logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Ovaj sadržaj je zaključan. Da bi pristupili istom, molimo Vas da se ulogujete.

Smanjenje ugljeničnog otiska zgrada pomoću novog ISO standarda

Učešćem od 40% u globalnoj emisiji CO2 iz energije, građevinski sektor ima ogroman potencijal da očisti naš svet. Novi međunarodni standard ISO 20887 pomaže industriji da to učini upravo optimizacijom načina na koji se zgrade koriste, kao i efikasnom upotrebom i recikliranjem njihovih komponenti po isteku njihove upotrebe.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Promene u IFS Broker verziji 3

Započet je tranzicioni proces sa IFS Broker verzije 2 na IFS Broker verziju 3. Od 1. jula 2020. godine obavezna je primena IFS Broker verzija 3!

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Objavljen zvaničan stav industrije o odnosu prema akreditovanim i neakreditovanim sertifikatima

Preko 2,4 miliona organizacija širom sveta imaju koristi od sertifikacije po standardima sistema menadžmenta koje je dogovorila i objavila Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO).

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Nove smernice za zaštitu podataka o ličnosti

Godišnji gubici usled sajber kriminala širom sveta mogli bi da dostignu dva biliona američkih dolara, procene su eksperata iz oblasti industrije. Nove digitalne tehnologije svakako su donele brojne prednosti i omogućile bolju povezanost sveta, ali su uz to donele i rizike koji su danas jedan od vodećih problema i sve veća pretnja globalnoj stabilnosti.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

GRASP uzima u obzir klasifikaciju nivoa rizika zemlje

Socijalna zaštita u poljoprivredi je važno područje za upravljanje rizicima, koje treba ostati jednostavno kako bi moglo koristiti što većem broju radnika. U poslednje dve godine, GLOBALG.A.P. radi na ažuriranju GRASP-a (GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice) da bi se efikasno osigurale dobre poljoprivredne prakse u pogledu socijalnih kriterijuma, a da se istovremeno održi jednostavnost i smanji dupliranje.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Deset godina FSSC-a i njegovi ključni faktori koji utiču na bezbednost hrane

U oktobru 2019. godine Fondacija FSSC 22000 proslavila je 10 godina svog rada zajedno sa 196 partnera širom sveta. Pored velike proslave desetogodišnjice, Fondacija je iskoristila ovaj trenutak da se osvrne i razmisli o ključnim faktorima koji su doveli do uspeha ove, jedne od vodećih svetskih šema sertifikovanja hrane.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Revizija GLOBALG.A.P.-ovog standarda za cveće i ukrase

GLOBALG.A.P. standard za cveće i ukrase, osnova za GGN etiketu za sertifikovano cvećarstvo, revidira se kako bi se ojačali njegovi zahtevi za životnu sredinu i obezbedio njegov stalni doprinos održivosti u cvećarstvu. Revizija je zasnovana na predlogu pristupa zasnovanom na podacima.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Pokrenut IAF CertSearch

Međunarodni forum za akreditaciju IAF zvanično je pokrenuo ekskluzivnu svetsku bazu podataka za akreditovane sertifikate sistema upravljanja, pružajući preduzećima i vladama mogućnost da digitalno potvrde sertifikate svojih organizacija; da utvrde da li je neki sertifikat validan i da li je sertifikaciono telo koje izdaje sertifikat akreditovano za izdavanje sertifikata po tom standardu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Objavljena je verzija 0.6 standarda Oxebridge Q001

Kristofer Paris je ažurirao svoj Oxebridge Q001 standard, sada u verziji 0.6, i dostupan je na glavnoj stranici Q001 ovde. Kao i do sada, besplatno je za preuzimanje.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Standardi + inovacije recept za veću konkurentnost

U svetskoj ekonomiji koja se sve više zasniva na znanju, konkurentnost kompanija direktno zavisi od njihove spremnosti za promene i inovacije. U razvoju i uspehu novih tehnologija standardi i te kako igraju značajnu ulogu: oni su podrška svakoj fazi razvoja inovacija i omogućuju brz pristup inovativnih proizvoda i tehnologija što većem tržištu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

