logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Potpisani Sporazumi o saradnji u oblasti akreditacije

U Privrednoj komori Srbije, 7. i 8. maja 2024. godine, u organizaciji ATS, održan skrugli sto na temu aktuelnosti u oblasti akreditacije, koji je otvorio v.d. pomoćnik ministra privrede, Nikola Vitas sa saradnicima. Na skupu su potpisani sporazumi o saradnji Akreditacionog tela Srbije sa drugim nacionalnim telima za akreditaciju.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Objavljen Amandman 1 na SRPS ISO 9001:2015 u vezi sa klimatskim promenama, na srpskom jeziku

Objavljen je Amandman 1 na SRPS ISO 9001:2015 u vezi sa klimatskim promenama, na srpskom jeziku

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Učešće ATS-a na EA Komitetima

U proteklom periodu održani su sastanci Komiteta za sertifikaciona tela (CC), kontrolna tela (IC), laboratorije (LC) i Komunikacione Mreže (CN) na kojima su predstavnici ATS-a aktivno učestvovali.

Opširnije...

Korak bliže ka GHG verifikaciji

U toku prošlog meseca, predstavnici ATS-a učestvovali su na dvodnevnoj obuci koja se odnosila na verifikaciju i akreditaciju verifikatora izveštaja o emisijama gasova sa efektom staklene bašte.

Opširnije...

Obaveštenje kontrolnim telima

Imajući u vidu donošenje Pravilnika o overavanju analizatora izduvnih gasova („Sl.glasnik RS, br.14/2024“), Pravilnika o overavanju brojila aktivne električne energije klase tačnosti A,B,C,2.1.i 0,5 S („Sl.glasnik RS, br.14/2024“) i Pravilnika o overavanju merila toplotne energije („Sl.glasnik RS, br.14/2024“), 

Opširnije...

Poziv za stručnjake iz oblasti rudarstva

Tokom prošle godine, u okviru Komisije za standarde B082, Rudarstvo, stručnjaci iz oblasti podzemne eksploatacije sa Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, Rudarskog instituta Beograd, Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor, Tehničkog fakulteta u Boru kao i iz Ministarstva rudarstva i energetike RS i JP PEU Resavica, intenzivno su radili na inoviranju izvornih nacionalnih standarda za rudarske oznake i simbole koji su podrška primeni Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za rudarske oznake i simbole.

Opširnije...