logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Ovaj sadržaj je zaključan. Da bi pristupili istom, molimo Vas da se ulogujete.

Nova publikacija: Kako koristiti ISO 14090 za podršku prilagođavanju klimatskim promenama u EMS ISO 14001 sistemu

ISO je objavio besplatnu publikaciju o korišćenju ISO 14001 za poboljšanje klimatske otpornosti u organizacijama tako što će integrisati ISO 14090.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Objavljen je program rada Unije za evropsku standardizaciju za 2021. godinu

U Službenom glasniku Evropske unije C 437 od 18. decembra 2020. godine, Komisija je, u skladu sa članom 8. Uredbe (EU) br. 1025/2012 o evropskoj standardizaciji usvojila Godišnji program rada Unije za evropsku standardizaciju za 2021. godinu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Smanjivanje neizvesnosti u kupovini

Da li Vam se nekada desilo da ste kupili proizvod koji nije odgovarao specifikaciji navedenoj na istom?

Vodič ISO / IEC 14 Proizvodi i srodne usluge - Informacije za potrošače prepoznaje da je mogućnost da smanje neizvesnost u kupovini stvari i ugovaranju usluga veoma važno za potrošače, proizvođače i dobavljače. 

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ISO 2030 strategija

Inspirisani željom da život učine lakšim, sigurnijim i boljim, strategija ISO organizacije nudi putokaz ciljeva i prioriteta za narednih 10 godina. Rezultat je zajedničkog napora ISO članova, partnera i zainteresovanih strana, i u ISO-u su uvereni da će ista pomoći da ostvare svoju misiju okupljanja ljudi kako bi odgovorili globalnim izazovima sa međunarodnim standardima.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

"localg.a.p." brend - odskočna daska za sigurnu i održivu poljoprivredu

Potrošači širom sveta sve više zahtevaju kvalitetnu hranu koja se proizvodi bezbedno i održivo. Trgovci širom sveta se suočavaju sa izazovom zahtevajući od svojih proizvođača primenu dobrih poljoprivrednih praksi, uključujući bezbednost hrane.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

SGS pokreće prvu na svetu "nezavisno proverenu oznaku" za maske za višekratnu upotrebu

Kako se sve više ljudi širom sveta oslanja na upotrebu maski za lice kako bi sprečilo širenje COVID-19, SGS je ponosan što je predstavio prvu Nezavisno proverenu oznaku (IC - Independently Checked Mark) za maske za višekratnu upotrebu - nov način za potrošače u SAD i Kanadi da saznaju da li su ovi proizvodi u skladu sa industrijskim i regulatornim zahtevima.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Postavljanje standarda za budućnost kvantnih računara

Kvantno računanje je relativno mlada tehnologija koja obećava da će predvoditi talas promena koji će transformisati način na koji živimo i radimo. Vlade, univerziteti i korporacije ulažu milijarde u razvoj tehnologije, a međunarodni standardi mogu podržati njihov rad.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Nove konsultacije za poređenja (benčmarka) sa zahtevima GFSI-a: programi GLOBALG.A.P., HPSS V.1.2 i PHA V.1.2

GFSI otvara nove konsultacije sa zainteresovanim stranama -vitalni korak u poređenju HPSS V1.2 i PHA V1.2, koji su standardi iz GLOBALG.A.P., u odnosu na GFSI zahteve za benčmarking verziju 2020.1.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Lidl na internacionalnom nivou razvija prvi standard za uzgajanje voća i povrća sa ciljem očuvanja biodiverziteta

Lidl je u saradnji sa međunarodno priznatim stručnjacima za održive prehrambene sisteme, započeo rad na razvoju modula za očuvanje biodiverziteta u okviru priznatog GLOBALG.A.P. integrisanog standarda. Dodatni modul koji promoviše biološku raznovrsnost u konvencijalnoj poljoprivredi bi do kraja 2021. godine trebalo da bude dostupan svim proizvođačima.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ISO biblioteka je sada dostupna on-line: istražujte o standardima i standardizaciji

Ova on-lajn biblioteka nudi kolekciju istraživačkih publikacija o standardima i standardizaciji. Ovakva baza je osmišljena da podrži rad članova ISO-a, istraživača i svih drugih strana, zainteresovanih za oblast standarda.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Proširivanje nefinansijskih izveštaja u EU

