logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Objavljeni standardi SRPS EN ISO 56002:2021 i 56003:2021 na srpskom jeziku

Komisija za standarde KS CASCO prenela je vest da su krajem juna objavljeni na srpskom jeziku standardi SRPS EN ISO 56002:2021 -Menadžment inovacijama – Sistem menadžmenta inovacijama, kao i SRPS EN ISO 56003:2021 - Menadžment inovacijama – Alati i metode za partnerstvo u inovacijama – Uputstvo

 

SRPS EN ISO 56003:2021, Menadžment inovacijama – Alati i metode za partnerstvo u inovacijama – Uputstvo, je identičan sa ISO 56003:2019.

Ovaj dokument obezbeđuje uputstvo za partnerstvo u inovacijama. On opisuje okvir za partnerstvo u inovacijama i primer odgovarajućih alata za: odlučivanje da li ući u partnerstvo, identifikaciju, vrednovanje i izbor partnera, usklađivanje percepcija vrednosti i izazova za partnerstvo i upravljanje odnosima između partnera.

SRPS EN ISO 56002:2021, Menadžment inovacijama – Sistem menadžmenta inovacijama – Uputstvo  je identičan sa ISO 56002:2019.

Ovaj dokument obezbeđuje uputstvo za uspostavljanje, primenu, održavanje i stalno poboljšavanje sistema menadžmenta inovacijama, koje može da se koristi za sve organizacije. Sposobnost organizacije da inovira prepoznato je kao ključni faktor za održivi rast, ekonomsku vitalnost, povećanu dobrobit i razvoj društva

 

Izvor: KS CASCO & KS CASCO