logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Ovaj sadržaj je zaključan. Da bi pristupili istom, molimo Vas da se ulogujete.

BRCGS-ov "Program usklađenosti" postaje "Certification Integrity"

Integritet čini kamen temeljac sertifikacije, zbog čega je BRCGS i uveo svoj Program usklađenosti pre šesnaest godina.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Neto nula ugljenika za zaustavljanje klimatskih promena: ISO standard 50010

Svet treba da smanji emisije gasova sa efektom staklene bašte (GHG) na nulu pre 2050. Do ovog zaključka su došle praktično sve analize. Sopstveno modeliranje NRDC-a pokazuje kako se to može postići za Sjedinjene Države.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Standard za vazduh u kabini ISO 23875: standard dizajniran da poboljša živote

Sa porastom broja zemalja koje regulišu kvalitet vazduha u rudarstvu, proizvođači mašina i vlasnici rudnika postali su sve svesniji potrebe za standardnim praksama u dizajnu i performansama kućišta operatera.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

PEFC - vaš partner za EUDR

Zainteresovane strane PEFC-a će uskoro moći da imaju koristi od PEFC praktičnih rešenja kako bi mogli da uspešno implementiraju EUDR.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Pročitajte mišljenje CEN-a i CENELEC-a o reviziji Okvirne direktive o otpadu

Evropska komisija je 5. jula 2023. objavila svoj predlog za reviziju Okvirne direktive o otpadu (Waste Framework Directive), čiji je primarni cilj da ažurira svoj pristup otpadu od hrane i tekstila.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Evident razvija novi SAF standard za održivo avionsko gorivo: Fly-i

Novi, međunarodni globalni standard za održivo avionsko gorivo SAF - Sustainable Aviation Fluel je razvio stručnjak za sertifikate energetskih atributa (EACs - energy attribute certificates) Evident, pri čemu je World Energy postao prvi korisnik sertifikata.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Javne konsultacije za BRCGS Packaging Materials ver 6

BRCGS Globalni standard za materijale za pakovanje je prvi put objavljen 2001. godine i sada ga koristi skoro 6000 lokacija u preko 35 zemalja širom sveta. 

Registrujte se da bi videli ceo članak...

GFSI pokreće novi GFSI Global Markets Program GMaP™

Odgovarajući na sve veće potrebe operatera u poslovanju sa hranom FBO - Food Business Operators, GFSI najavljuje pokretanje novog GFSI GMaP™, Global Markets Programa koji omogućava FBO-ima lak pristup paketu alata koji omogućavaju samoprocenu znanja o bezbednosti hrane zasnovanu na CODEX Alimentarius-u.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Primena ISO 26262 - primer Andes Technology

Automobilska industrija postavlja stroge zahteve za funkcionalnu bezbednost. Za kompanije koje se bave poluprovodnicima, automobilskim čipovima i još više uzvodno u oblasti silicijumske intelektualne svojine (SIP), dobijanje ISO 26262 sertifikata je osnovni uslov za prodor proizvoda u automobilske aplikacije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

E-knjiga o brendovima: FSC je među prva tri

Među 18 nepristrasno analiziranih sertifikacionih brendova, autori Jakob Zeuthen i Lars Ludvigsen ističu FSC (Forest Stewardship Council) u svojoj najnovijoj elektronskoj knjizi kao jedan od tri najpouzdanija brenda na globalnom tržištu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

VDA ISA upitnik - alat za procenu menadžmenta bezbednošću informacija u automobilskoj industriji

VDA ISA (Procena bezbednosti informacija) predstavlja osnovni alat za upitnike dizajniran za sveobuhvatnu procenu menadžmenta bezbednošću informacija u automobilskoj industriji.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Kako se ISO 26262 razlikuje od drugih standarda za automobile?

ISO 26262 je međunarodni standard funkcionalne bezbednosti za razvoj električnih i elektronskih sistema u drumskim vozilima. On definiše smernice za smanjenje rizika od nesreća i obezbeđivanje da automobilske komponente ispravno i u pravo vreme obavljaju svoje predviđene funkcije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Ko sertifikuje karbonske kredite?

