logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Ovaj sadržaj je zaključan. Da bi pristupili istom, molimo Vas da se ulogujete.

EU razmatra uvođenje "semafor" sistema za obeležavanje hrane. Šta to znači?

Sistem oznaka je jednostavan za implementaciju, a kupcu će pomoći u donošenju odluke, jer među mnoštvom proizvoda nije lako razaznati koji sadrže zdrave, a koji nezdrave sastojke, kazala je članica odbora i potpredsednica eurosocijalista Biljana Borzan.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Evropska unija ima novo pravilo o kućnim aparatima, ovo se tiče svakoga

Evropski parlament je još 2017. godine usvojio Izveštaj o produženju trajanja uređaja, a usvojeni su i predlozi o zabrani programiranog kvarenja, zabrani neodvojive ugradnje vitalnih delova kao i o većoj dostupnosti rezervnih delova na tržištu i uvođenju oznake minimalnog trajanja uređaja.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Standardi koji će električne trotinete učiniti bezbednijim

Šetajući gradskim ulicama, pešaci su se nedavno suočili sa novom pojavom. Kao veoma popularan način prevoza nametnuli su se električni trotineti, koje sve veći broj ljudi koristi za vožnju trotoarom ili biciklističkim stazama.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Objavljen tehnički izveštaj o terminološkom održavanju lekova

Identifikacija lekova (IDMP-identification of medicinal products) često je regulatorni zahtev i sve je potrebnija kako se svet kreće ka integrisanoj zdravstvenoj zaštiti zasnovanoj na verifikaciji globalnog lanca snabdevanja. ISO-ovim IDMP standardima upravo se pridružio novi tehnički izveštaj ISO/TR 14872, koji opisuje ključna razmatranja za organizacije koje žele da postanu dobavljači za održavanje terminologije IDMP-a.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

EN 16247-1 - Kako pomoću energetskog audita postići energetsku efikasnost

U kontekstu povećanja cena energije i sve veće pažnje na životnu sredinu, obezbeđivanje energetske efikasnosti je sve više i više strateško pitanje za preduzeća i potrošače, kao i za kreatore politika.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

IFS HPC anketa - u susret novoj verziji standarda IFS HPC 2.0 v

IFS će sledeće godine objaviti reviziju standarda za domaćinstvo i ličnu negu IFS HPC (Household and Personal Care) Standard version 2.0.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Prehrambeni proizvodi na biljnoj bazi - novi BRC-GS standard koji je u fazi razvoja

Kada je Beyond Meat Burger predstavljen u Nemačkoj, proizvod je rasprodat za nekoliko minuta. To je još jedan pokazatelj da su potrošači sve spremniji da razmotre alternative za mesne proizvode u biljnoj hrani.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Otvorena nova konsultacija za benčmarking: JFS-C

GFSI otvara novu konsultaciju sa zainteresovanim stranama za Japansko udruženje za menadžment bezbednošću hrane - JFSM (Japan Food Safety Management Association).

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ISO istraživanje (ISO Survey) za 2018. godinu

Najnoviji rezultati ISO istraživanja za 2018. godinu pokazuju procenu broja važećih sertifikata na dan 31. decembra 2018. godine.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Izmene u zahtevima SA8000

SAI (Međunarodna društvena odgovornost) i SAAS (Usluge akreditacije za društvenu odgovornost) izvršili su važne promene u zahtevima za reviziju standarda SA8000 (Procedura 200 v. 4.1). Najznačajnija promena smanjiće broj revizija na licu mesta potrebnih tokom ciklusa sertifikacije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Održive finansije: Uskoro izlazi standard za klimatske obveznice verzija 3.0

Nova verzija standarda o klimatskim obveznicama biće objavljena u septembru 2019. godine. Izdanje 3.0 je deo tekućeg razvojnog programa za podršku korišćenju klimatskih obveznica kao instrumenta za prelazak na climate-friendly ekonomiju.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

GLOBALG.A.P. postigao GFSI priznanje za svoj HPSS program

Globalna inicijativa za bezbednost hrane (GFSI) sa zadovoljstvom objavljuje da je GLOBALG.A.P. HPSS program verzije 1.1-2 na osnovu benčmarking - procene zahteva usklađen sa verzijom 7.2 GFSI-ija.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

UKAS-ov tehnički bilten - Akreditacija postupaka ispitivanja medicinskih laboratorija koja se vrše između više pravnih lica

Ovaj dokument opisuje UKAS-ov pristup ocenjivanju gde podnosilac prijave ili akreditovana laboratorija ne upravljaju direktno svim fazama procesa od kraja do kraja; drugim rečima, kada kritične delove procesa prethodnog preispitivanja, ispitivanja/testiranja ili naknadna ispitivanja obavlja druga laboratorija ili laboratorije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Novi broj časopisa ISO focus za septembar/oktobar 2019.god.

