logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Ovaj sadržaj je zaključan. Da bi pristupili istom, molimo Vas da se ulogujete.

Sajber bezbednost za kritičnu infrastrukturu

Prečesto se sajber bezbednost shvata samo u smislu IT-a, gde je naglasak na zaštiti, u jednakoj meri, poverljivosti, integriteta i dostupnosti podataka – takozvana C-I-A (confidentiality, integrity and availability) trijada. Nažalost, ovaj pristup ne funkcioniše za sajber-fizička sredstva (cyber-physical assets) koja održavaju savremeno društvo bezbednim i funkcionalnim.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Kvantifikovanje emisije CO2 u odnosu na centre podataka (data centre)

Bez centara podataka, naša društva fokusirana na IT ne bi mogla da funkcionišu. Ove velike „farme“ za skladištenje podataka su ključni pokretači digitalne transformacije naših ekonomija.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

EFI priznat od strane GFSI

GFSI, Koalicija akcije za bezbednost hrane Foruma potrošačkih dobara sa zadovoljstvom objavljuje da je EFI - Equitable Food Initiative (Inicijativa za pravednu hranu) uspešno postigla priznanje u odnosu na GFSI-jev test, verzija 2.0 standarda, smernica i tumačenja za bezbednost hrane.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Značaj saradnje za standarde pametnih gradova

Tehnologija igra vitalnu ulogu u pomaganju gradovima da razumeju i odgovore na potrebe svojih stanovnika. Ovo se može postići analizom podataka prikupljenih ovim tehnologijama. Međutim, da bi se u potpunosti iskoristile prednosti ovih tehnologija, potrebni su standardi.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Standardizacija predstavljena kao strateški instrument za klimatske akcije na visokoj konferenciji G7

7. septembra je održana konferencija na visokom nivou koju je organizovao BMWK sa DIN Norm i DKE Aktuell u okviru G7, na kojoj je standardizacija prikazana kao strateški instrument za klimatsku akciju.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Poboljšan pristup tržištu kroz bolji kvalitet i održivost - slučaj Albanije

Veći pristup tržištu za MSP duž lanca vrednosti lekovitog i aromatičnog bilja, voća i povrća u Albaniji, kroz bolji kvalitet i standarde, doprinosi inkluzivnijoj i održivijoj budućnosti.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Referentni dokument CEN-a o "Eksperimentalnoj karakterizaciji modula hibridne toplotne pumpe" otvoren za javne konsultacije

Industrijski procesi su često energetski intenzivni i potreba za njihovom efikasnom dekarbonizacijom je sada prioritet vladinih i korporativnih politika širom sveta.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Zašto ANEC nije mogao da podrži usvajanje standarda FprEN ISO 23659 o bezbednosnim zahtevima za trampolin parkove?

Nacrt standarda, FprEN ISO 23659 „Sportski i rekreativni objekti — Trampolinski parkovi — Bezbednosni zahtevi“, nalazi se na zvaničnom glasanju sa CEN-ovim rokom do 28. septembra. FprEN ISO 23659 je sastavljen od strane CEN/TC 136/VG17 (paralelno sa ISO) i ANEC je bio aktivan u njegovom razvoju.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Analiza DACUM tehnike na ISO obuci

U periodu 04.09.2022. - 08.09.2022. godine, u Ženevi (Švajcarska), održana je ISO obuka, na temu „Razvoj okvira kompetencija za osobe uključene u razvoj standarda“.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Razvoj standarda u raznim okruženjima - ASTM

Članovi ASTM (American Society for Testing and Materials) su u 2020. i 2021. godini razvili više od 350 novih i revidirali preko 3800 postojećih standarda. 

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Ažuriran Imenik zakona i šema EU sa odredbama za akreditaciju i ocenjivanje usaglašenosti

Postoje novi zakoni EU koji uključuju akreditaciju tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

IEC objavio novi tehnički izveštaj za LVDC - niskonaponsku jednosmernu struju

LVDC je disruptivna tehnologija koja suštinski menja način na koji se energija proizvodi i troši. IEC TR 63282 daje preporuke za standardizaciju nivoa napona i druge povezane aspekte za LVDC sisteme.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

GRI pilot projekat: Prvi sektorski standard za poljoprivredu, ribarstvo i akvakulturu

Očuvanje biodiverziteta i prirodnih resursa, ublažavanje klimatskih promena i prilagođavanje poljoprivredne i ribolovne prakse su izazovi koji su veoma relevantni u okviru održive ekonomije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Uloga rashladnih uređaja u klimatskim promenama

Sa porastom toplotnih talasa koji zahvataju svet, potražnja za klima-uređajima je u porastu. Prema Međunarodnoj agenciji za energetiku (IEA), broj klima-uređaja u upotrebi do 2050. godine porašće sa sadašnje 2 milijarde na 5,6 milijardi.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