Svako može reći da nadoknađuje svoj karbonski otisak i da dobije finansijsku podršku za to, što je dobro. Ali evo još jedne verzije priče - nesertifikovani ugljeni krediti ne mogu osigurati da projekti kompenzacije (offset projects) zapravo i smanjuju emisiju ugljenika.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

IEC i ISO zajednički komitet za AI proširuje program rada

Novi projekti i veze za veštačku inteligenciju (AI) objavljeni su nedavno na dvogodišnjem plenarnom zasedanju zajedničkih IEC i ISO komiteta za veštačku inteligenciju, SC 42.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ISO 37004 model zrelosti

Standard ISO 37004 je izdat novembra 2023. u okviru komiteta ISO/TC 309. Ovo je još jedan standard ove godine ovog komiteta, izdat posle skoro dve godine inercije u predmetnim publikacijama, i predznaka je da sledeća godina bi trebalo da bude plodnija, jer su očekivanja velika.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Amandmani na SVE standarde za sisteme menadžmenta

Na sastanku TMB, tokom godišnje Skupštine ISO-a u septembru 2003. u Brisbanu, doneta je rezolucija (Rezolucija TMB 75/2023) koja se odnosi na izmenu Anexa Sl vezano za sprovođenje Londonske deklaracije koja se odnosi na klimu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Međunarodno prihvaćeni koncepti i terminologija za digitalne blizance

Digitalni blizanci (Digital twins) su prešli dug put otkako je NASA prvi put skovala koncept 1960-ih nakon eksplozije Apola 13 u svemiru. Kreiranjem živog modela svemirskog broda i hranjenjem podacima, mogli su da testiraju simulacije kako bi bili sigurni da će stvari ići glatko sledeći put.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

PEFC lanci nadzora i žigova ver 2013. produženi do 31. decembra 2023.

Važno ažuriranje za kompanije koje su i dalje sertifikovane u skladu sa verzijom PEFC standarda za lanac nadzora iz 2013.godine: posle 31. decembra 2023. sertifikati izdati u odnosu na verziju PEFC ST 2002 i PEFC ST 2001 iz 2013. više neće važiti.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Nova pravila izveštavanja o održivosti. Šta treba da znate?

Velike kompanije moraju do kraja naredne godine da se ubrzaju kako bi se uskladile sa, kao što smo već pisalievropskim standardima izveštavanja o održivosti (CSRD). Evropska komisija je stoga postavila početni set standarda na koje se moraju pozivati.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Otkrijte pobednike Standards+Innovation Awards 2023

CEN i CENELEC Standards+Innovation Awards za 2023. uručene su 26. oktobra 2023. u okviru događaja zainteresovanih strana EU „Učiniti da rezultati istraživanja rade za društvo“.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Budućnost jedinstvenog tržišta: kako standardi pomažu Evropi da se pripremi za digitalne izazove sutrašnjice

Uz brz tempo digitalizacije u savremenom svetu, potrebno je snažno jedinstveno tržište EU kako bi se obezbedilo da evropski potrošači i preduzeća mogu da iskoriste prednosti novih i inovativnih tehnologija. Evropski sistem standardizacije je već počeo da gradi digitalnu budućnost.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Novi standard: ISO/AWI 37200

Uspešno glasanje ISO za izradu dokumenta sa smernicama za prevenciju, identifikaciju i reagovanje na trgovinu ljudima, prisilni rad i moderno ropstvo znači da počinje rad na izradi ISO 37200 koji je zasnovan na BS 25700.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Zašto su potrebni standardi za upravljanje globalnim e-otpadom?