ISO organizacija je izdala novi broj časopisa ISO focus za period septembar/oktobar 2019.godine.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Poziv za učešće u novoj radnoj grupi: Upravljanje rizicima u primarnoj proizvodnji lisnatog zelenog bilja

GFSI traži stručnjake za bezbednost hrane i stručnjake za primarnu proizvodnju da bi učestvovali u novoj Tehničkoj radnoj grupi. Ova grupa je spremna da izvrši pregled literature i pruži smernice za upravljanje rizikom u primarnoj proizvodnji lisnatog zelenog bilja.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Šta sve ima u pivu: Od 2022. na ambalaži će biti istaknuti svi sastojci

Udruženje pivara EU potpisalo je memorandum prema kom će do 2022. na pivskoj ambalaži obavezno biti istaknuti sastojci i njegova energetska vrednost.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Standardi za uvoz/izvoz: "pasoši" za trgovinu proizvodima

Bilo da se radi o dalekim zemljama ili nama susednoj zemlji, svima nam treba pasoš da bismo putovali. Ali šta je sa proizvodima? Kako banane iz Kostarike prolaze carinu u Francuskoj? Ili satovi iz Švajcarske prolaze graničnu kontrolu u Australiji?

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Nove GFSI benčmarking konsultacije: HACCP Kina

GFSI sa otvara novu konsultaciju sa zainteresovanim stranama kao deo procene kineskog HACCP koji je u vlasništvu CNCA.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Uranjanje u održive vode sa novim ISO standardima za odgovorno ronjenje

Rekreativno ronjenje nudi priliku za istraživanje potpuno novog sveta bogatog podvodnim blagom. Takođe, ronjenje ima uticaja na životnu sredinu. Upravo su objavljeni novi međunarodni standardi za održivo ronjenje koji pomažu da naše vode budu čiste.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Novi nacrt standarda pomoći će kvantifikovanju klimatskih uticaja proširene grupe emisija

Trenutno se stručnjaci sastaju kako bi razgovarali o novom ISO standardu koji će pomoći kvantifikovanju klimatskih uticaja materija koje do sada nije bilo lako meriti.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

G.A.P. sertifikat postao obavezan za sve sveže proizvode koji se uvoze na Tajland

Prema novom propisu FDA Tajland, za sve sveže proizvode koji su namenjeni za Tajland biće potrebna nacionalna sertifikacija u skladu sa standardom o G.A.P., dobrim poljoprivrednim praksama (npr. VietGAP, CAMGAP, JGAP) ili međunarodno priznatim standardom kao što je GLOBALG.A.P.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Nove GFSI benčmarking konsultacije: Proširenje obima IFS-a

GFSI otvara novu konsultaciju sa zainteresovanim stranama, koja čini osnovni korak u procesu benčmarkinga.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Koji standard akreditacije ispunjava vaše zahteve?

Procena usaglašenosti može biti u mnogim oblicima (npr. testiranje, inspekcija, sertifikacija, interna provera po određenim zahtevima...).

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Poziv za učešće u GLOBALG.A.P.-ovom Tehničkom komitetu za sisteme i pravila

GLOBALG.A.P.-ovi komiteti su odgovorni za razvoj, definisanje i održavanje standardnih kriterijuma, koji se nazivaju kontrolne tačke i kriterijumi usaglašenosti. Oni takođe definišu osnovna pravila, koja se zovu GLOBALG.A.P.-ovi opšti propisi koji utvrđuju jasne kriterijume za uspešnu primenu i verifikaciju standarda.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Nova međunarodna tehnička specifikacija za veći kredibilitet etičkog označavanja

"Lokalno proizvedeni, održivi proizvodi ili proizvodi napravljeni s ljubavlju" - tvrdnje koje se poslednjih godina sve češće mogu naći na etiketama proizvoda, govore o etičkoj strani proizvodnje. Kako možemo znati koje su tvrdnje tačne i šta one zaista znače? Upravo su objavljene nove međunarodne smernice ISO/TS 17033, koje će pomoći da stvari budu jasnije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ISO objavio prvi Međunarodni standard za upravljanje informacijama o privatnosti

Međunarodna organizacija za standardizaciju objavila je prvi Međunarodni standard za upravljanje informacijama o privatnosti.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ISO 46001 - efikasno korišćenje vodenih resursa

Voda je tokom godina postala izuzetno dragoceni resurs. Jedino rešenje za izbegavanje stvarnog nedostatka iste - a samim tim i veće cene - je pametnije korišćenje vode koju imamo. Na koji način najefikasnije koristiti vodene resurse, predmet je novog međunarodnog standarda ISO 46001.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

GLOBALG.A.P. standard za osiguravanje bezbedne proizvodnje nudi nekoliko prednosti proizvođačima

Dizajniran za specifične regione u kojima proizvođači i njihovi kupci zahtevaju samo rešenje za bezbednost hrane, novi proizvodni standard za sigurnost bezbednosti hrane V5 (Produce Safety Assurance Standard) zasnovan je na GLOBALG.A.P.-ovom standardu integrisanog poljoprivrednog osiguranja (IFA) i sastoji se samo  od elemenata za bezbednost hrane.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Uskoro novi standard ISO 14007!

Finalni nacrt standarda ISO/FDIS 14007:2019 će pomoći organizacijama da lakše utvrde svoje troškove i koristi u vezi sa životnom sredinom.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Koje promene nas očekuju sa IFS u 2020/2021?