IEC objavio standard o bezbednosti i performansama baterija

Punjive baterije su ključne za održivo društvo. U sledećem tekstu otkrivamo kako IEC standardi igraju ključnu ulogu u obezbeđivanju sigurnih i pouzdanih sistema za skladištenje energije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Predstavljanje globalne inicijative za bezbednost hrane

GFSI je objavio video u kome se objašnjava  rad GFSI-ja, uključujući pogled na četiri glavne karakteristike: Race to the Top, benčmarking i harmonizaciju, izgradnju sposobnosti i javno-privatna partnerstva.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Dodela nagrada Standards Plus Innovation

Ceremonija dodele nagrada CEN & CENELEC Standards Plus Innovation održava se onlajn 3. oktobra od 15:00 do 16:30 po centralno evropskom vremenu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Revizija standarda za lanac nadzora: pošaljite povratne informacije o ključnim temama

FSC konsultuje zajednički izveštaj o pregledu dva glavna standarda lanca nadzora. Izveštaj navodi ključne teme koje treba razmotriti tokom procesa ocenjivanja. Uzmite učešće do 2. septembra 2022. na Konsultativnoj platformi da biste dodali svoje povratne informacije; svi zainteresovani su dobrodošli.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Analiza funkcionalne bezbednosti i slojeva zaštite

Funkcionalna bezbednost je ključna oblast standardizacije za IEC. Ova publikacija ima za cilj da pokrije većinu aspekata funkcionalnih bezbednosnih sistema, povezujući ih sa nekoliko IEC standarda.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Hidroelektrane moraju da se prilagode suši

Veoma visoke temperature tokom leta i nedostatak kiše drastično su smanjili nivo vode u mnogim glavnim evropskim rekama, uključujući Po u Italiji i Rajnu u Švajcarskoj, Francuskoj i Nemačkoj.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Regionalna oznaka ECOQMARK pomaže u identifikovanju bezbednih i kvalitetnih proizvoda zapadne Afrike

Public Sector Assurance je objavio studiju slučaja pod nazivom Poboljšanje kvaliteta i bezbednosti derivata kasave u zapadnoj Africi kroz akreditaciju tela za sertifikaciju proizvoda i laboratorija za ispitivanje u okviru ILAC MRA/IAF MLA.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Novi ISO/IEC 27001 najvljen za oktobar 2022.godine

Očekuje se da će novo izdanje vodećeg standarda ISO/IEC 27001 biti objavljeno oktobra 2022. Danas skoro sve ljudske aktivnosti koriste digitalnu tehnologiju. Ublažavanje rizika podrazumeva pravilno upravljanje bezbednošću informacija.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

IAF MLA godišnji izveštaj za 2021.godinu

IAF i njegovi članovi akreditaciona tela ulažu značajne napore i resurse kako bi održali integritet i doslednost Multilateralnog sporazuma o prepoznavanju (MLA - Multi Lateral Agreement) putem procesa međusobne evaluacije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Internacionalni standardi za veštačku inteligenciju - šta je SC 42?

SC 42 je zajednički IEC i ISO komitet koji razvija međunarodne standarde za veštačku inteligenciju (AI - artificial intelligence). Komitet radi na horizontalnim standardima koji pružaju osnovu za razvoj AI rešenja u širokom i raznolikom skupu industrija i aplikacija.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Poboljšanje životnog standarda proizvođača peruanske kafe i kakaoa kroz kvalitet

Dobro za vas, dobro za njih: kvalitet proizvoda se pokazao kao moćno sredstvo za poboljšanje životnog standarda proizvođača kafe i kakaa u peruanskom regionu San Martin.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ANSI objavio dobitnike nagrada za liderstvo i usluge za 2022

U ANSI vestima su objavljeni dobitnici nagrada za liderstvo i usluge za 2022. ANSI čestita ovim izuzetnim pojedincima na njihovom doprinosu i dostignućima u industriji standarda i ocenjivanja usaglašenosti.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Kako proveriti akreditovane sertifikate i izveštaje

Pitate se kako da proverite validnost akreditovanih sertifikata i izveštaja? Naučite kako preko ILAC-ovog i IAF-ovog najnovijeg upload-a u seriji video snimaka sa objašnjenjima.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

U susret 17. međunarodnoj olimpijadi standarda

Korejska agencija za tehnologiju i standarde (KATS) i Korejska asocijacija za standarde (KSA) domaćini su 17. međunarodne olimpijade standarda koja se održava od 23. do 25. avgusta, u saradnji sa IEC i ISO.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Novi standard za pristup niskonaponskoj energiji "menja igru" - IEC 63318

IEC je upravo objavio IEC 63318, prvi standard koji je razvio Komitet za sisteme niskog napona jednosmerne struje (LVDC).

