logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Ovaj sadržaj je zaključan. Da bi pristupili istom, molimo Vas da se ulogujete.

ISO nastavlja sa revizijom Aneksa SL, a kako predstavnik Hortenzius kaže „većina korisnika nema pojma“ - autorski tekst Kristofera Parisa

"ISO nastavlja sa revizijom Aneksa SL, obaveznih zahteva za sve standarde sistema menadžmenta koje je objavila ta organizacija, iako je za to glasalo samo 13% država članica ISO-a.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ISO Generalna skupština - najveći virtuelni sastanak ISO-a do sada

Oko 700 učesnika iz nacionalnih tela za standardizaciju iz 141 zemlje prisustvovalo je posebnom virtuelnom događaju koji je Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) organizovala 24. septembra 2020. godine, sastanku Generalne skupštine.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Pokrenuta prva konsultacija o građevinskom okruženju - Sveobuhvatni okvir za kompetenciju pojedinaca - specifikacija

UKAS podržava BSI u pokretanju konsultacija o prvoj iteraciji novog standarda pod nazivom: Građevinsko okruženje - Sveobuhvatni okvir za kompetenciju pojedinaca - specifikacija.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Ažuriranja za MDR i IVDR - Q3 2020 - SGS

Kao posledica pandemije COVID-19, 23. aprila 2020. godine, Komisija EU je objavila Uredbu (EU) 2020/561 MDR koja je odložila datum primene Uredbe o medicinskim proizvodima (MDR) za godinu dana.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Održana 40. sednica Laboratorijskog komiteta EA (EALC)

U periodu 23-24.9.2020. održana je 40. sednica Laboratorijskog komiteta Evropske saradnje za akreditaciju (EALC) kao onlajn sastanak.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Učestvujte u razvoju ISO/IWA 34, Definicija “biznisa u vlasništvu žene” i smernice za njenu upotrebu

Nacionalne inicijative širom sveta razvile su nekoliko definicija “biznisa u vlasništvu žene” koje su korišćene proizvoljno u različitim poslovnim okruženjima.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Dostupna opcija IFS Broker Remote

S obzirom da brokeri obično upravljaju bezbednošću i kvalitetom proizvoda bez fizičkog posedovanja ili vlasništva, audit ne zahteva nužno procenu na licu mesta.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Virtuozan krug upravljanja inovacijama

Jedna od mnogih blagodeti ISO-ovog novog standarda u upravljanju inovacijama je ta što pruža sve mogućnosti, održavajući preduzeća svih veličina pokretnim, prilagodljivim i spremnim da se nose sa današnjim izazovima.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Standardi su ključni za Green Deal: uspešna radionica u organizaciji nemačkog predsedništva saveta EU

16. septembra službenici CEN-a i CENELEC-a učestvovali su u virtuelnoj radionici „Osnaživanje evropske standardizacije za uspešan Green Deal“, koju je organizovalo nemačko Savezno ministarstvo za ekonomska pitanja i energiju (BMVi) u okviru nemačkog predsedavanja Saveta EU.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Nove tehnologije i standardizacija u telekomunikacijama

Evropska komisija je prepoznala značaj istraživanja i razvoja, kao i pravovremenu standardizaciju proizvoda i usluga.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Objavljena nova specifikacija za električne bicikle

Možda jedan od najvećih odgovora na problem zagađenja, električni bicikli su najnoviji trend, a industrija napreduje rekordnom brzinom. Čak i pre pandemije COVID-19, prodaja je cvetala i snažno rasla, ali je „kabinska groznica“ tokom perioda izolacije podstakla još veću potražnju.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Učešće malih i srednjih preduzeća (MSP) u standardizaciji CEN/CENELEC Vebinar

MSP sektor je ključan za razvoj kako evropske, tako i srpske privrede. U mikro, mala ili srednja preduzeća svrstava se preko 99% svih privrednih subjekata i zato ona predstavljaju stub i pokretač razvoja svake ekonomije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

GFSI poziv za učešće: obuka auditora i profesionalni razvoj

GFSI traži stručnjake za obuku i obrazovanje o bezbednosti hrane da bi učestvovali u novoj Radnoj grupi (RG) za obuku auditora i profesionalni razvoj.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

UKAS-ov tehnički bilten - BRCGS pristup daljinskoj sertifikaciji

Budući da široko rasprostranjeni prenos Covid-19 nastavlja da utiče na aranžmane ocenjivanja na licu mesta, BRCGS je nedavno objavio protokol daljinskog ocenjivanja koji mogu slediti tela za sertifikaciju koja rade pod IAF MD4 i IAF MD3 kako bi se omogućio kontinuitet aktivnosti na sertifikaciji tokom ovog perioda.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

