logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Plan razvoj organske proizvodnje u Srbiji do 2026. godine

Plan za razvoj organske proizvodnje  u Republici Srbiji za period od 2021-2026. godine (PROP) daje smernice za budući razvoj organske proizvodnje u Republici Srbiji, definisanjem ciljeva i mera čijom realizacijom treba da se stvore uslovi za dugoročan razvoj sektora organske proizvodnje.

Opširnije...

ISO 14052 i ISO 14090 na srpskom

Komisija za standarde i srodne dokumente KS A207, Sistemi menadžmenta zaštitom životne sredine, pripremila je i verzije na srpskom jeziku dva značajna standarda: jednog iz oblasti klimatskih promena i standarda koji daje smernice za praktičnu implementaciju obračuna troškova materijalnih tokova (MFCA) u lancu snabdevanja.

Opširnije...

Gebrüder Weiss - Novi sertifikati garantuju ekološko poslovanje i bezbednost na radu

Krajem 2020. godine Gebrüder Weiss je postala jedna od kompanija sertifikovana po standardu ISO 14001, koji garantuje da je poslovanje usaglašeno sa domaćim propisima zaštite životne sredine. Dobijanje sertifikata standarda ISO 14001 veoma je važno za ekosistem, za kompaniju, zaposlene i klijente, ističe Marija Dimitrijević, controlling, HSEQ Branch Management u kompaniji Gebrüder Weiss.
Opširnije...

Nites: konceptualni dizajn EnMS-a

Inicijativa Ntes Grupe i idejni dizajn tehničkog rešenja EnMS sistema se zasniva na standardu ISO 50001 kao i IEC grupi standarda, te na principima izloženim u prethodnom razgovoru sa Miodragom Škrbićem, osnivačem i predsednikom NITES Grupe.
Opširnije...

Predstavljamo novog člana: Enološka stanica Vršac d.o.o.

Enološka stanica Vršac DOO Vršac je akreditovana laboratorija za fizičko-hemijska, mikrobiološka, biološko-biohemijska i senzorna ispitivanja životnih namirnica biljnog porekla, vina, jakih alkoholnih pića, prirodne mineralne vode, aditiva, aroma, hrane za životinje, kao i predmeta opšte upotebe.

Opširnije...

Nacrt halal standarda na javnoj raspravi

Nakon što je Komisija za standarde i srodne dokumente KS E034-17, Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane, pripremila nacrt izvornog srpskog standarda naSRPS E.A0.011-1, Halal proizvodnja – Deo 1: Opšti zahtevi, Institut za standardizaciju Srbije ovaj nacrt standarda stavlja na javnu raspravu koja će trajati do 12. aprila 2021. godine.

Opširnije...

Kvalitet i bezbednost proizvoda na prvom mestu

Privredna komora Srbije i Jugoinspekt Beograd AD će u narednom periodu jačati saradnju u oblasti kvaliteta, bezbednosti i ocenjivanja usaglašenosti proizvoda, kroz bolju razmenu informacija u ovoj oblasti, internacionalizaciju aktivnosti i učestvovanje u zajedničkim regionalnim i međunarodnim projektima, poručeno je na sastanku u Privrednoj komori Srbije sa predstavnicima ove kompanije.

Opširnije...

U pripremi dobijanje EU oznake zaštićenog geografskog porekla i za pirotsku peglanu kobasicu

Zvaničan zahtev za registraciju ariljske maline, pirotskog kačkavalja i fruškogorskog meda na odobravanje EK biće podnet u drugoj polovini godine, kaže šef Odseka za deklarisanje hrane, šeme kvaliteta i organsku proizvodnju Branislav Raketić, dodajući da je pored ovih proizvoda za evropsku oznaku zaštićenog geografskog porekla u pripremi i pirotska peglana kobasica.

Opširnije...

Uskoro moguća registracija proizvoda - Završen tvining projekat u oblasti organske proizvodnje

Kao što smo već prenosili, Ministarstvo poljoprivrede završilo je projekat EU koji se tiče organske proizvodnje i politike kvaliteta proizvoda, u okviru kojeg su izgrađena i dva kataloga proizvoda sa oznakama geografskog porekla "Autentična Srbija" o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima sa zaštićenim geografskim poreklom i "Vinsko blago Srbije" o vinima sa zaštićenom oznakom geografskog porekla.

Opširnije...

Dva kataloga proizvoda sa oznakama geografskog porekla “Autentična Srbija” i “Vinsko blago Srbije”

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je u okviru Tvining projekta „Jačanje kapaciteta za sprovođenje i dalji razvoj zakonodavstva u oblasti organske proizvodnje i politike kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda“ pripremilo 2 kataloga proizvoda sa oznakama geografskog porekla i to: „Autentična Srbija“, o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima sa zaštićenim geografskim poreklom i „Vinsko blago Srbije“ o vinima sa zaštićenom oznakom geografskog porekla.

Opširnije...

Halal sertifikat za pogon Naš med

Pogon za prikupljanje i plasman meda Saveza pčelarskih organizacija Srbije (SPOS) pored HACCP sistema koji je uveden još prošle godine, uveo je i HALAL kvalitet i upravo dobio HALAL sertifikat koji to potvrđuje. Početak važenja sertifikata je od 8. januara 2021. godine.

Opširnije...

Održan sastanak Skupštine ISS-a

Nakon druge redovne sednice Skupštine ISS-a u 2020. godini, održane dopisnim putem u periodu od 27. oktobra do 26. novembra, usledio je i sastanak članova Skupštine. Ovaj sastanak održan je u sredu, 16. decembra,

Opširnije...