UKAS tehnički bilten: Najvažnije promene u IAF MD 8:2020

Ovaj bilten je napravljen da osigura da sertifikaciona tela koja pružaju usluge sertifikacije QMS (MDMS) za medicinske uređaje budu svesna promena u IAF MD 8 i uticaja koji će imati na njih.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Važne informacije za sertifikaciona tela u vezi sa migracijom na ISO 45001

Nakon razgovora u Tehničkom komitetu IAF-a i procesa migracije za ISO 45001:2018 koji je sada u završnoj fazi, IAF je izdao važno obaveštenje za sertifikaciona tela.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

GLOBALG.A.P. i AgriPlace lanac su sada povezani

Zajedno sa GLOBALG.A.P.-om, AgriPlace Chain pruža uvid, uštedu vremena i sigurnost za svaku kariku u lancu poljoprivredne hrane.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Novi standard omogućava pouzdanu mobilnu vozačku dozvolu (mDL)

Kada rezervišite sto u restoranu, kupujete avionsku kartu, uplaćujete na račun, sve potvrde, karte i račune dobijate elektronskim putem. Navikli smo na pogodnost i lakoću obavljanja mnogih transakcija bez papira na našim uređajima, gde god da se nalazimo u svetu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Ažurirane smernice za auditore sistema menadžmenta bezbednošću informacija

Čuvanje i obezbeđivanje osetljivih podataka i ličnih podataka kompanije nije samo neophodno već je i pravni imperativ. Mnoge organizacije to rade uz pomoć sistema za menadžment informacionom bezbednošću (ISMS). Međunarodni standard za ocenjivanje ISMS-a je upravo ažuriran.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Nova međunarodna uputstva za unapređenje društvene odgovornosti u globalnom lancu ishrane

Društvena odgovornost nije samo dobra za posao, već i za svakoga. Upravo su objavljene nove međunarodne smernice za poljoprivredno-prehrambeni sektor.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Efikasniji finansijski auditi zahvaljujući ISO 21378

Mnoštvo dostupnih računovodstvenih softvera i ERP sistema trenutno omogućava kompanijama da upravljaju svojim računovodstvenim podacima na različite načine. Rezultat? Kada revizori obavljaju ocenjivanje, njima treba više vremena i potrebno im je više znanja za prikupljanje pravih finansijskih informacija. Međunarodni stručnjaci su zato razvili novi standard koji ima za cilj da olakša život revizorima i organizacijama.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Otvorene nove javne konsultacije: BRCGS, Standard za pakovanje verzija 6

GFSI otvara nove konsultacije za benčmarking sa zainteresovanim stranama, kao deo procene BRCGS standarda za pakovanje verzija 6, prema zahtevima GFSI verzije 7.2.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Gledajući u budućnost: regulacija i standardi za dronove

Nedavno su primećeni dronovi koji su bili na probama za isporuke u Velikoj Britaniji. Tehnologija koja stoji iza bespilotnih letelica napredovala je do tačke kada se komercijalna upotreba širi, ali na mnogim teritorijama propisi tek počinju da idu u korak. Kako proizvođači mogu da obezbede da su njihovi proizvodi sigurni i u skladu sa tržišnim propisima?

Opširnije...

Standardizovanje digitalnih valuta

Šta znamo o digitalnim valutama? Svi smo čuli za Bitkoin. To je prva kripto valuta, ali i drugima brzo raste popularnost. Već postoji preko 1800 različitih vrsta, a svakodnevno se razvija sve više.

Opširnije...