UKAS poziv za prijavljivanje: verifikacija deklaracija o emisiji fosilnih goriva

UKAS predlaže uspostavljanje projekta za razvoj ISO 14065:2013 akreditacije za tela za ocenjivanje usaglašenosti koja vrše verifikaciju deklaracija o emisiji fosilnih goriva u skladu sa pravilima tržišta kapaciteta.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ISO vodič 84:2020

ISO radna grupa za koordinaciju klimatskih promena (CCCTF7) razvila je nove smernice za autore standarda kako bi se osiguralo da se klimatske promene uzimaju u obzir u svakom novom standardu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Odloženo usvajanje nove uredbe za eko proizvodnju; EK pokreće javno savetovanje

Usvajanje uredbe za eko proizvodnju odlaže se na godinu dana, a Evropska komisija je pokrenula javno savetovanje o svom budućem akcionom planu za ovaj vid poljoprivrede.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Novi broj časopisa ISO focus za septembar/oktobar 2020.god.

ISO organizacija je izdala novi broj časopisa ISO focus za period septembar/oktobar 2020.godine.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Istraživanje ISO sertifikata "ISO Survey" za 2019. godinu

Najnoviji rezultati ISO ankete za 2019. godinu pokazuju procenu broja važećih sertifikata na dan 31. decembra 2019.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Revizija ISO 9001? Učestvujte u međunarodnoj anketi!

Koja je vrednost standarda ISO 9001 za vaše poslovanje? I kako mislite da će ovaj standard ostati relevantan u budućnosti? ISO će pokušati da odgovori na ova pitanja opsežnom anketom.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

BEIS pruža dodatne informacije o prelazu sa CE oznake na UKCA

Odeljenje za poslovnu, energetsku i industrijsku strategiju (BEIS) objavilo je ažuriranje smernica za upotrebu znaka Ujedinjenog Kraljevstva za ocenjivanje usaglašenosti (UKCA) od 1. januara 2021.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Odbor za akreditaciju CMMC-a odbacio šemu partnera „Dijamant“ nakon nezadovoljstva industrije

Odbor za akreditaciju CMMC-a odustao je od svog zadivljujućeg programa "Dijamantski partner", nakon velikog broja kritika.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

EU revidirala Uredbu o plastici koja je u kontaktu sa hranom

EU je objavila reviziju i korekciju „Uredbe o plastici koja je u kontaktu sa hranom“. Novi zakon stupa na snagu 23. septembra 2020.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Ažuriran standard za potrošače IEC/IEEE 82079-1

Savet potrošača DIN polaže velike nade u novi standard koji štiti potrošače i pomaže im da maksimalno iskoriste svoje kupovine.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Besplatni dokument CWA 17553:2020, Zaštitne maske za lice za građanstvo - Uputstva za minimalne zahteve, metode ispitivanja i upotrebu

CEN je objavio besplatni dokument CWA 17553:2020 o zaštitnim maskama za lice za građanstvo.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ETSI objavio dokument o ulozi standarda za ICT u ublažavanju učinaka pandemije

ETSI je objavio dokument koji ističe ulogu organizacija za standardizaciju u razvoju standarda za informaciono-komunikacionu tehnologiju s ciljem ublažavanja efekata pandemije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Ublažite efekte pandemije u svojoj organizaciji - preuzmite Smernice za bezbedan rad, verzija 3

Trenutna pandemija COVID-19 iz temelja je promenila način na koji ljudi žive i rade. BSI-jeve smernice za bezbedan rad odgovor su na pandemiju i povećani rizik koji bolest predstavlja po zdravlje, bezbednost i dobrobit ljudi u svim radnim okruženjima.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Američko zakonodavstvo predložilo donošenje pravila o označavanju „Made in USA“

Američka Savezna trgovinska komisija (FTC) objavila je Obaveštenje o predloženom donošenju pravila kako bi predstavila zahteve za upotrebu oznake „Made in USA“ na ambalaži i marketinškim materijalima. Prema predlogu, svi zahtevi moraju biti kvalifikovani.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Nove IFS doktrine za IFS hranu, IFS logistiku, IFS broker i IFS PACsecure

Dostupne su četiri nove IFS doktrine. Detaljnije informacije o doktrinama za IFS hranu, IFS logistiku, IFS broker i IFS PACsecure možete pronaći u nastavku.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

