logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Poziv za obuku facilitatora zdravstvenih ustanova

Na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, 46/10 i 75/13) i Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu („Službene novine Federacije BiH“ 59/05, 52/11 i 6/17), Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ),

Opširnije...

Od 2023. Superbrands međunarodni projekat u BIH

Projekat Superbrands je međunarodni projekat koji se trenutno uspješno realizuje u 90 zemalja svijeta, a osnovni cilj jeste postavljanje određenih parametara i verifikacija brendova koji vode računa o kvalitetu proizvoda i usluga, i potrošaču u svakom smislu riječi kao i promovisanju kulture brendiranja.

Opširnije...

Usvojen nacrt izmjena i dopuna Halal standarda BAS 1049

U četvrtak, 03. novembra 2022. godine u hotelu Senad od Bosne na jezeru Modrac (Lukavac) održana je 36. redovna sjednica Tehničkog komiteta za hranu - BAS/TC 43. Oragnizator sastanka bio je Institut za standardizaciju BiH, a domaćin Agencija za certificiranje halal kvalitete BiH.

Opširnije...

Drugi Forum Kvaliteta 2022

U Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo su 19.10.2022 godine, potpisani ugovori s predstavnicima nevladinih organizacija, udruženja i kompanija koje su prošle javne pozive Ministarstva za organizacije poslovnih ili drugih sajamskih aktivnosti.

Opširnije...

Hrana sa dodatkom loše higijene

Iako neispravna hrana može izazvati ozbiljne posljedice po zdravlje, ugostitelji i trgovci u Republici Srpskoj, sudeći po podacima inspekcije, ne pridaju previše pažnje higijeni objekata i radnika koje su zaticali bez važeće sanitarne knjižice.

Opširnije...

Poziv za učešće u javnim konsultacijama

U skladu sa Odlukom o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine, Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine pripremio je Prijedlog srednjoročnog plana rada Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine za period 2023-2025. godine.

Opširnije...

Dva nova BAS standarda usvojena metodom prijevoda

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine, putem Tehničkog komiteta BAS/TC 1, Informacione tehnologije, usvojio je metodom prijevoda drugo izdanje standarda BAS ISO 22793:2022, Lanac blokova (Blockchain) i tehnologije distribuiranog evidentiranja (DLT) – Rječnik.

Opširnije...