logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Ovaj sadržaj je zaključan. Da bi pristupili istom, molimo Vas da se ulogujete.

SGS dobio IECEE kvalifikaciju za ispitnu laboratoriju koja izvodi testiranje i sertifikaciju elektronskog nameštaja

SGS je objavio da je postao jedna od prvih organizacija među sertifikacionim telima sa IECEE kvalifikacijom laboratorije koja izvodi ispitivanje i sertifikacija elektronskog nameštaja u skladu sa IEC 60335-2-116: 2019 standardima.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Sprečavanje širenja infekcije - novoosnovani ISO/TC 330, Površine sa biocidnim i antimikrobnim svojstvima

Formiran je novi ISO odbor za biocidne površine kako bi se osiguralo da smo sposobni za borbu protiv virusa.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

IBAN - Sigurne transakcije u bankarstvu

Međunarodni broj bankovnog računa (IBAN) omogućava bezbedan i brz transfer novca širom sveta i predstavlja univerzalni dogovor za identifikaciju bankovnih računa u skoro 100 zemalja sveta.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

16. oktobar - Svetski dan hrane

Prema podacima Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO), skoro 690 miliona ljudi u svetu gladuje, a zbog pandemije COVID-19 taj broj bi mogao da se poveća za dodatnih 83-132 miliona ljudi.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

EU priznaje UKAS sertifikate za CE znak do 1. januara 2021

UKAS je kroz članke i izjave u štampi i drugim oblicima medija postao upoznat sa činjenicom da EU više neće priznavati validnost UKAS akreditacije od 1. januara 2021 (tj. kraja prelaznog perioda za Brexit), što će uticati na prihvatljivost sertifikata i izveštaja izdatih od strane UKAS akreditovanih tela.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Prava doza lekova

Pravilna identifikacija, obeležavanje i praćenje medicinskih proizvoda tokom celog lanca snabdevanja od suštinskog je značaja za sprečavanje pojave lažnih lekova na tržištu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Objavljen IAF Outlook za oktobar 2020

Objavljeno je novo izdanje IAF Outlook-a, koje sadrži vesti Međunarodnog akreditacionog foruma (IAF-International Accreditation Forum). 

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Objavljen IFS Food v7

Nova verzija IFS Food standarda daje više jasnoće o tome šta se očekuje od auditora/ocenjivača u izvođenje IFS provere. Zahtevi su sada više propisane prirode, a nova struktura olakšava rad sa standardom.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Kultura bezbednosti hrane: novi zakonski zahtevi na nivou EU

Kao što smo već pisali ovde, EU planira da u zakonodavstvo uključi kulturu bezbednosti hrane. Primena kulture bezbednosti hrane efikasno smanjuje ranjivost kompanije na prevare sa hranom.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

SGS vrši ispitivanje o prioritetima održivosti u uslovima "nove normalnosti" - uključite se

Učestvujte u SGS-ovom istraživanju održivosti 2020. i ukažite im na koja pitanja zaštite životne sredine, upravljanja i socijalne politike treba da se fokusiraju.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Poziv zainteresovanim stranama za PAS 2060 - Carbon neutrality

UKAS predlaže uspostavljanje projekta za razvoj akreditacine sheme ISO 14065:2013 za organizacije koje žele da izvrše verifikaciju u skladu sa zahtevima PAS 2060:2014

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ISO organizacija usmerava svoje znanje na ponovno privlačenje turista

ISO nudi međunarodne smernice i vebinar kako bi pomogao turističkoj industriji da prebrodi trenutnu krizu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

UKAS-ov tehnički bilten - Objavljen standard IQIPS v2 2020

Objavljen je IQIPS standard v2:2020. Ovaj novi standard zameniće IQIPS standard v1:2012 - Poboljšanje kvaliteta u fiziološkim uslugama.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Bez revizije ISO 17021-1 u narednih 5 godina

Tehnički direktor UKAS-a, Rob Betinson, pozdravlja najavu ISO-a da je rezultat sistematskog glasanja za ISO/IEC 17021-1 bio ujedno i potvrda standarda za narednih 5 godina.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Obavezan nenajavljen audit za BRCGS i IFS

Ranije ove godine, GFSI (Globalna inicijativa za bezbednost hrane) objavila je Verziju 2020 svojih zahteva za benčmarking. Posledice su značajne: nenajavljeni auditi postaće obavezni za sve GFSI sisteme sertifikacije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

