logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Produženje svih tranzicionih perioda

Zbog trenutne situacije izazvane pandemijom COVID-19, Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) je produžio sve tranzicione periode za prelazak/migriranje na nove verzije standarda za 6 meseci, te su tranzicioni periodi sada sledeći:

Opširnije...

Tri nova standarda za vanredne situacije

Brojnim besplatnim vebinarima, preporukama, pa i ličnim primerom, Institut za standardizaciju Srbije pružio je svojim korisnicima brojne savete kako da u aktuelnoj krizi, ali i bilo kojoj koja predstavlja rizik za poslovanje, uspostave kontinuitet poslovanja.

Opširnije...

Usvojen prevod dokumenta Remote audit

Kao što smo pisali ovde, ISO Audit Practice Group (APG) je 18.04.2020. objavio document: Remote audit. U ovom dokumentu daje se uputstvo za proveravanje “na daljinu”. Vrednost proveravanja “na daljinu” je fleksibilnost u ostvarivanju ciljeva provere.

Opširnije...

Novo izdanje ATS Biltena br. 22

Glavna tema ovog broja jeste život sa "koronom", odnosno mere i aktivnosti koje je ATS preduzeo u ovom periodu kako bi se neometano obavljao njegov rad i kako bi bio na usluzi svim telima za ocenjivanje usaglašenosti kao i ostalim zainteresovanim stranama.

Opširnije...

EU ukinula kontrolu malina iz Srbije na norovirus

Srpske maline pri izvozu u EU neće više biti dodatno kontrolisane na norovirus, što će omogućiti lakši plasman naše robe i veće prihode za proizvođače tog voća, rečeno je "Tanjugu" u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Opširnije...

Izmena pravila ATS-PA04 od 06.04.2020.

Dana 06.04.2020. godine usvojena su izmenjena Pravila ATS-PA04, Pravila za korišćenje simbola akreditacije, pozivanje na akreditaciju i pozivanje na status ATS-a kao potpisnika EA MLA, ILAC MRA i IAF MLA sporazuma, koja se nalaze na sajtu ATS-a (ovde).

Opširnije...

Tumačenje odredaba standarda bez naknade

Nakon omogućavanja slobodnog pristupa ili čitanja gotovo 20 standarda iz oblasti zaštitne opreme, medicinskih sredstava i bezbednosti i otpornosti, kao i besplatnog vebinara na temu menadžmenta kontinuitetom poslovanja,

Opširnije...

ISS preduzeo pojačane mere opreza za Covid-19

Zbog mera opreza usled širenja Covid-19, a u skladu sa uspostavljenim integrisanim sistemom menadžmenta kvalitetom i bezbednošću informacija, Institut je u protekla dva dana preduzeo mere kako bi, kao društveno odgovorna organizacija,

Opširnije...

Objavljen Pravilnik o LZO

U službenom glasniku broj 23/2020 od 10. marta 2020 godine objavljen je novi Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi kojim su preuzete odredbe Uredbe EU 2016/425 Evropskog parlamenta i Saveta od 9. marta 2016. godine.

Opširnije...

Udružili se proizvođači robnih marki u Srbiji

Asocijacija proizvođača robne marke Srbije „Serbia Private Label Association“ održala je 06. marta 2020. godine u Beogradu osnivačku skupštinu, a kroz panel diskusiju se raspravljalo o potencijalima, značaju i perspektivama razvoja privatne robne marke u Srbiji.

Opširnije...

Srbija izgubila punopravno članstvo u ENQA

Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije (NAT) izgubilo je punopravno članstvo u Evropskoj asocijaciji za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA), za koje će moći ponovo da konkuriše za dve godine.

Opširnije...

Kada je instant kafa 100% čista?

Koliko puta ste u reklamama za kafu ili u sve rasprostranjenijim, svetski poznatim lancima kafeterija pročitali „100% čista instant kafa”. To ponekad piše i na pakovanjima kafe koja se kupuje za kućnu upotrebu, ali da li je zaista tako? Da li taj proizvod zaista sadrži samo kafu?

Opširnije...

Metoda određivanja štetnih supstanci u obući

Vrlo često u štampi možemo pročitati tekstove o štetnim efektima određenih proizvoda po zdravlje ljudi. Upravo zato se međunarodni standardi, a i zakonska regulativa širom sveta, kontinuirano unapređuju kako bi se povećala bezbednost proizvoda koje koristimo, kako mi odrasli tako i deca.

Opširnije...

Kako do HALAL sertifikata?

Halal na arapskom jeziku znači dozvoljeno. Kada se kaže "dozvoljeno" misli se na hranu koja je pripremljena po šerijatskim zakonima i većina muslimana širom sveta primenjuje ovaj način ishrane.

Opširnije...

Standardizacija grafičkih tehnologija

Iako smo navikli da razmena podataka funkcioniše jednostavno i da lako prevazilazimo prepreke između elektronskih i štampanih medija, zapravo i dalje postoji potreba za optimizacijom i standardizacijom u ovoj oblasti.

Opširnije...

Kako pomoći kompaniji da duže traje?

Neke kompanije traju svega nekoliko godina, neke beleže višedecenijsku, a neke i više od stotinu godina dugu istoriju poslovanja. Statistike kažu da se prosečan životni vek kompanija skraćuje, a procenjuje se da će do 2027. godine prosek trajanja jedne kompanije biti svega 12 godina.

Opširnije...

Novi standard za alkometre

S obzirom na to da je vožnja pod dejstvom alkohola jedan od glavnih uzročnika saobraćajnih nezgoda širom sveta, a da konzumiranje alkohola na radnom mestu takođe dovodi do velikog broja povreda na radu, sa čak smrtnim ishodima, kontrola prisustva alkohola u krvi je sve češća praksa u kompanijama širom sveta, ali i kod nas.

Opširnije...