logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

ISS preduzeo pojačane mere opreza za Covid-19

Zbog mera opreza usled širenja Covid-19, a u skladu sa uspostavljenim integrisanim sistemom menadžmenta kvalitetom i bezbednošću informacija, Institut je u protekla dva dana preduzeo mere kako bi, kao društveno odgovorna organizacija,

Opširnije...

Objavljen Pravilnik o LZO

U službenom glasniku broj 23/2020 od 10. marta 2020 godine objavljen je novi Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi kojim su preuzete odredbe Uredbe EU 2016/425 Evropskog parlamenta i Saveta od 9. marta 2016. godine.

Opširnije...

Udružili se proizvođači robnih marki u Srbiji

Asocijacija proizvođača robne marke Srbije „Serbia Private Label Association“ održala je 06. marta 2020. godine u Beogradu osnivačku skupštinu, a kroz panel diskusiju se raspravljalo o potencijalima, značaju i perspektivama razvoja privatne robne marke u Srbiji.

Opširnije...

Srbija izgubila punopravno članstvo u ENQA

Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije (NAT) izgubilo je punopravno članstvo u Evropskoj asocijaciji za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA), za koje će moći ponovo da konkuriše za dve godine.

Opširnije...

Kada je instant kafa 100% čista?

Koliko puta ste u reklamama za kafu ili u sve rasprostranjenijim, svetski poznatim lancima kafeterija pročitali „100% čista instant kafa”. To ponekad piše i na pakovanjima kafe koja se kupuje za kućnu upotrebu, ali da li je zaista tako? Da li taj proizvod zaista sadrži samo kafu?

Opširnije...

Metoda određivanja štetnih supstanci u obući

Vrlo često u štampi možemo pročitati tekstove o štetnim efektima određenih proizvoda po zdravlje ljudi. Upravo zato se međunarodni standardi, a i zakonska regulativa širom sveta, kontinuirano unapređuju kako bi se povećala bezbednost proizvoda koje koristimo, kako mi odrasli tako i deca.

Opširnije...

Kako do HALAL sertifikata?

Halal na arapskom jeziku znači dozvoljeno. Kada se kaže "dozvoljeno" misli se na hranu koja je pripremljena po šerijatskim zakonima i većina muslimana širom sveta primenjuje ovaj način ishrane.

Opširnije...

Standardizacija grafičkih tehnologija

Iako smo navikli da razmena podataka funkcioniše jednostavno i da lako prevazilazimo prepreke između elektronskih i štampanih medija, zapravo i dalje postoji potreba za optimizacijom i standardizacijom u ovoj oblasti.

Opširnije...

Kako pomoći kompaniji da duže traje?

Neke kompanije traju svega nekoliko godina, neke beleže višedecenijsku, a neke i više od stotinu godina dugu istoriju poslovanja. Statistike kažu da se prosečan životni vek kompanija skraćuje, a procenjuje se da će do 2027. godine prosek trajanja jedne kompanije biti svega 12 godina.

Opširnije...

Novi standard za alkometre

S obzirom na to da je vožnja pod dejstvom alkohola jedan od glavnih uzročnika saobraćajnih nezgoda širom sveta, a da konzumiranje alkohola na radnom mestu takođe dovodi do velikog broja povreda na radu, sa čak smrtnim ishodima, kontrola prisustva alkohola u krvi je sve češća praksa u kompanijama širom sveta, ali i kod nas.

Opširnije...

Kako poboljšati zadovoljstvo korisnika?

U savremenom poslovanju zadovoljstvo korisnika je jedan od ključnih faktora za postizanje konkurentske prednosti, a pravo korisnika da bude informisan i pravo na naknadu štete ukoliko njegova očekivanja nisu ispunjena istaknuto je i u Smernicama Ujedinjenih nacija za zaštitu potrošača.

Opširnije...