BEIS pruža dodatne informacije o prelazu sa CE oznake na UKCA

Nakon nedavne BEIS  publikacije ažuriranih smernica u vezi sa procesima i zahtevima za ocenjivanje usaglašenosti Ujedinjenog Kraljevstva (UKCA) i UK (NI), UKAS vodi pregovore kako bi se finalizovao postupak za akreditaciju u znak podrške statusu odobrenog tela za UKCA.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Socijalni auditi na daljinu sa Sedex virtuelnom procenom

Ograničenja putovanja i rizik od infekcije COVID-19 imali su značajan uticaj na socijalni audite (social audits): većina audita je odložena ili otkazana.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Najava programa akreditacije za vodeći standard Upravljanja obradivim poljoprivrednim zemljištem

ANAB završava program akreditacije zasnovan na ISO/IEC 17021-1 za sertifikaciju organizacija koje posluju u skladu sa vodećim standardom za upravljanje obradivm poljoprivrednim zemljištem.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Prva virtuelna "GFSI 2021" konferencija

Uzimajući u obzir pitanje javnog zdravlja u vezi sa COVID-19, GFSI tim za događaje pri Consumer Goods Forum-u naporno radi na preoblikovanju GFSI konferencije za 2021. godine u virtuelni događaj.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ILNAS objavio novu verziju normativne analize „Smart Secure ICT“

ILNAS je 24. septembra 2020 objavio novo izdanje normativne analize „Smart Secure ICT“. Izveštaj je predstavljen na "Sajberbezbednom doručku #39", koji je organizovao SecurityMadeIn.lu u saradnji sa ILNAS.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Otvorene nominacije za specijalne nagrade za 2020 - BSI Standards

BSI je doneo odluku da zaustavi uobičajeni program dodeljivanja nagrada za standarde za 2020. godinu i umesto njega sprovede specijalan program dodela nagrada.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Dileme oko "Single-use plastics" direktive

Evropska komisija je dobila zadatak da do 3. jula 2020. sastavi smernice o plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu, koje uključuju, gde je to potrebno, primere onoga što treba smatrati proizvodima od plastike za jednokratnu upotrebu u svrhe Direktive 2019/904.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Francuska definisala posebne zahteve za maske sa providnim prozorom

22. jula, francuska vlada je objavila ažuriranje Napomene unakrsnih ministarstava, koja uključuje posebne zahteve za maske sa providnim prozorom.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ISO nastavlja sa revizijom Aneksa SL, a kako predstavnik Hortenzius kaže „većina korisnika nema pojma“ - autorski tekst Kristofera Parisa

"ISO nastavlja sa revizijom Aneksa SL, obaveznih zahteva za sve standarde sistema menadžmenta koje je objavila ta organizacija, iako je za to glasalo samo 13% država članica ISO-a.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ISO Generalna skupština - najveći virtuelni sastanak ISO-a do sada

Oko 700 učesnika iz nacionalnih tela za standardizaciju iz 141 zemlje prisustvovalo je posebnom virtuelnom događaju koji je Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) organizovala 24. septembra 2020. godine, sastanku Generalne skupštine.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Pokrenuta prva konsultacija o građevinskom okruženju - Sveobuhvatni okvir za kompetenciju pojedinaca - specifikacija

UKAS podržava BSI u pokretanju konsultacija o prvoj iteraciji novog standarda pod nazivom: Građevinsko okruženje - Sveobuhvatni okvir za kompetenciju pojedinaca - specifikacija.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Ažuriranja za MDR i IVDR - Q3 2020 - SGS

Kao posledica pandemije COVID-19, 23. aprila 2020. godine, Komisija EU je objavila Uredbu (EU) 2020/561 MDR koja je odložila datum primene Uredbe o medicinskim proizvodima (MDR) za godinu dana.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Održana 40. sednica Laboratorijskog komiteta EA (EALC)

U periodu 23-24.9.2020. održana je 40. sednica Laboratorijskog komiteta Evropske saradnje za akreditaciju (EALC) kao onlajn sastanak.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Učestvujte u razvoju ISO/IWA 34, Definicija “biznisa u vlasništvu žene” i smernice za njenu upotrebu

Nacionalne inicijative širom sveta razvile su nekoliko definicija “biznisa u vlasništvu žene” koje su korišćene proizvoljno u različitim poslovnim okruženjima.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Dostupna opcija IFS Broker Remote

S obzirom da brokeri obično upravljaju bezbednošću i kvalitetom proizvoda bez fizičkog posedovanja ili vlasništva, audit ne zahteva nužno procenu na licu mesta.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Virtuozan krug upravljanja inovacijama

