logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Ovaj sadržaj je zaključan. Da bi pristupili istom, molimo Vas da se ulogujete.

Da li beli i zlatni hidrogen mogu biti opcija za čista goriva?

Do pre godinu dana, nije postojalo veliko interesovanje za potencijalne energetske pogodnosti od belog i zlatnog hidrogena. Međutim, ova situacija se menja. Sve više istraživača nadu vide u belom i zlatnom hidrogenu kao isplativoj zameni za konvencionalna goriva koja intenzivno emituju plinove.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Veštačka inteligencija: zašto je terminologija važna

Kako tehnologije veštačke inteligencije nastavljaju da prožimaju naš svakodnevni život, potreba za standardizovanim i jedinstvenim pristupom razumevanju i diskusiji o konceptima veštačke inteligencije postaje sve važnija.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Da li Evropska unija pruža regulatorni model za druge zemlje?

Ova anketa je podsetnik, ako je uopšte i potreban, da Evropa može da postavi standarde globalne važnosti

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Objavljen ISO 42001: Sistem menadžmenta veštačkom inteligencijom (AIMS)

Kao što smo već najavili ovde, u ponedeljak 18.12.2023. je objavljen standard ISO 42001 sistem menadžmenta veštačkom inteligencijom (AIMS).

Registrujte se da bi videli ceo članak...

IFS Logistics verzija 3 je sada dostupna

„Sa IFS Logistics verzijom 3, predstavljamo standard koji je sada ažuriran prema aktuelnim propisima, tržišnim očekivanjima i najnovijim trendovima. 

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Objavljena tehnička specifikacija ISO/IEC TS 17021-15

Objavljena je tehnička specifikacija ISO/IEC TS 17021-15:2023, Zahtevi za ocenjivanje usaglašenosti za tela koja vrše ocenjivanje i sertifikaciju sistema menadžmenta - Deo 15

Registrujte se da bi videli ceo članak...

IRCA pokrenula novu šemu sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom medicinskih uređaja

Mnogi su tražili priznanje u IRCA registru kao ocenjivači sistema menadžmenta kvalitetom medicinskih uređaja (MDQMS). IRCA je pokrenula novu šemu: QMS medicinskih uređaja (ISO 13485).

Registrujte se da bi videli ceo članak...

BRCGS ambalažni materijali ver 7 - javne konsultacije

Globalni standard za materijale za pakovanje BRCGS je prvi put objavljen 2001. godine i sada ga koristi skoro 6000 fabrika u preko 35 zemalja širom sveta. 

Registrujte se da bi videli ceo članak...

IECEE Solar photovoltaics (PV) sertifikati

U svetu ne nedostaje sunca za napajanje svih naših potreba za električnom energijom, ali skoro 700 miliona ljudi širom sveta nema istu. 

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Program stipendiranja StandICT.eu 2023

Rad preduzet na ovom programu imao je za cilj spajanje ISO standarda 37101 i SCRAM za stvaranje vitalnog doprinosa zelenoj i digitalnoj transformaciji gradova i zajednica,

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Zelena digitalna akcija: Međunarodni standardi za održivu budućnost

Generalni sekretar i izvršni direktor IEC-a, Felipe Mecger, održao je uvodnu reč na ceremoniji otvaranja Zelene digitalne akcije na COP28 prošle nedelje. 

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Irska goveda hranjena travom dobila oznaku geografskog porekla

Evropska komisija je dodala irsku govedinu hranjenu travom, tzv. Irish Grass Fed Beef u registar zaštićenih geografskih oznaka (PGI), što je četvrta oznaka geografskog porekla EU koja je dodeljena celom ostrvu - uključujući Irsku i Severnu Irsku.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Indija razvija globalne standarde za tradicionalne lekove

Indija razvija međunarodne standarde za svoj tradicionalni sistem lekova, sa ciljem da stekne globalno priznanje i pristup tržištu u 150 zemalja, rekao je na nedavno održanom samitu sekretar ministarstva Ayush, Vaidja Raješ Koteča.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

BRCGS-ov "Program usklađenosti" postaje "Certification Integrity"

Integritet čini kamen temeljac sertifikacije, zbog čega je BRCGS i uveo svoj Program usklađenosti pre šesnaest godina.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Neto nula ugljenika za zaustavljanje klimatskih promena: ISO standard 50010

Svet treba da smanji emisije gasova sa efektom staklene bašte (GHG) na nulu pre 2050. Do ovog zaključka su došle praktično sve analize. Sopstveno modeliranje NRDC-a pokazuje kako se to može postići za Sjedinjene Države.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Standard za vazduh u kabini ISO 23875: standard dizajniran da poboljša živote

Sa porastom broja zemalja koje regulišu kvalitet vazduha u rudarstvu, proizvođači mašina i vlasnici rudnika postali su sve svesniji potrebe za standardnim praksama u dizajnu i performansama kućišta operatera.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

PEFC - vaš partner za EUDR

Zainteresovane strane PEFC-a će uskoro moći da imaju koristi od PEFC praktičnih rešenja kako bi mogli da uspešno implementiraju EUDR.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Pročitajte mišljenje CEN-a i CENELEC-a o reviziji Okvirne direktive o otpadu

Evropska komisija je 5. jula 2023. objavila svoj predlog za reviziju Okvirne direktive o otpadu (Waste Framework Directive), čiji je primarni cilj da ažurira svoj pristup otpadu od hrane i tekstila.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Evident razvija novi SAF standard za održivo avionsko gorivo: Fly-i

Novi, međunarodni globalni standard za održivo avionsko gorivo SAF - Sustainable Aviation Fluel je razvio stručnjak za sertifikate energetskih atributa (EACs - energy attribute certificates) Evident, pri čemu je World Energy postao prvi korisnik sertifikata.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Javne konsultacije za BRCGS Packaging Materials ver 6

BRCGS Globalni standard za materijale za pakovanje je prvi put objavljen 2001. godine i sada ga koristi skoro 6000 lokacija u preko 35 zemalja širom sveta. 

