logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Nova izdanja evrokodova na srpskom jeziku

Krajem jula, Institut za standardizaciju Srbije proširuje ponudu standarda za evrokodove na srpskom jeziku objavljivanjem standarda za projektovanje drvenih mostova - SRPS EN 1995-2, Evrokod 5 - Projektovanje drvenih konstrukcija - Deo 2: Mostovi.

Opširnije...

Aktivnosti ATS-a u periodu od 20. do 31. jula 2020. godine

Obaveštavaju se klijenti i spoljni saradnici Akreditacionog tela Srbije (ATS), u skladu sa Odlukom direktora ATS-a br. 1-02/2020-19 od 2. jula 2020. godine, da će ATS za vreme pogoršane epidemiološke situacije izazvane virusom korona (SARS-COV-2), u periodu od 20. do 31. jula 2020. godine,

Opširnije...

Objavljen Spisak srpskih standarda iz oblasti LZO

U Službenom glasniku broj 90/2020 od 26. juna 2020 godine objavljen je novi Spisak srpskih standarda iz oblasti lične zaštitne opreme kojim su preuzeti harmonizovani standardi iz oblasti lične zaštitne opreme sa referentne liste evropskih harmonizovanih standarda od 18. maja 2020. godine

Opširnije...

Učešće predstavnika ISS-a u ISO TC 323

Vladica Čudić je kao izabrani predstavnik Instituta za standardizaciju Srbije i Komisije za standarde i srodne dokumente KS Z183 učestvovala na Drugom Plenarnom sastanku ISO TC 323 Cirkularna ekonomija koji je održan 15.06.2020. i 19.06.2020.godine.

Opširnije...

HORES kreirao pečat "Čisto i sigurno" za turističke objekte

Poslovno udruženje hotelsko-ugostiteljske privrede Srbije HORES saopštilo je da je po ugledu na evropske članice HOTREC-a kreiralo pečat Čisto i sigurno (Clean & Safe) koji treba da omogući hotelima i restoranima da imaju sertifikat koji će ih izdvojiti kao sigurne objekte za obavljanje turističkih aktivnosti.

Opširnije...

Produženje svih tranzicionih perioda

Zbog trenutne situacije izazvane pandemijom COVID-19, Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) je produžio sve tranzicione periode za prelazak/migriranje na nove verzije standarda za 6 meseci, te su tranzicioni periodi sada sledeći:

Opširnije...

Tri nova standarda za vanredne situacije

Brojnim besplatnim vebinarima, preporukama, pa i ličnim primerom, Institut za standardizaciju Srbije pružio je svojim korisnicima brojne savete kako da u aktuelnoj krizi, ali i bilo kojoj koja predstavlja rizik za poslovanje, uspostave kontinuitet poslovanja.

Opširnije...

Usvojen prevod dokumenta Remote audit

Kao što smo pisali ovde, ISO Audit Practice Group (APG) je 18.04.2020. objavio document: Remote audit. U ovom dokumentu daje se uputstvo za proveravanje “na daljinu”. Vrednost proveravanja “na daljinu” je fleksibilnost u ostvarivanju ciljeva provere.

Opširnije...

Novo izdanje ATS Biltena br. 22

Glavna tema ovog broja jeste život sa "koronom", odnosno mere i aktivnosti koje je ATS preduzeo u ovom periodu kako bi se neometano obavljao njegov rad i kako bi bio na usluzi svim telima za ocenjivanje usaglašenosti kao i ostalim zainteresovanim stranama.

Opširnije...

EU ukinula kontrolu malina iz Srbije na norovirus

Srpske maline pri izvozu u EU neće više biti dodatno kontrolisane na norovirus, što će omogućiti lakši plasman naše robe i veće prihode za proizvođače tog voća, rečeno je "Tanjugu" u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Opširnije...

Izmena pravila ATS-PA04 od 06.04.2020.

Dana 06.04.2020. godine usvojena su izmenjena Pravila ATS-PA04, Pravila za korišćenje simbola akreditacije, pozivanje na akreditaciju i pozivanje na status ATS-a kao potpisnika EA MLA, ILAC MRA i IAF MLA sporazuma, koja se nalaze na sajtu ATS-a (ovde).

Opširnije...

Tumačenje odredaba standarda bez naknade

Nakon omogućavanja slobodnog pristupa ili čitanja gotovo 20 standarda iz oblasti zaštitne opreme, medicinskih sredstava i bezbednosti i otpornosti, kao i besplatnog vebinara na temu menadžmenta kontinuitetom poslovanja,

Opširnije...