GLOBALG.A.P. IFA usklađen sa FSA

GLOBALG.A.P. je objavio da je GLOBALG.A.P. IFA (Integrisano osiguranje poljoprivrednih proizvoda) dobilo  „FSA (Farm Sustainability Assessment) Silver equivalency level od strane SAI Platforme za sve svoje IFA sertifikate izdate u 13 zemalja EU, SAD i tri kanadske provincije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Poboljšanje biosigurnosti pomoću prvog Međunarodnog standarda za upravljanje biološkim rizicima

Od dijagnostifikovanja bolesti do farmaceutskih i naučnih istraživanja, rukovanje biološkim materijalima u laboratorijama ili negde drugde je od suštinske važnosti za mnoge industrije, uz koje idu i mnoge opasnosti. Efikasno upravljanje rizikom od biološki opasnih materijala znači smanjenje rizika da dođe do neke nesreće, manji uticaj na životnu sredinu i efikasniju upotrebu vremena i drugih resursa. Upravo je objavljen standard ISO 35001, novi međunarodni standard sistema upravljanja biološkim rizicima.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Objavljen dokument EA-INF/17:2020, Register of EA resolutions for use by EA, National Accreditation Bodies and EA evaluators

Evropska organizacija za akreditaciju (EA) je na svom vebsajtu, 06. januara 2020. godine, objavila dokument EA-INF/17:2020, Register of EA resolutions for use by EA, National Accreditation Bodies and EA evaluators ( Registar rezolucija EA za korišćenje od strane EA, nacionalnih akreditacionih tela i kolegijalnih ocenjivača).

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Novi broj časopisa ISO focus za januar/februar 2020.god.

ISO organizacija je izdala novi broj časopisa ISO focus za period januar/februar 2020.godine.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Tehnički bilten: Proširenje obima šeme BRCGS agenti i brokeri - kategorije 3 i 4

Ovaj dokument namerava da pruži jasna uputstva sertifikacionim telima koja trenutno nude akreditovano sertifikovanje za kategorije BRCGS skladištenj i distribucija kategorije 3 i 4, i ima za cilj da u svoj raspored akreditacije uključe iste kategorije za šemu BRCGS agent i brokeri.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Važne informacije za sertifikaciona tela u vezi sa migracijom na ISO 45001

Nakon rasprava u Tehničkom komitetu IAF-a i procesa migracije za ISO 45001:2018 koji je sada u završnoj fazi, IAF je objavio sledeće informacije koje su od značaja za sertifikacione organizacije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Ažuriran ISO standard za simbole za zavarivanje

Simboli za zavarivanje su neophodan inženjerski element, koji nudi zajednički jezik za sve koji su uključeni u proizvodnju, od razvoja do proizvodnog pogona. ISO 2553 međunarodni standard za ove simbole je upravo ažuriran.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Otvorene nove javne konsultacije: FSSC 22000

GFSI otvara nove konsultacije za benčmarking sa zainteresovanim stranama, kao deo procene FSSC 22000 verzije 5, prema zahtevima GFSI verzije 7.2.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Novi dokument sa smernicama: Interpretacija ISO 22000

Ovaj dokument sa smernicama su razvili predstavnici Fondacije FSSC 22000Précon Food Management i KTBA kompanije Mérieux Nutrisciences, od kojih su ove dve poslednje konsultantske kompanije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

"IAF Outlook" - novi način razmene informacija od strane IAF-a

"Način na koji komuniciramo se menja. IAF Outlook je novi oblik komunikacije koji će se slati kvartalno, radi razmene informacija o dešavanjima u međunarodnoj akreditaciji, ocenjivanju usaglašenosti i standardima.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Novi međunarodni standard za reviziju će poboljšati proces prikupljanja podataka

Mnoštvo različitih softverskih paketa koje kompanije koriste (Enterprise Resource Planning - ERP sistemi) znači da auditorima i revizorima treba više vremena i razumevanja kako bi dobili sve potrebne informacije. Upravo je objavljen novi standard ISO 21378, koji će pomoći da se prikupljanje podataka o reviziji učini efikasnijim i pouzdanijim za celu industriju.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

SGS među prvim punopravnim članicama Udruženja profesionalnih auditora društvene usaglašenosti (APSCA)

SGS je postao jedan od prvih punopravnih članova Udruženja profesionalnih auditora društvene usaglašenosti (Association of Professional Social Compliance AuditorsAPSCA).

