija razvila za ovu industriju.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Objavljeni kandidati za nagradu „Standardi plus inovacije“ za 2021. godinu

Nominacije za Standards+Innovation nagradu 2021 su objavljene od strane CEN&CENELEC-a.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Poziv za stručnjake: učestvujte u novoj ISO radnoj grupi u oblasti cirkularne ekonomije, zaduženoj za projekat „Podaci o cirkularnosti proizvoda“

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) uskoro započinje sa izradom budućeg međunarodnog standarda ISO 59040 PCDS - Product Circularity Data Sheet, putem svog tehničkog odbora ISO / TC 323 „Kružna ekonomija”.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Pružite fidbek o revidiranim FSC procenama gazdovanja šumama

Podelite svoje povratne informacije o revidiranim FSC procenama gazdovanja šumama i uključivanju pristupa zasnovanog na riziku u nacionalnim standardima za upravljanje šumama.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Grafički simboli za medicinska sredstva

Vizuelno obeležavanje se odnosi na grafičke simbole na pakovanju, kao i u okviru materijala koji čini prateću dokumentaciju.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

BRCGS za skladištenje i distribuciju ver. 4 uspešno je postigao priznanje prema GFSI-jevim zahtevima za upoređivanje, verzija 2020.1

Globalna inicijativa za bezbednost hrane (GFSI), Koalicija akcije Foruma za potrošačku robu o bezbednosti hrane i BRCGS, sa zadovoljstvom objavljuju da je BRCGS za skladištenje i distribuciju izdanje 4 takođe uspešno postiglo priznanje prema GFSI-jevim zahtevima za benčmark / upoređivanje, verzija 2020.1.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Promovisanje digitalne transformacije u zakonski obaveznoj metrologiji

Pod nazivom „Digitalna transformacija u zakonski obaveznoj metrologiji“, OIML bilten iz jula 2021. (posebno izdanje) Organisation Internationale de Métrologie Légale pruža dalji uvid u ulogu digitalnih tehnologija u zakonskoj metrologiji.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

IAF / ILAC / ISO istraživanje o ocenjivanju na daljinu

Ograničenja COVID-19 dovela su do značajnog povećanja upotrebe tehnika za ocenjivanja na daljinu / udaljene audite.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Novo izdanje „Aneksa SL“ za standarde sistema menadžmenta iz 2021. godine

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) nedavno je izvršila ograničenu reviziju „Aneksa SL”, ISO dopune ISO / IEC direktivama, što čini osnovu za gotovo sve njene standarde menadžment sistema (MSSs management system standards). Nova verzija objavljena je u maju 2021. godine i odnosi se na sve nove ISO MSS-ove, kao i na reviziju postojećih standarda.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

PEFC se pridružuje UNFCCC inicijativi "Moda za globalnu klimatsku akciju"

Inicijativa Fashion for Global Climate Action poziva modnu industriju da prepozna uticaj celog sektora na klinatske promeneprihvati zajedničku odgovornost da težimo ka klimatskoj neutralnosti za sigurniju planetu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

APG (Audit Practice Group) revizija "Statutory and Regulatory requirements" dokumenta

ISO 9001 APG (Auditing Practices Group) iliti Grupa za primenu ISO 9001 je organizacija pri Tehničkom komitetu TC 176, koja se bavi izdavanjem smernica za primenu standarda ISO 9001.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Keramičke pločice kao predmet prvog međunarodnog standarda za održive proizvode

Ekologija je cilj sve više organizacija u građevinskom sektoru, prepoznajući njihov potencijal za smanjenje gasova sa efektom staklene bašte i stvaranje održivijih prostora za sve.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

GFSI uspostavlja savetodavnu grupu za nauku i tehnologiju

Globalna inicijativa za bezbednost hrane - GFSI sa zadovoljstvom najavljuje zvanično pokretanje GFSI savetodavne grupe za nauku i tehnologiju (STAG).

Registrujte se da bi videli ceo članak...

27. jun – Dan mikro, malih i srednjih preduzeća

Iako je svako preduzeće osetilo posledice trenutne pandemije, posebno su pogođena ona sa manje od 250 zaposlenih. Ipak, mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) čine okosnicu naših društava, čineći 90% preduzeća i 70% zaposlenih.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Objavljen IAF Outlook za jul 2021.godine

Objavljeno je novo izdanje IAF Outlook-a, koje sadrži vesti Međunarodnog akreditacionog foruma (IAF-International Accreditation Forum). 

