logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Ovaj sadržaj je zaključan. Da bi pristupili istom, molimo Vas da se ulogujete.

5. jun – Svetski dan zaštite životne sredine

Svetski dan zaštite životne sredine obeležava se 5. juna sa ciljem podizanja globalne svesti o ekološkim problemima i apelovanja na odgovorniji odnos prema okruženju.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Novi priručnik za sprečavanje i borbu protiv podmićivanja u organizacijama

Mito je jedno od najskupljih i najrazornijih pitanja svetske ekonomije, uništava zajednice i narušava poverenje javnosti.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Novi ISO standardi za medicinska sredstva

Od lepljenja flastera do MRI aparata, medicinski uređaji mnogima pomažu da spasu živote i poboljšaju kvalitet svakodnevnog života.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Bezbedni opseg ribolova se širi zahvaljujući novom globalnom standardu

Ribarska plovila sada mogu preduzeti značajne korake kako bi dokazala da su njihovi postupci etični i bezbedni zahvaljujući lansiranju novog standarda odgovornog ribarskog plovila (RFVS - Responsible Fishing Vessel Standard) u vlasništvu Global Seafood Alliance-a.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

EU objavila najnoviju listu standarda za pretpostavku usklađenosti sa Direktivom o bezbednosti igračaka

EU je izvršila tri promene na svojoj listi standarda za pretpostavku usaglašenosti sa Direktivom o bezbednosti igračaka. Najnovija lista standarda  stupila je na snagu 31. maja 2021.godine.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

GFSI ide dalje: objavljen javni poziv za konsultacije u definisanju primarnog opsega i opsega pružanja usluga za sva poređenja (benčmark)

Globalna inicijativa za bezbednost hrane (GFSI), Koalicija akcije Foruma za široku potrošnju o bezbednosti hrane (The Coalition), otvara nove konsultacije sa zainteresovanim stranama radi prikupljanja povratnih informacija o nizu predloženih promena u primarnom opsegu priznavanja GFSI zahteva za merenje performansi i potpuno novi opseg koji se bavi pružanjem usluga.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ISO 10993-23: Efikasna procena potencijalnih iritanata u medicinskim uređajima

Procena biološke bezbednosti jedan je važan deo slagalice koji demonstrira bezbednost medicinskog proizvoda.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

FSSC 22000 izdao verziju 5.1

Sa većim naglaskom na stalnom, kontinuiranom poboljšanju, verzija 5.1 ima za cilj da uskladi FSSC 22000 sa novim zahtevima GFSI šeme objavljenim 2020. godine.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Prvi pneumatik na svetu sa FSC sertifikatom postaje stvarnost zahvaljujući Pirelli-ju i BMW grupi

Pirelli je prva kompanija koja proizvodi pneumatike sa FSC sertifikatom. Ova prekretnica u pogledu održivosti pokazuje da je FSC-sertifikovani lanac vrednosti, od plantaža gume u vlasništvu malih vlasnika do potrošača, moguć za prirodnu gumu koja se koristi u automobilskim pneumaticima.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Za ljude i životnu sredinu - GTC objavljuje svoj prvi ESG izveštaj

GTC - Globe Trade Center je 31. maja predstavio svoj prvi ESG izveštaj (environmental, social and governance), sumirajući dostignuća Grupe tokom 25 godina poslovanja na šest tržišta.
Registrujte se da bi videli ceo članak...

Objavljen GOTS godišnji izveštaj

"Uprkos neusporedivim izazovima 2020. godine, važan rad naše organizacije je nastavljen i postigao je zapažen napredak ka GOTS viziji da će organski tekstil postati značajan deo svakodnevnog života, poboljšavajući život ljudi i životnu sredinu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Južna Koreja na vrhu liste ISO / IEC / ITU standardnih patenata

Južna Koreja je na prvom mestu po broju proglašenih standardnih osnovnih patenata (DSEP - declared standard essential patents) prijavljenih trima najvećim međunarodnim organizacijama za standardizaciju - ISO, IEC i ITU.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Presuda: Samo Nacionalna tela za akreditaciju mogu izvoditi usluge akreditacije u Evropi