Pored rastuće količine e-otpada koji generiše sopstveno stanovništvo, nekoliko zemalja se suočava sa dodatnim problemom: ilegalnim e-otpadom koji se šalje iz drugih zemalja.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Novi evropski standard pomaže u smanjenju uticaja poštanskih usluga na životnu sredinu

Kao deo zelene tranzicije, i zbog rastuće svesti o aspektima životne sredine među preduzećima i kupcima, sve veći broj organizacija se bavi praćenjem i smanjenjem njihovog uticaja na životnu sredinu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Alat koji pomaže organizaciji da pronađe prave standarde za svoje potrebe sajber bezbednosti

Sajber bezbednost je jedan od najvećih prioriteta za većinu organizacija, i nije iznenađujuće kada neke studije procenjuju da će se troškovi sajber kriminala povećati za skoro 70% do 2028.godine.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Objavljen ISO/IEC TR 6114:2023 - Sajber bezbednost - Razmatranje bezbednosti tokom životnog ciklusa proizvoda

U ISO/IEC TR 6114:2023 su opisana bezbednosna razmatranja tokom životnog ciklusa proizvoda (SCLC), što je okvir koji obuhvata ceo životni ciklus proizvoda informacione i komunikacione tehnologije (ICT). Cilj okvira je da uskladi industriju i donošenje veće transparentnosti kupcima u svakoj tački životnog ciklusa IKT proizvoda.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ISO 7101 - Kvalitet u zdravstvenoj zaštiti

Od kada smo videli CD (Committe Draft) verziju standarda ISO 7101, sa neskrivenom radoznalošću posmatramo evoluciju njegovog razvoja. Vođen je komitetom ISO/TC 304, koji se bavi upravljanjem zdravstvenim organizacijama, a pod krovom je američke ANSI akreditacije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Standardi PEFC lanca nadzora, verzija 2013. važi još mesec dana

Nakon 14. novembra 2023. godine, sertifikati izdati na osnovu PEFC ST 2002 i PEFC ST 2001 verzije iz 2013. više neće važiti.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

IRIS Revizija 04 - novi ISO 22163:2023

Svaka kompanija u industriji šinskih vozila, fokusira se na tri ključne teme: kvalifikacija za upravljanje projektima i serijama, stabilni poslovni procesi i kontinuirani razvoj karakteristika proizvoda i usluga. Međunarodni standard železničke industrije IRIS pruža upravo onu podršku je potrebna za uspešnu implementaciju ovih tema.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Uskoro: potpuno novi standard za emisije ugljen-dioksida

Zaokružite kraj novembra zelenom bojom u svom kalendaru jer označava dva ključna događaja u borbi protiv klimatskih promena. Počinje COP28, sa osvrtom na napredak Pariskog sporazuma iz 2015. Osim toga, ISO objavljuje novi standard, ISO 14068.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

IEC i ISO pokreću radnu grupu za unapređenje funkcionalne bezbednosti sistema veštačke inteligencije

U nastojanju da promoviše odgovornu primenu tehnologija veštačke inteligencije (AI) za upotrebu u aplikacijama koje su kritične za bezbednost, zajednički komitet IEC i ISO za veštačku inteligenciju, SC 42, započeo je rad na novom standardu za unapređenje funkcionalne bezbednosti AI sistema.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

DIN i DKE objavili "Nemačku mapu standardizacije", ver 5

Pre šest godina je premijerno predstavljeno prvo izdanje "Standardization Roadmap Industrie 4.0". Mnogo toga se dogodilo od tada. Tokom proteklih šest godina pojam Industrija 4.0 se razvio od popularne reči do isprobanog i testiranog pristupa i sada opisuje potpuno novi nivo proizvodnje kao i organizacija i kontrole čitavog lanca dodate vrednosti.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Uloga akreditacije u implementaciji CSRD-a

Zakon EU zahteva da sve velike kompanije otkriju kako vide rizike i prilike koji proizilaze iz društvenih i ekoloških pitanja, kao i uticaja njihovih aktivnosti na ljude i životnu sredinu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Objavljeni ISO 23837 standardi za bezbednost informacija

Objavljeni su novi standardi za bezbednost informacija ISO/IEC 23837-1:2023 i ISO/IEC 23837-2:2023.

Registrujte se da bi videli ceo članak...