Direktiva EU o nefinansijskom izveštavanju (NFRD Non Financial Reporting Directve) trenutno se revidira. Rezolucija parlamenta EU ukazuje da su na delu dalekosežne promene.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

IFS predstavlja svoje nove smernice procene dobre prakse - IFS GAP Guideline

IFS GAP su namenjene svim IFS auditorima koji izvode IFS ocenjivanja i IFS podeljena ocenjivanja (Split Assessments). Odnosi se na programe IFS Food, IFS HPC, IFS PACsecure Standards i programe na globalnim tržištima. U mnogim delovima je primenljiv i na IFS Wholesale i IFS Cash&Carry. Postoje i odvojene GAP smernice za IFS Broker ocenjivanja.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Novi CEN standard TS 17288 „The International Patient Summary: Guideline for European Implementation“

Dva standarda kojima je uspostavljen Međunarodni rezime pacijenata (International Patient Summary), EN 17269:2019 i CEN / TS 17288:2020, nedavno je razvio CEN / TC 251 „Informatika u zdravstvu“. Ovi standardi pokrivaju zahteve za razmenom osnovnog, bazičnog skupa zdravstvenih podataka kako bi se podržao kontinuitet nege za pacijenta, kad god i gde god je to potrebno.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Upravljanje rizicima u sistemskom i softverskom inženjeringu

Novi standard ISO/IEC/IEEE 16085:2021 pruža smernice za dizajn (projektovanje), razvoj, implementaciju i kontinuirano poboljšavanje menadžmenta rizikom u projektu sistemskog i softverskog inženjeringa, tokom njegovog životnog ciklusa.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

10. februar – Svetski dan mahunjača

Ujedinjene nacije proglasile su 10. februar Svetskim danom mahunjača i obeležava se od 2019. godine, sa ciljem naglašavanja značaja ovih namirnica i uloge koju mogu imati u postizanju ciljeva Agende za održivi razvoj UN do 2030. godine.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

EA/LC smernice za ocenjivanje i akreditaciju laboratorija

Laboratorijski komitet evropske akreditacije EA/LC je na jednom mestu objedinio i objavio odgovore na sva često postavljana pitanja (FAQ) vezano za ocenjivanje i akreditaciju laboratorija.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Strategija CEN-a i CENELEC-a do 2030. godine

Evropske organizacije za standardizaciju CEN i CENELEC zadužene su za razvoj i donošenje standarda koji su opšteprihvaćeni u zemljama članicama Evropske unije (EU) i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA). Evropski standardi (EN) su tržišno orijentisani i njihova primena olakšava međunarodnu trgovinu, podržava inovacije i razvoj tehnologije i doprinosi ekonomskom rastu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

IFS predstavlja "IFS split assessment"

U IFS-u smatraju da su ocenjivanja na licu mesta neophodna za efikasnu procenu dobre proizvodne ili distributivne i higijenske prakse, koje su ključne za zahteve za sertifikaciju.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Konsultacije sa zainteresovanim stranama - Strateški pregled GFSI-ovog GMaP Programa za globalna tržišta

GFSI pokreće konsultacije za strateški pregled Programa globalnih tržišta (GMaP - Global Markets Programme) i želi da podstakne sve zainteresovane strane da učestvuju u oblikovanju budućnosti GFSI-ovog programa za izgradnju sposobnosti za bezbednost hrane (food safety capability building programme).

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Najnovije APG (Audit Practice Group) ISO 9001 publikacije

ISO 9001 APG (Auditing Practices Group) iliti Grupa za primenu ISO 9001 je organizacija pri Tehničkom komitetu TC 176, koja se bavi izdavanjem smernica za primenu standarda ISO 9001.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Prvi program poređenja (benčmarka) sa GFSI-ovom verzijom 2020: CanadaGAP V9

GFSI najavljuje prvu konsultaciju o benčmarkingu-poređenju u odnosu na verziju 2020.1 GFSI zahteva za benčmarking.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

SGS lansira novi program - "Realize" - kultura bezbednosti hrane koja pobeđuje

Međunarodna sertifikaciona kuća, SGS, je najavila pokretanje Realize-a, novog programa koji će pomoći kompanijama da postignu „Pobedničku kulturu bezbednosti hrane“.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Izgradnja boljih životnih zajednica - ISO 22341

Međunarodni standard za prevenciju kriminala kroz projektovanje životng okruženja (CPTED - Crime Prevention Through Environmental Design) je upravo objavljen.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ILAC brošura - ISO 20387: Akreditacija za objekte za biobanke

ILAC je objavio brošuru koja pruža informacije o procesu akreditacije i prednostima akreditacije u oblasti biobanaka.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Poreklo meda: sadašnjim oznakama se vara potrošač?