Presuda Suda EU o tumačenju i primeni Uredbe EZ 765/2008 u svim državama članicama: u Evropi, akreditaciju, sa statusom javnog autoriteta, može vršiti samo jedno nacionalno telo za akreditaciju.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Trenutno bez revizije standarda ISO 9001: 2015

Svaki ISO standard se ispituje u proseku svakih pet godina. To je prilika da se ispita šta može da se poboljša, i da li standard treba prilagodi trenutnim potrebama.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Novi međunarodni standard - ISO 44003

ISO 44003Menadžment poslovnim saradničkim odnosima - Smernice za mikro, mala i srednja preduzeća pri implementaciji osnovnih principa, jedan je od najnovijih međunarodnih standarda.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Novi vodič za integrisanje klimatskih promena u razvoj novih standarda - SCC

Očekuje se da će se dugoročni uticaji klimatskih promena pojačati u budućnosti.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Strožiji zahtevi za izveštavanje o CSR u EU od 2023: da li će spoljno ocenjivanje postati obavezno?

Ako Evropska Komisija uspe da progura svoj stav, mnoge kompanije u EU moraće da se prilagode strožijim zahtevima za izveštavanje o održivosti.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Nova "EA trening akademija"

Kao deo strategije EA (Evropska akreditacija) do 2025.godine, EA je razvila „EA akademiju za obuku“, u svrhu obuke i benčmarkinga.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Novi nacrt uredbe EU o baterijama

EU je predložila novi nacrt propisa o baterijama koji će biti primenljiv na sve baterije. U ovom članku su objašnjene promene prenosnih baterija.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Sertifikacija sistema upravljanja energijom - ažurirani zahtevi za sertifikaciona tela

Potvrđivanje sistema za upravljanje energijom (EnMS) važan je korak u postizanju ekoloških performansi organizacije jer pokazuje zainteresovanim stranama da postoji istinsko poboljšanje u korišćenju i efikasnosti energije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Smernice o aspektima bezbednosti i zdravlja na radu u proizvodnji kože

Širok spektar hemikalija, mašina, opreme i procesa koji se koriste u industriji štavljenja nosi sa sobom mnoge profesionalne opasnosti i velike rizike za radnike, posebno u zemljama sa slabim sprovođenjem zakona.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

GLOBALG.A.P: dobio GFSI priznanje za Produce handling assurance, i obnovio GFSI priznanje za Harmonised produce safety standard

GLOBALG.A.P. je uspešno postigao priznanje prema GFSI-jevim zahtevima za benčmarking, verzija 2020.1, za Harmonizovani standard bezbednosti proizvoda (HPSS), koji je prvi put završio postupak poređenja sa GFSI  zahtevima još 2016. godine. i za program sertifikacije Produce Handling Assurance (PHA).

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Intertek preuzima SAI Global Assurance

Intertek proširuje svoju globalnu ponudu za assurance akvizicijom SAI Global Assurance-a, jednog od vodećeg pružaoca usluga assurance-a.
Registrujte se da bi videli ceo članak...

Ulaganje u bolji svet: novi standard za procenu i izveštavanje o zelenim finansijskim aktivnostima

Klimatske promene su pred nama i nisu jeftine. Ne samo da upravljanje efektima globalnog zagrevanja zahteva finansiranje, već je potrebno i više novca da bi se smanjile emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Novi CEN-CENELEC projekat standardizacije koji nudi poboljšanja evropskom kontekstu za sisteme za upravljanje podacima o privatnosti

EN ISO / IEC 27701 „Security techniques. Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management. Requirements and guidelines“ postavlja opšte zahteve za Sistem upravljanja informacijama o privatnosti, gde se organizacije mogu prilagoditi smernicama u skladu sa svojim kontekstom i primenljivim obavezama.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Rezultati provere usklađenosti materijala koji dolaze u kontakt sa hranom

Austrijska agencija za zdravlje i bezbednost hrane GmbH (AGES) nedavno je objavila dva izveštaja o prioritetnim akcijama za proveru usklađenosti materijala koji su u kontaktu sa hranom.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Plastika i kružna ekonomija