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Novi ISO/IEC izveštaj nudi smernice za odgovorno usvajanje AI

IEC i ISO objavili su novi Tehnički izveštaj (Technical Report - TR) koji pruža savete o rešavanju etičkih i društvenih problema vezanih za veštačku inteligenciju (AI - artificial intelligence). Namenjen tehnolozima, regulatorima i društvu u celini, ima objektivan i praktičan pristup.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Izašao novi IFS newsletter IFS Food News and Notifications

Ovaj newsletter informiše kompanije sa sertifikatom IFS Food, kompanije koje su ocenjene od strane Global Markets Food i druge relevantne zainteresovane strane o aktuelnim temama u vezi sa IFS sertifikacijom i auditima.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Stvaranje kulture izvrsnosti – vitalni značaj jake kulture bezbednosti proizvoda - BRCGS v9

Kultura bezbednosti proizvoda je ključni deo revizije BRC Global Standard Food Safety standarda. U 9. izdanju standarda o bezbednosti hrane, odeljak o kulturi bezbednosti hrane je evoluirao sa uvođenjem promena ponašanja potrebnih za poboljšanje kulture bezbednosti proizvoda.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

SBS objavio poziv za stručnjake za standardizaciju za 2023. godinu

SBS (Small Business Standards) je objavio Poziv za eksperte za predstavljanje MSP u standardizaciji na evropskom i međunarodnom nivou 2023.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

IAF i ILAC pokrenuli seriju podkasta

IAF i ILAC najavljuju pokretanje svog novog podkasta, pod nazivom: Akreditacija je važna. Slušajte prvu epizodu sada na Spotify, Apple Podcast i Google Podcasts.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Rodna ravnopravnost: prva tela za sertifikaciju akreditovana u Italiji

ACCREDIA je upravo akreditovala u Italiji prvo sertifikaciono telo, koje će moći da sertifikuje kompanije na osnovu prakse Practice UNI/PdR 125:2022.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Standardi za bezbedno korišćenje rendgenskih zraka

Rendgenski zraci se koriste u bolnicama i klinikama širom sveta. IEC priprema međunarodne standarde koji doprinose njihovom radu i bezbednosti.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Dva nova standarda za veštačku inteligenciju

Dva nova temeljna standarda za veštačku inteligenciju obezbediće važne građevne blokove za digitalnu transformaciju. ISO/IEC 22989 pokriva AI koncepte (AI - Artificial Intelligence) i terminologiju, a ISO/IEC 23053 opisuje generički okvir za korišćenje tehnologije mašinskog učenja (ML- Machine Learning).

Registrujte se da bi videli ceo članak...

ETSI objavio novi broj newsletter-a Flash News

ETSI nezavisna, neprofitna organizacija za standardizaciju u oblasti informacija i komunikacija, objavila je novi broj newsletter-a / informatora, za jul 2022.godine.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

IEC-ova anketa o pametnim gradovima radi oblikovanja standarda

Zainteresovane strane su pozvane da učestvuju u anketi o pametnim gradovima kako bi se oblikovali sadašnji i budući standardi. Ovo nije vežba rangiranja, naglašava koordinator ankete.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Oxebridge-ov program uzbunjivanja doveo do gašenja ruskog sertifikacionog tela

Oxebridge-ov ISO Whistleblower program je uspešno primorao da se zatvori rusko sertifikaciono telo koje je radilo u ime TUV-a, dok je lažno tvrdio da je akreditacija zasnovana na IAF-u.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Javni poziv za laboratorije: Food non targeted authenticity testing

UKAS, FSA i Defra pozivaju laboratorije da izraze interesovanje za pridruživanje pilot programu kako bi se akreditovale za obavljanje "neciljanog testiranja autentičnosti hrane" (non targeted authenticity testing) prema ISO/IEC 17025 i UKAS Dokumenta za Laboratorije 13 za izražavanje mišljenja i tumačenja.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Produženje prelaznih perioda IFA v6 i GRASP v2

Novi vodeći standard GLOBALG.A.P.-a, Integrated Farm Assurance - IFA verzija 6 i GLOBALG.A.P. dodatak za procenu rizika u društvenoj praksi - GRASP verzija 2, uspešno je pokrenut u aprilu 2022.godine, o čemu smo već pisali ovde.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Od prašine do lekova kroz IECEx sertifikat

IECEx sertifikat pruža jasan dokaz usklađenosti sa međunarodnim standardima, što je važna garancija za svakoga ko je odgovoran za bezbednost onih koji rade u takvim oblastima.

Registrujte se da bi videli ceo članak...