Veća bezbednost i kvalitet uz nove IFS revizije. Standardi i njihovi zahtevi upućeni su različitim učesnicima u lancu snabdevanja. Od 1. jula 2020. godine počeće prva obavezna primena.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Traže se inovativna preduzeća u razvoju standarda - Prijave za priznanje Living Standards Award 2020 do 30. septembra

Austrian Standards je po šesti put u potrazi za inovativnim preduzećima odnosno osobama koja na primeran način koriste standarde i koja umeju efikasno da pretoče strategijska razmišljanja u razvoj standarda.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Kina objavila novi proizvodni standard za program sportske trikotaže - GB/T 22853-2019

Kina je izdala revidiranu verziju svog nacionalnog standarda za sportsku trikotažu: GB/T 22853-2019. Revidirani standard stupiće na snagu 1. januara 2020. godine.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

EU uslovila Australiju: Promenite nazive „feta“ sira i „gorgonzole“ ili ništa od sporazuma

EU je drugi trgovinski partner Australije i treće najveće izvozno odredište za "zemlju kengura".

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Grafički prikaz IAF MLA izveštaja za 2018. godinu

IAF je razvio infografiku koja predstavlja ključne statistike koje prikazuju rast IAF MLA u 2018. godini u lako dostupnom vizuelnom formatu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Revidirane međunarodne smernice za sisteme menadžmenta uslugama

Sistem menadžmenta IT uslugama (ITSMS - IT service management system) je strateško sredstvo koje pomaže organizacijama da poboljšaju efikasnost, optimizuju upotrebu tehnologija, uštede novac i pruže mnoge druge prednosti koje nadilaze IT.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

WRAP sertifikacioni program za odgovorno šivenje

Cilj WRAP programa za sertifikaciju je da nezavisno nadgleda i potvrdi poštovanje standarda kako bi se osiguralo da se šiveni proizvodi proizvode pod zakonitim, humanim i etičkim uslovima.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Zašto je kultura bezbednosti hrane toliko važna?

BRCGS Food Version 8 je prvi sertifikovan GFSI standard koji uključuje zahteve koji se odnose na kulturu bezbednosti hrane.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Evropska Unija usvaja nova pravila za označavanje primarnog sastojka hrane

Označavanje zemlje porekla za hranu može dovesti potrošače u zabludu ako primarni sastojak potiče od negde drugde. Da bi to rešila, Evropska unija (EU) je usvojila nova pravila koja se moraju primenjivati od 1. aprila 2020. godine.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Najava za EOQ Kongres 2019.- Lisabon

Ne propustite Kongres EOQ za 2019. godinu 24.-25.oktobra, kada će se ujedno obeležiti i proslaviti 50. godišnjica Portugalskog udruženja za kvalitet (APK). Učestvujete i dajte svoj doprinos u predviđanju i definisanju budućnosti kvaliteta, ponovnim otkrivanjem kvaliteta u Lisabonu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Objavljeni revidirani programi za bezbednost hrane i protokol ocenjivanja za lanac snabdevanja svežim paradajzom (Tomato Metrics)

Radna grupa United Fresh i United Fresh Tomato Metrics objavila je ažurirane smernice za paradajz tokom jeseni 2018., a nedavno su objavili odgovarajuće programe bezbednosti hrane i protokol ocenjivanja za lance snabdevanja svežim paradajzom (Tomato Metrics).

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Standardi iz oblasti turizma

Turizam globalno nadmašuje ostale industrije - međunarodna turistička putovanja porasla su za 6% u 2018. godini i standardi podržavaju ovaj trend.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

BRCGS najavio objavljivanje dva nova standarda

BRCGS je prošle nedelje izdao saopštenja u kome najavljuje objavljivanje standarda za procenu rizika za etiku u trgovini i odgovorno snabdevanje, kao i 6. izdanje standarda za ambalažu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Grafički prikaz ILAC-ovog izveštaja za 2018. godinu

ILAC je objavio grafički prikaz godišnjeg izveštaja za 2018. godinu. UKAS je član ILAC MRA-e, koji podržava međunarodnu trgovinu promovišući međunarodno poverenje i prihvatanje akreditovanih izveštaja o testiranju i inspekcijama i programa testiranja stručnosti.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Revizija IFS PACsecure standarda

U toku je revizija IFS PACsecure standarda. U nastavku ćemo vam pružiti sve informacije o bitnim datumima i mogućim promenama.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

RoHS II prelazni period završava 22. jula 2019. godine

Direktiva 2011/65/ EU objavljena je 8. juna 2011. godine. Proizvodi koji su ranije bili isključeni iz RoHS-a moraju postati usklađeni do 22. jula 2019. godine.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Promene u GLOBALG.A.P.-u od 1. avgusta 2019. godine

Promene koje će biti sprovedene 1. avgusta 2019. godine na adresi GLOBALG.A.P.-a odobrene su od strane Odbora Foodplus-a (vlasnik GLOBALG.A.P.-a) u februaru 2019. godine.

Registrujte se da bi videli ceo članak...