Recikliranje plastike je presudno za prelazak sveta sa linearne na kružnu / cirkularnu ekonomiju. Novi i revidirani standardi ASTM International podržaće tu tranziciju.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Novi ISO standardi u oblasti bezbednosti

Koncept bezbednosti danas je veoma raširen u svim segmentima društva, uključujući i svet sistema upravljanja tj menadžment sisteme.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Godišnji pregledi LEED i PEFC sertifikacionih shema za 2020-u godinu

U.S. Green Building Council-ova sertifikaciona shema LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) kao i nevladina organizacija Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) koja promoviše održivo gazdovanje šumama putem nezavisne sertifikacije preko treće strane izveli su svoja sumiranja poslovanja (anuual review) za 2020.godinu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Svetski dan akreditacije 2021

9. juna 2021. obeležava se Svetski dan akreditacije (#WAD2021), globalna inicijativa koju su uspostavili IAF i ILAC za promociju vrednosti akreditacije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

UNIDO vodič za labaratorijske politike

Infrastruktura kvaliteta je presudan element u promociji ekonomskog razvoja, kao i u zaštiti životne sredine i socijalnom blagostanju.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

GFSI objavio javni poziv za konsultacije u obezbeđivanju budućnosti za auditore koji ocenjuju bezbednost hrane

Novi set GFSI zahteva za benčmark nastojaće da pomogne u osiguranju poverenja u ocenjivače bezbednosti hrane i povećanju prepoznavanja ove vitalne uloge u obezbeđivanju bezbedne hrane za ljude svuda.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Aktivnosti standardizacije na evropskom nivou u 2021. godini

U trenutnom kontekstu, sa važnim izazovima i razvojem koji zahteva temeljno preispitivanje uspostavljenih procesa i načina rada, od strateške je važnosti biti sposoban zamisliti i definisati budućnost kako bi ostao fleksibilan i predvideo promene.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Uticaj novopredloženog FDA pravila o sledljivosti hrane

Američka uprava za hranu i lekove (The U.S. Food and Drug Administration - FDA) objavila je predloženo pravilo kojim se zahtevaju dodatni zahtevi za vođenje evidencije o sledljivosti za neke prehrambene proizvode.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Izveštaj SCC-a ističe vitalni doprinos standardizacije kanadskoj ekonomiji

Standardi utiču na svaki aspekt našeg života. Oni su nevidljiva struktura koja štiti proizvode, procese i usluge na koje se oslanjamo, od hrane koju jedemo do električne energije koja napaja naše domove.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Proizvodi bez glutena: Šta treba da znate o međunarodnim zahtevima

Donedavno je izvoz proizvoda bez glutena u druge zemlje više predstavljao izuzetak nego pravilo za američke proizvođače hrane.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Novi standard za učenje na daljinu upravo objavljen

Iako se industrija obrazovanja putem interneta razvijala već neko vreme, 2020. godine je poprimila sasvim novu dimenziju.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Obavezna Qualiopi sertifikacija pružaoca stručnog obrazovanja u Francuskoj

SGS, međunarodna kompanija za inspekciju, verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju, akreditovana je za ocenjivanje i dodelu Qualiopi sertifikata - novog sertifikata za profesionalne trenere u Francuskoj koji će biti obavezan od 1. januara 2022. godine, za učestvovanje u javnim finansiranjima.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Evropski standardi podržavaju ambicije EU u vezi sa veštačkom inteligencijom

Krajem aprila 2021.god, Evropska komisija je predstavila svoju novu, dugo očekivanu uredbu o veštačkoj inteligenciji (AI).

Registrujte se da bi videli ceo članak...

EA-INF/10:2021 - Vodič o sadržaju sertifikata o akreditaciji za verifikatore akreditovane za EN ISO 14065 i Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 2018/2067

Evropska organizacija za akreditaciju (EA) je nedavno objavila dokument EA-INF/10:2021 - The Guide on the content of the accreditation certificate for verifiers accredited for EN ISO 14065 and the Commission implementing regulation (EU) No 2018/2067.

Registrujte se da bi videli ceo članak...