Izmenu pravila Evropske unije za označavanje porekla meda zatražila je hrvatska evroparlamentarka i predstavnica Odbora za zaštitu potrošača EU Biljana Borzan.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Sertifikovani proizvodi Kružne ekonomije u januaru 2021 - C2CPII

Cradle to Cradle to Cradle Products Innovation Institute sertifikuje proizvode Kružne / cirkularne ekonomije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Eksperti ISO i IEC osvojili su prestižnu EMMI nagradu

Zajednički tehnički odbor ISO-a i IEC-a (ISO / IEC JTC 1) dobio je EMMI nagradu za tehnologiju i inženjerstvo.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

IAF / ILAC pristup daljinskim "peer" auditima tokom COVID-19

Pandemija COVID-19 je značajno promenila način na koji se sprovode aktivnosti za ocenjivanje usaglašenosti. Zabranom putovanja i zatvaranjem, potrebno je povećati upotrebu informacionih i komunikacionih tehnologija i definisati sredstva za daljinsko vođenje aktivnosti.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

EU komisija objavljuje nove specifikacije o označavanju plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu

Evropska komisija je 22. decembra 2020. godine objavila Uredbu (EU) 2020/21511 (tj novi zakon) o usklađenim specifikacijama označavanja na određenim plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu. Specifikacije se primenjuju od 3. jula 2021.godine.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Produžen rok za sprovođenje 49. amandmana IFRA standarda

Datum primene 49. amandmana na IFRA standard produžen je za tri meseca zbog globalne pandemije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Učenje u pokretu - mobilno učenje: primena mobilne tehnologije u obrazovanju

Tehnička specifikacija za upotrebu mobilne tehnologije u obrazovnom sektoru upravo je revidirana kako bi se svima osigurali bolji ishodi učenja.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Standardi na Svetskom ekonomskom forumu - alat za suočavanje sa trenutnim izazovima

Svetski ekonomski forum (WEF) se svakog januara, već pet decenija, tradicionalno održava u švajcarskom turističkom mestu Davosu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Kako standardi omogućavaju pružanje pouzdane zdravstvene zaštite

Koji se standardi i regulatorni okviri razvijaju za veštačku inteligenciju (AI - artificial inteligence) korišćenu u zdravstvu?

Registrujte se da bi videli ceo članak...

FSC radi na planu oporavka Zelenija EU

FSC je sarađivao sa članovima Evropskog parlamenta, sindikatima, "think tank" centrima, preduzećima i nevladinim organizacijama kako bi osigurao da Evropski plan oporavka utire put novom zelenom oporavku.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

U pripremi novi standard koji će omogućiti lakše praćenje zagađenja naftom

Pod vođstvom NEN-a, holandskog nacionalnog tela za standardizaciju, CEN / TC 19 započeo je poboljšanje postojećih evropskih standarda za identifikaciju zagađenja naftom u 2018. godini.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Informacione tehnologije u Oblaku

Dok računarstvo u oblaku (iliti cloud computing) pravi revoluciju u načinu na koji se družimo i radimo, ISO standardi pružaju preko potrebne odgovore.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Siegwerk Nemačka dobio MHC - Material Health Certificate

Siegwerk, Nemačka je dobio MHC (Material Health Certificate) sertifikat za svoj štamparski proizvod "NC 68 ink series for paper label/wet glue label printing".

Registrujte se da bi videli ceo članak...

U svetu postoji više od 1.800 različitih vrsta sireva - #NationalCheeseLoversDay

Da li ste znali da u svetu postoji više od 1.800 različitih vrsta sireva?

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Od maja nova EU oznaka na pneumaticima sa više informacija

Nova EU oznaka na pneumaticima biće uvedena od maja i imaće obuhvatnije informacije o karakteristikama gume.
Registrujte se da bi videli ceo članak...

Objavljena revizija Evropskog standarda o zapaljivosti igračaka EN 71-2: 2020

Objavljena je najnovija revizija evropskog standarda o zapaljivosti igračaka, EN 71-2Promene se uglavnom odnose na pripremu uzoraka i bolje definicije metoda ispitivanja.

Registrujte se da bi videli ceo članak...