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ISO 9001 prošao kroz proveru kvaliteta

Koriste ga milioni organizacija širom sveta, svetska je standardna referenca za kvalitet - standard ISO 9001, Sistemi menadžmenta kvalitetom - zahtevi, upravo je prošao „nalog za ispravnost“.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Standardi koji menjaju igru u trci protiv klimatskih promena

Postizanje nulte emisije ugljenika do 2030. godine ambiciozan je zadatak koji zahteva drastične mere širom sveta.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Sve veći značaj pouzdanih proizvoda bez glutena - BRCGS whitepaper

Brojne su prepreke koje i brendovi i proizvođači moraju prevazići da bi obezbedili poverenje sve veće zajednice potrošača proizvoda bez glutena.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Revizija standarda bezbednosti lanca snabdevanja: šta se menja u ISO 28000:2022

Petnaest godina nakon prvog objavljivanja, međunarodni standard za sisteme upravljanja bezbednošću u lancu snabdevanja je na reviziji.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

FSC pruža gotov alat za podršku strategiji upravljanja šumama EU

FSC je doprineo javnim konsultacijama o predstojećoj Strategiji šuma Evropske unije (EU) i istakao kako to može pomoći u postizanju ključnih ciljeva strategije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

GFSI i FAIRR obeležili svetski dan bezbednosti hrane: sigurna hrana sada za zdravo sutra

Inicijative GFSI i FAIRR nedavno su održale onlajn vebinar povodom proslave Svetskog dana bezbednosti hrane.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Zašto se i SAD uključuju u globalne standarde za plaćanje

Oni koji rade u bankama / industriji plaćanja (the payments industry) verovatno će biti upoznati sa tekućim prelazom na ISO 20022 kao globalnog standarda za razmenu poruka. 

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Sertifikovani proizvodi Kružne ekonomije u maju 2021 - C2CPII

Cradle to Cradle to Cradle Products Innovation Institute sertifikuje proizvode Kružne / cirkularne ekonomije prema C2C iliti Cradle2Cradle konceptima.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

5. jun – Svetski dan zaštite životne sredine

Svetski dan zaštite životne sredine obeležava se 5. juna sa ciljem podizanja globalne svesti o ekološkim problemima i apelovanja na odgovorniji odnos prema okruženju.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Novi priručnik za sprečavanje i borbu protiv podmićivanja u organizacijama

Mito je jedno od najskupljih i najrazornijih pitanja svetske ekonomije, uništava zajednice i narušava poverenje javnosti.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Novi ISO standardi za medicinska sredstva

Od lepljenja flastera do MRI aparata, medicinski uređaji mnogima pomažu da spasu živote i poboljšaju kvalitet svakodnevnog života.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Bezbedni opseg ribolova se širi zahvaljujući novom globalnom standardu

Ribarska plovila sada mogu preduzeti značajne korake kako bi dokazala da su njihovi postupci etični i bezbedni zahvaljujući lansiranju novog standarda odgovornog ribarskog plovila (RFVS - Responsible Fishing Vessel Standard) u vlasništvu Global Seafood Alliance-a.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

EU objavila najnoviju listu standarda za pretpostavku usklađenosti sa Direktivom o bezbednosti igračaka

EU je izvršila tri promene na svojoj listi standarda za pretpostavku usaglašenosti sa Direktivom o bezbednosti igračaka. Najnovija lista standarda  stupila je na snagu 31. maja 2021.godine.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

GFSI ide dalje: objavljen javni poziv za konsultacije u definisanju primarnog opsega i opsega pružanja usluga za sva poređenja (benčmark)

Globalna inicijativa za bezbednost hrane (GFSI), Koalicija akcije Foruma za široku potrošnju o bezbednosti hrane (The Coalition), otvara nove konsultacije sa zainteresovanim stranama radi prikupljanja povratnih informacija o nizu predloženih promena u primarnom opsegu priznavanja GFSI zahteva za merenje performansi i potpuno novi opseg koji se bavi pružanjem usluga.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ISO 10993-23: Efikasna procena potencijalnih iritanata u medicinskim uređajima

Procena biološke bezbednosti jedan je važan deo slagalice koji demonstrira bezbednost medicinskog proizvoda.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

FSSC 22000 izdao verziju 5.1

Sa većim naglaskom na stalnom, kontinuiranom poboljšanju, verzija 5.1 ima za cilj da uskladi FSSC 22000 sa novim zahtevima GFSI šeme objavljenim 2020. godine.

Registrujte se da bi videli ceo članak...