logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Nova odluka o radnom vremenu u Institutu za akreditiranje BiH

Prateći aktuelna dešavanja u Bosni i Hercegovini u vezi sa širenjem pandemije koronavirusa, proglašenja policijskog sata na području Federacije BiH i Republike Srpske, kao i okolnostima koje iz toga proizilaze, kao što su ograničenje kretanja, izbjegavanje javnih okupljanja te obustava gradskog i međugradskog prevoza,

Opširnije...

ISBiH: Važno obavještenje

Cijeneći trenutnu zdravstveno-epidemiološku situaciju u vezi s povećanim stepenom mogućnosti zaraze zaposlenih i stanovništva virusom tipa COVID-19, direktor Instituta za standardizaciju BiH donio je niz mjera koje podrazumijevaju i izmijenjen režim rada Instituta.

Opširnije...

Kutija prve pomoći za motorna vozila

Objavljeno je treće izdanje izvornog bosanskohercegovačkog standarda BAS 1044:2020, Kutija prve pomoći za motorna vozila. Ovim bosanskohercegovačkim standardom povlači se i zamjenjuje standard BAS 1044 iz 2013. godine. 

Opširnije...

Poziv za učešće u javnim konsultacijama

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine u postupku izrade Izvještaja o provođenju Srednjoročnog plana rada Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine za period 2018-2019. godina (na osnovu usvojenog Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara BiH za period 2018-2020. godina), provodi proces javnih konsultacija.

Opširnije...

Metodom prijevoda usvojen BAS EN ISO/IEC 27001:2019 i još dva standarda

Bosanskohercegovački standard BAS EN ISO/IEC 27001:2019, Informaciona tehnologija − Sigurnosne tehnike − Sistemi za upravljanje sigurnošću informacija − Zahtjevi, prvo izdanje, prevod je engleske verzije međunarodnog standarda EN ISO/IEC 27001:2017, Information technology − Security techniques − Information security management systems – Requirements.

Opširnije...

USAID Projekat Diaspora Invest pruža pomoć u certifikaciiji

USAID Projekat Diaspora Invest otvorio je poziv kojim traži prijavu kompanija zainteresovanih za različite oblike tehničke podrške. Riječ je o asistenciji u unapređenju proizvodnih procesa i usluga, edukaciji zaposlenika, razvoju proizvoda, procesu certifikacije i drugim aktivnostima od važnosti za poslovanje.

Opširnije...

Standard EN 50525-2-21:2019 objavljen metodom prijevoda

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine je putem Tehničkog komiteta BAS/TC 30, Električni kablovi, metodom prijevoda usvojio drugo izdanje standarda BAS EN 50525-2-21:2019, Električni kabeli - Niskonaponski energetski kabeli nazivnih napona do i uključivo 450/750 V (Uo/U) — Dio 2-21: Kabeli za opću uporabu - Savitljivi kabeli sa izolacijom od umreženog elastomera.

Opširnije...

Halal certifikat dobilo pet novih kompanija

U mjesecu decembru 2019. godine uspješnu implementaciju zahtjeva Halal standarda okončale su kompanije Mak Gastro doo Visoko, Fah-Kožar doo Visoko, Opća zadruga Vlašić Produkt Travnik, Sintofarm Adriatica doo Orašje i pogon kompanije Don Don doo u Kragujevcu.

Opširnije...

Završeni sedmi dani kvaliteta u zdravstvu

U Sarajevu 20.12.2019. su u organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) završeni sedmi po redu ”Dani kvaliteta u zdravstvu” pod nazivom: „Budućnost kvalitetne i sigurne zdravstvene zaštite“, manifestacija koja okuplja veliki broj stručnjaka iz zdravstva i oblasti kvaliteta u zdravstvu te gostiju iz BiH i regije (preko 270 učesnika), i koja uz brojne sadržaje nudi dodatno usavršavanje za koordinatore kvaliteta zdravstvenih ustanova i za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta.

Opširnije...

Stručnjaci iz BiH u evropskom projektu za unapređenje inspekcije mesa

Uloga sistema sigurnosti mesa je obezbijediti sigurno, odnosno zdravstveno ispravno meso za ljudsku potrošnju. Brojne kontrolne mjere i postupci se primjenjuju duž cijelog lanca ishrane u cilju proizvodnje sigurnog mesa, a jedna od njih je inspekcija mesa koja predstavlja nadzor životinja i mesa uglavnom od strane službenih veterinara.

Opširnije...

Sedmi dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH

Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH“ u organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) održavaju se 19.- 20. decembra 2019. godine u Hotelu Hollywood – Ilidža, Sarajevo, sa početkom u 12:00 sati u formi seminara i predstavljaju godišnji pregled aktivnosti AKAZ-a i dešavanja iz oblasti poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga.

Opširnije...

Nova usluga: Prodaja BAS standarda u elektronskom formatu

Prema posljednjim istraživanjima, u svijetu je prodaja knjiga i časopisa u elektronskom formatu premašila prodaju u papirnoj formi. Ništa čudno, jer se kupljeni dokument u elektronskom formatu dobija odmah po izvršenoj uplati, a time se ujedno doprinosi i očuvanju prirode, jer se ne koristi papir.

Opširnije...

Aktivnosti vezane za tranziciju na novo izdanje norme ISO/IEC 17011:2017

Sukladno Planu prelaska na novo izdanje norme, a koji je izradila Rukovodna skupina MAC-a (MAC/MG), sva akreditacijska tijela (uključujući BATA-u) koja podliježu opciji B do 31.12.2019. dostavit će izvještaj o samoocjenjivanju (ILAC A3) u kojem je pored ostalog, potrebno opisati na koji način akreditacijsko tijelo ispunjava zahtjeve novog izdanja norme ISO/IEC 17011:2017.

Opširnije...

Održana konferencija „Upravljanje kvalitetom – Promjena svijesti u javnoj upravi”

Institut za standardizaciju BiH je zajedno s Uredom koordinatora za reformu javne uprave, Agencijom za državnu službu BiH, Agencijom za državnu upravu RS, Agencijom za državnu službu FBiH, a uz podršku Programa jačanja javnih institucija koji u BiH implementira GIZ u ime Vlade SR Njemačke i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, učestvovao u organizaciji konferencije „Upravljanje kvalitetom – Promjena svijesti u javnoj upravi” koja je održana 28. novembra u Sarajevu.

Opširnije...

Prvi Forum kvaliteta 27. novembra u Sarajevu

Institut za certificiranje sistema u saradnji sa Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizuje prvi Forum kvaliteta koji će se održati u srijedu, 27. novembra prostorijama Komore, Branislava Đurđeva 10, Sarajevo, sa početkom u 09:00 sati.

Opširnije...