Registrujte se da bi videli ceo članak...

GFSI pokreće novi GFSI Global Markets Program GMaP™

Odgovarajući na sve veće potrebe operatera u poslovanju sa hranom FBO - Food Business Operators, GFSI najavljuje pokretanje novog GFSI GMaP™, Global Markets Programa koji omogućava FBO-ima lak pristup paketu alata koji omogućavaju samoprocenu znanja o bezbednosti hrane zasnovanu na CODEX Alimentarius-u.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Primena ISO 26262 - primer Andes Technology

Automobilska industrija postavlja stroge zahteve za funkcionalnu bezbednost. Za kompanije koje se bave poluprovodnicima, automobilskim čipovima i još više uzvodno u oblasti silicijumske intelektualne svojine (SIP), dobijanje ISO 26262 sertifikata je osnovni uslov za prodor proizvoda u automobilske aplikacije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

E-knjiga o brendovima: FSC je među prva tri

Među 18 nepristrasno analiziranih sertifikacionih brendova, autori Jakob Zeuthen i Lars Ludvigsen ističu FSC (Forest Stewardship Council) u svojoj najnovijoj elektronskoj knjizi kao jedan od tri najpouzdanija brenda na globalnom tržištu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

VDA ISA upitnik - alat za procenu menadžmenta bezbednošću informacija u automobilskoj industriji

VDA ISA (Procena bezbednosti informacija) predstavlja osnovni alat za upitnike dizajniran za sveobuhvatnu procenu menadžmenta bezbednošću informacija u automobilskoj industriji.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Kako se ISO 26262 razlikuje od drugih standarda za automobile?

ISO 26262 je međunarodni standard funkcionalne bezbednosti za razvoj električnih i elektronskih sistema u drumskim vozilima. On definiše smernice za smanjenje rizika od nesreća i obezbeđivanje da automobilske komponente ispravno i u pravo vreme obavljaju svoje predviđene funkcije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Ko sertifikuje karbonske kredite?

Svako može reći da nadoknađuje svoj karbonski otisak i da dobije finansijsku podršku za to, što je dobro. Ali evo još jedne verzije priče - nesertifikovani ugljeni krediti ne mogu osigurati da projekti kompenzacije (offset projects) zapravo i smanjuju emisiju ugljenika.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

IEC i ISO zajednički komitet za AI proširuje program rada

Novi projekti i veze za veštačku inteligenciju (AI) objavljeni su nedavno na dvogodišnjem plenarnom zasedanju zajedničkih IEC i ISO komiteta za veštačku inteligenciju, SC 42.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ISO 37004 model zrelosti

Standard ISO 37004 je izdat novembra 2023. u okviru komiteta ISO/TC 309. Ovo je još jedan standard ove godine ovog komiteta, izdat posle skoro dve godine inercije u predmetnim publikacijama, i predznaka je da sledeća godina bi trebalo da bude plodnija, jer su očekivanja velika.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Amandmani na SVE standarde za sisteme menadžmenta

Na sastanku TMB, tokom godišnje Skupštine ISO-a u septembru 2003. u Brisbanu, doneta je rezolucija (Rezolucija TMB 75/2023) koja se odnosi na izmenu Anexa Sl vezano za sprovođenje Londonske deklaracije koja se odnosi na klimu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Međunarodno prihvaćeni koncepti i terminologija za digitalne blizance

Digitalni blizanci (Digital twins) su prešli dug put otkako je NASA prvi put skovala koncept 1960-ih nakon eksplozije Apola 13 u svemiru. Kreiranjem živog modela svemirskog broda i hranjenjem podacima, mogli su da testiraju simulacije kako bi bili sigurni da će stvari ići glatko sledeći put.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

PEFC lanci nadzora i žigova ver 2013. produženi do 31. decembra 2023.

Važno ažuriranje za kompanije koje su i dalje sertifikovane u skladu sa verzijom PEFC standarda za lanac nadzora iz 2013.godine: posle 31. decembra 2023. sertifikati izdati u odnosu na verziju PEFC ST 2002 i PEFC ST 2001 iz 2013. više neće važiti.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Nova pravila izveštavanja o održivosti. Šta treba da znate?

Velike kompanije moraju do kraja naredne godine da se ubrzaju kako bi se uskladile sa, kao što smo već pisalievropskim standardima izveštavanja o održivosti (CSRD). Evropska komisija je stoga postavila početni set standarda na koje se moraju pozivati.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Otkrijte pobednike Standards+Innovation Awards 2023

CEN i CENELEC Standards+Innovation Awards za 2023. uručene su 26. oktobra 2023. u okviru događaja zainteresovanih strana EU „Učiniti da rezultati istraživanja rade za društvo“.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Budućnost jedinstvenog tržišta: kako standardi pomažu Evropi da se pripremi za digitalne izazove sutrašnjice

Uz brz tempo digitalizacije u savremenom svetu, potrebno je snažno jedinstveno tržište EU kako bi se obezbedilo da evropski potrošači i preduzeća mogu da iskoriste prednosti novih i inovativnih tehnologija. Evropski sistem standardizacije je već počeo da gradi digitalnu budućnost.

Registrujte se da bi videli ceo članak...