UKAS-ova politika o rokovima resertifikacije tokom COVID-19

Da bi se osiguralo da imaoci sertifikata i dalje ispunjavaju zahteve relevantnog standarda, sertifikaciona tela su dužna da izvode detaljne audite ponovne sertifikacije vlasnika sertifikata svake tri godine - takozvane resertifikacije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Kako rasti sa Blockchain tehnologijama

Novi međunarodni standardi za blockchain tehnologije pomažu da se olakša zajedničko razumevanje i podrži njihovo usvajanje na bezbedan i siguran način.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Novo izdanje ILAC P10:07/2020

Revidirani međunarodni dokument o metrološkoj sledivosti donosi određene inovacije koje će morati usvojiti tela koja se bave merenjima.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

UKAS-ov tehnički bilten - Revizija IAF ID1 i ID4

Ovaj bilten treba da obavesti sertifikaciona tela da su 2 informativna dokumenta IAF-a revidirana i ažurirana i to:

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ISO objavio dva amandmana na standard igračaka - ISO 8124-1:2018 + A1: 2020 i + A2: 2020

ISO 8124-1 je izmenjen i uključuje nove i ažurirane zahteve kao što su: leteće igračke, sklopovi igračaka i materijali za širenje. ISO 8124-1 je međunarodni standard koji prati promene u EN 71-1 i ASTM F963 i ima za cilj postizanje globalne harmonizacije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ISO/IAF grupa za ocenjivačku praksu (APG) objavila je revidirana izdanja uputstava "procesi", "interno ocenjivanje" i "interna komunikacija"

Dokument "Procesi" koji je izdala ISO/IAF 9001 grupa za praksu ocenjivanja (APG - audit practice group) revidiran je kako bi se pratio proces ocenjivanja i pozicija ocenjivača, kao i da bi se povećala konciznost i jasnoća dokumenta.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Usvojen ISO/IEC 27006:2015 AMD 1:2020 tranzicioni dogovor

Dana 27. jula 2020. godine, članovi IAF-a su usvojili rezoluciju o Tranzicionom dogovoru za ISO/IEC 27006:2015 AMD 1:2020 putem glasačkih listića.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

EU planira da u zakonodavstvo uključi kulturu bezbednosti hrane

Evropska komisija objavila je nacrt zakona koji uključuje kulturu bezbednosti hrane. Revizija Uredbe (EZ) br. 852/2004 o higijeni hrane obuhvata i upravljanje alergenima i preraspodelu hrane.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ETSI objavio novi evropski standard za kibernetičku bezbednost i zaštitu ličnih podataka povezanih potrošačkih IoT uređaja

Evropski institut za telekomunikacione standarde (ETSI) nedavno je objavio evropski standard ETSI EN 303 645 „CYBER; sajber bezbednost za potrošački IoT: osnovni zahtevi“,

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Objavljivljen prvi međunarodni standard u oblasti blockchain-a i distribuiranih poslovnih registra

ISO/TC 307 Tehnički komitet za standardizaciju tehnologija blockchain-a i distribuiranih registara upravo je objavio svoj prvi međunarodni standard ISO 22739:2020, Blockchain i tehnologije distribuiranih registara - Rečnik, koji definiše glavne pojmove koji će se koristiti u novim normativnim dokumentima koji dolaze.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Trampoline: sigurno skakanje sa evropskm standardom NBN EN 71-14:2019

Leti su rekreativni sadržaji na otvorenom vrlo popularni, a među njima je i trampolina koja je sve popularnija. Ali njena upotreba takođe uključuje rizike. 

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Kako pomoću IoT stvoriti nove načine poslovanja - SGS

Internet stvari (IoT) brzo raste. Do kraja 2020. godine postojat će više od 30 milijardi povezanih uređaja. Ova sve veća povezanost pruža preduzetnicima priliku da razviju nove načine da svojim kupcima pruže bolje, efikasnije usluge.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

TEGoVA objavila evropske standarde za procenu kapitala

Udruženje evropske grupe procenitelja, TEGoVA, objavilo je Evropske standarde za procenu kapitala (EBVS) koji su stupili na snagu 7. juna 2020. godine, saopštilo je Nacionalno udruženje procenitelja Srbije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Nadzor tržišta EU za tekstilne i obućarske proizvode

EU uredba 2019/1020 o nadzoru tržišta i usklađenosti proizvoda objavljena u Službenom listu Evropske unije 25. juna 2019. (SafeGuardS 97/19), primenjivaće se od 16. jula 2021. godine, s izuzetkom nekoliko odredbi.

Registrujte se da bi videli ceo članak...