Registrujte se da bi videli ceo članak...

IAF i ICAO potpisali Memorandum o razumevanju (MoU)

IAF i Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva (ICAO) potpisali su Memorandum o razumevanju (Memorandum of Understanding) - MoU za pružanje obuke za ICAO-ovu šemu neutralizacije i smanjenja emisije ugljenika za međunarodno vazduhoplovstvo (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation - CORSIA).

Registrujte se da bi videli ceo članak...

BSI objavio treći broj onlajn časopisa za ovu godinu

BSI (British Standards Institution) je objavio treći broj svog časopisa  Standards Outlook za ovu godinu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

EA planovi za 2020. godinu

Evropska agencija za akreditaciju EA najavila je u 2020. godini niz događaja koji se odnose na digitalizaciju, koja predstavlja veliki izazov za budućnost nacionalnih zakonodavnih tela, akreditacionih tela i tela za ocenjivanje usklađenosti.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Održivo finansiranje: U toku je izrada novog ISO standarda

Organizacije koje žele da dopunjuju svoju investicionu politiku kriterijumima koji se tiču životne sredine, društvenog uticaja i dobrog upravljanja sve više gube fokus. Komplet nalepnica, sertifikata, mogućih inicijativa i metoda usložnjava često goruću ambiciju za održivijim ulaganjem. To će se uskoro promeniti. Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) radi na međunarodnom standardu za održivo finansiranje. I možete pomoći da odredite sadržaj.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Pilot program za procenu akreditovanog sertifikovanja prema ISO 19650-2

UKAS će otpočeti pilot program za procenu akreditovanog sertifikovanja prema ISO 19650-2: Organizacija i digitalizacija informacija o zgradama i građevinskim radovima, uključujući modeliranje informacija o zgradama (BIM) - Upravljanje informacijama pomoću modeliranja građevinskih informacija - Deo 2: Faza isporuke imovine.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Postizanje bolje energetske efikasnosti auditima zasnovanim na EN 16247-1

U kontekstu povećanja cena energije i sve veće pažnje usmerene na očuvanje životne sredine, obezbeđivanje energetske efikasnosti je sve više strateško pitanje za preduzeća i potrošače, kao i za kreatore politika.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Otvorene nove javne konsultacije: TQF - Tajvanska asocijacija za kvalitet hrane

GFSI otvara novu konsultaciju sa zainteresovanim stranama, kao deo prve referentne procene tajvanske šeme sertifikovanja kvaliteta hrane - Taiwan Quality Food Certification Scheme (TQF Certification Scheme) na nivou 1 (verzija 2). GFSI ovim procesom cilja da se sistem ocenjivanja učini transparentnijim.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Nova ISO publikacija: ISO i inovacije

Međunarodna organizacija za standardizaciju ISO je objavila publikaciju u kojoj je iz više uglova obrađena tema važnost inovacija u održivosti poslovanja i kako ISO standardi mogu da pomognu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Formirana Asocijacija halal sertifikacionih tela u svetu - Podpredsednik Damir Alihodžić

Prva skupština novoosnovane Asocijacije halal sertifikacionih tela (AHAC) održana je 1. decembra u Istanbulu, saopšteno je iz Agencije za sertifikaciju halal kvaliteta BiH.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

The Primary Farm Assurance Standard - postupan pristup boljim poljoprivrednim praksama

GLOBALG.A.P. je objavio poboljšanu verziju localg.a.p.-a Krajnja namera localg.a.p.-a još uvek je napredak ka poboljšanju prakse na nivou farme za lokalnu primenu. Localg.a.p. će pripremiti proizvođače za GLOBALG.A.P. sertifikovanja, posebno onih koja se ne mogu odmah dobiti.

Registrujte se da bi videli ceo članak...