Jedna od mnogih blagodeti ISO-ovog novog standarda u upravljanju inovacijama je ta što pruža sve mogućnosti, održavajući preduzeća svih veličina pokretnim, prilagodljivim i spremnim da se nose sa današnjim izazovima.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Standardi su ključni za Green Deal: uspešna radionica u organizaciji nemačkog predsedništva saveta EU

16. septembra službenici CEN-a i CENELEC-a učestvovali su u virtuelnoj radionici „Osnaživanje evropske standardizacije za uspešan Green Deal“, koju je organizovalo nemačko Savezno ministarstvo za ekonomska pitanja i energiju (BMVi) u okviru nemačkog predsedavanja Saveta EU.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Nove tehnologije i standardizacija u telekomunikacijama

Evropska komisija je prepoznala značaj istraživanja i razvoja, kao i pravovremenu standardizaciju proizvoda i usluga.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Objavljena nova specifikacija za električne bicikle

Možda jedan od najvećih odgovora na problem zagađenja, električni bicikli su najnoviji trend, a industrija napreduje rekordnom brzinom. Čak i pre pandemije COVID-19, prodaja je cvetala i snažno rasla, ali je „kabinska groznica“ tokom perioda izolacije podstakla još veću potražnju.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Učešće malih i srednjih preduzeća (MSP) u standardizaciji CEN/CENELEC Vebinar

MSP sektor je ključan za razvoj kako evropske, tako i srpske privrede. U mikro, mala ili srednja preduzeća svrstava se preko 99% svih privrednih subjekata i zato ona predstavljaju stub i pokretač razvoja svake ekonomije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

GFSI poziv za učešće: obuka auditora i profesionalni razvoj

GFSI traži stručnjake za obuku i obrazovanje o bezbednosti hrane da bi učestvovali u novoj Radnoj grupi (RG) za obuku auditora i profesionalni razvoj.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

UKAS-ov tehnički bilten - BRCGS pristup daljinskoj sertifikaciji

Budući da široko rasprostranjeni prenos Covid-19 nastavlja da utiče na aranžmane ocenjivanja na licu mesta, BRCGS je nedavno objavio protokol daljinskog ocenjivanja koji mogu slediti tela za sertifikaciju koja rade pod IAF MD4 i IAF MD3 kako bi se omogućio kontinuitet aktivnosti na sertifikaciji tokom ovog perioda.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

UKAS poziv za prijavljivanje: verifikacija deklaracija o emisiji fosilnih goriva

UKAS predlaže uspostavljanje projekta za razvoj ISO 14065:2013 akreditacije za tela za ocenjivanje usaglašenosti koja vrše verifikaciju deklaracija o emisiji fosilnih goriva u skladu sa pravilima tržišta kapaciteta.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ISO vodič 84:2020

ISO radna grupa za koordinaciju klimatskih promena (CCCTF7) razvila je nove smernice za autore standarda kako bi se osiguralo da se klimatske promene uzimaju u obzir u svakom novom standardu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Odloženo usvajanje nove uredbe za eko proizvodnju; EK pokreće javno savetovanje

Usvajanje uredbe za eko proizvodnju odlaže se na godinu dana, a Evropska komisija je pokrenula javno savetovanje o svom budućem akcionom planu za ovaj vid poljoprivrede.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Novi broj časopisa ISO focus za septembar/oktobar 2020.god.

ISO organizacija je izdala novi broj časopisa ISO focus za period septembar/oktobar 2020.godine.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Istraživanje ISO sertifikata "ISO Survey" za 2019. godinu

Najnoviji rezultati ISO ankete za 2019. godinu pokazuju procenu broja važećih sertifikata na dan 31. decembra 2019.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Revizija ISO 9001? Učestvujte u međunarodnoj anketi!

Koja je vrednost standarda ISO 9001 za vaše poslovanje? I kako mislite da će ovaj standard ostati relevantan u budućnosti? ISO će pokušati da odgovori na ova pitanja opsežnom anketom.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

BEIS pruža dodatne informacije o prelazu sa CE oznake na UKCA

Odeljenje za poslovnu, energetsku i industrijsku strategiju (BEIS) objavilo je ažuriranje smernica za upotrebu znaka Ujedinjenog Kraljevstva za ocenjivanje usaglašenosti (UKCA) od 1. januara 2021.

Registrujte se da bi videli ceo članak...