logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Predstavljen Vodič za sigurno rukovanje hranom u ugostiteljstvu i avanturističkom turizmu

Vodič za sigurno rukovanje hranom u ugostiteljstvu i avanturističkom turizmu, čiji je cilj osiguravanje odgovarajućih zdravstvenih i sigurnosnih standarda za građane i posjetitelje Bosne i Hercegovine, predstavljen je 13. prosinca 2021. godine, u organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), u Sarajevu.

Opširnije...

Poziv za učešće u javnim konsultacijama

U skladu s Odlukom o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, broj 62/14), ISBiH pripremio je Prijedlog srednjoročnog plana rada Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine za period 2022–2024. godine.

Opširnije...

Završeni „Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2021“

Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH“ u organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) održavaju jednom godišnje u formi simpozija i predstavljaju godišnji pregled aktivnosti AKAZ-a i dešavanja iz oblasti poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga.

Opširnije...

Standard BAS EN 13659:2021 usvojen metodom prijevoda

Treće izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS EN 13659:2021, Grilje, kapci i vanjske žaluzine - Zahtjevi u pogledu osobina uključujući sigurnost, usvojeno je metodom prijevoda putem Tehničkog komiteta BAS/TC 60, Vrata i prozori, Instituta za standardizaciju BiH.

Opširnije...

BAS EN 60335-1:2021 i BAS CLC/TS 50238-3:2021 usvojeni metodom prijevoda

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine, putem Tehničkog komiteta BAS/TC 57, Kućanski i slični električni aparati, metodom prijevoda usvojio je treće izdanje standarda BAS EN 60335-1:2021, Kućanski i slični električni aparati – Bezbjednost – Dio 1: Opšti zahtjevi, koje je prijevod engleske verzije evropskog standarda EN 60335-1:2012, Household and similar electrical appliances – Safety – Part 1: General requirements.

Opširnije...

Poziv za učešće u izradi Strategijskog plana usvajanja bosanskohercegovačkih standarda za period 2022–2024. godine

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine, u skladu s Uputstvom za izradu nacionalnih strategija standardizacije (Developing National Standardization Strategies – Manual, Version 2.1, 2018-01-15) koje je donijela Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO), vrši izradu Strategijskog plana usvajanja bosanskohercegovačkih standarda i drugih standardizacijskih  dokumenata za period 2022–2024. godine.

Opširnije...

Novi izvorni standardizacijski dokumenti za eurokodove

Institut za standardizaciju BiH je objavio sljedeće izvorne standardizacijske dokumente koje su pripremili Tehnički komitet BAS/TC 58, Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokod EN 1990, eurokodovi 1, 7, 8 i 9, Tehnički komitet BAS/TC 61, Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokodovi 2, 4 i 6 i Tehnički komitet BAS/TC 62, Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokodovi 3 i 5:

Opširnije...

Usvojeni nacrti standarda BAS EN 12831-1 i BAS CEN/TR 12831-2: Korak ka Evropi u proračunu gubitaka toplote u zgradama

Opširnije...

Zenica potvrdila status povoljnog poslovnog okruženja

Verifikaciona komisija u postupku certifikacije gradova/općina sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi BFC SEE, potvrdila je da Grad Zenica ispunjava kriterije Programa certifikacije gradova i općina sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi u skladu sa standardom BFC SEE Edicija III sa ostvarenih 98.00 od maksimalnih 100 procentnih poena.

Opširnije...