Tri nova standarda za proizvode za decu

Usled nesreća u saobraćaju ili drugih, različitih povreda – na igralištu, sa igračkama i slično, u celom svetu su deca najugroženija kategorija stanovništva. Neki raniji podaci kažu da u svetu više od 800.000 najmlađih tragično nastrada svake godine od povreda koje su se mogle izbeći.

Opširnije...

Ko i kako kontroliše bezbednost hrane u Srbiji?

Naučni institut za prehrambene tehnologije (FINS) iz Novog Sada vrši ispitivanja uzoraka hrane na kvalitet i zdravstvenu bezbednost. Parametri bezbednosti, pre svega, obuhvataju ostatke štetnih supstanci poput teških metala i pesticida, a vrši se i mikrobiološka ispravnost uzoraka i druga ispitivanja.

Opširnije...

PKS inicirala novi pravilnik o kesama

Ubrzano se radi na novom pravilniku o tehničkim uslovima za plastične kese, koji će sledeće nedelje biti predstavljen na okruglom stolu, a zatim kao nacrt biti upućen Ministarstvu zaštite životne sredine, rekao je sekretar Udruženja za hemijsku, gumarsku i industriju nemetala Privredne komore Srbije Dragan Stevanović.

Opširnije...

Vlada Republike Srbije utvrdila više predloga zakona

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 24. oktobra 2019. godine, utvrdila Predlog zakona o metrologiji i Predlog zakona o predmetima od dragocenih metala. Takođe, na sednici od 12. decembra 2019. godine Vlada Republike Srbije je utvrdila i Predlog zakona o potvrđivanju konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II.

Opširnije...

Delez Srbija implementirala i sertifikovala IFS Logistics standard

Kompanija Delez Srbija je uspešno implementirala zahteve i sertifikovala IFS Logistics standard (International Featured Standard), koji potvrđuje posvećenost kompanije kvalitetu i bezbednosti proizvoda, što je čini liderom u ovoj oblasti na domaćem tržištu i predstavlja još jedan korak u pravcu GFSI – Globalnoj inicijativi za bezbednost hrane, kao opšteg pravca poslovanja na globalnom nivou.

Opširnije...

Uputstvo za korišćenje standarda o društvenoj odgovornosti

U svom začetku, pod ovim pojmom su najčešće podrazumevane više filantropske aktivnosti kompanija, a danas se već u zemljama Evropske unije od velikih kompanija očekuje i da podnose izveštaje o svojoj politici u vezi sa društvenom odgovornošću, poštovanjem ljudskih prava, odnosom prema zaposlenima, zaštitom životne sredine, itd.

Opširnije...

Objavljena tri pravilnika

U „Službenom glasniku Republike Srbije” objavljena su tri nova Pravilnika i to: Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o označavanju i obeležavanju tekstilnih proizvoda, Pravilnik o overavanju manometara za merenje krvnog pritiska i Pravilnik o overavanju medicinskih termometara.

Opširnije...

Kick off sastanak - Projekat IPA 2017: EU for Serbia - Support for Safer Products

U Sektoru za kvalitet i bezbednost proizvoda, dana 3. decembra 2019. godine, predstavnici Ministarstva privrede, MTTT, MGSI, MUP, ISS, ATS, DMDM, Delegacije EU i Konzorcijuma koji čine: Instututo Calidad, LNE i AECOM, održali su „Kick off“ sastanak, kojim je zvanično započela realizacija Projekta IPA 2017: EU for Serbia - Support for Safer Products (Podrška bezbednijim proizvodima).

Opširnije...

Usvojen Plan donošenja srpskih standarda za 2020. godinu

Druga redovna sednica Skupštine Instituta za standardizaciju Srbije u 2019. godini održana je dopisnim putem u periodu od 5. do 20. novembra 2019. godine. Na sednici Skupštine su razmatrani i usvojeni: zapisnik sa prve redovne sednice Skupštine Instituta u 2019. godini,i Predlog plana donošenja srpskih standarda i srodnih dokumenata za 2020. godinu.

Opširnije...