logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Radi se na zaštiti geografskog porijekla travničkog sira

Načelnik Općine Travnik Kenan Dautović održao je sastanak sa delegacijom Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici na čelu sa prof. dr Larisom Velić, dekanesom Pravnog fakulteta Zenica i njenim saradnicima, među kojima je i travničanin, advokat i doktorant na Pravnom fakultetu Harun Lozo.

Opširnije...

Halal turisti sve više dolaze u BiH

Prema Global Muslim Index izvještaju za 2023. godinu, Bosna i Hercegovina je, u odnosu na godinu ranije, sa šestog skočila na četvrto mjesto kao najposjećenija halal turistička destinacija u Evropi, a u svijetu s 46. na 43. mjesto.

Opširnije...

Prijava kandidata za vanjske ocjenjivače kvalitet AKAZ Agencije

"Nakon provedene obuke za ovlaštene ocjenjivače vanjske provjere kvaliteta, pozivamo sve polaznike koji su uspješno prošli obuku ove kao i prethodnih godina, a ispunjavaju uslove propisane konkursnom procedurom i dobili su certifikat, da dostave sve neophodne dokumente propisane konkursom kako bi se do kraja proveo postupak upisa na listu.

Opširnije...

Usvojena dva nova standarda o tečnom naftnom gasu

Оbјаvlјеnо је nоvо šesto izdаnjе bоsаnskоhеrcеgоvаčkоg stаndаrdа BAS EN 589+A1:2023, Goriva za motorna vozila – LPG – Zahtjevi i metode ispitivanja, koji je preuzet metodom prijevoda еvrоpskоg stаndаrdа EN 589:2018+A1:2022, Automotive fuels - LPG - Requirements and test methods, u dvојеzičnој vеrziјi nа srpskоm i еnglеskоm јеziku.

Opširnije...

Prvi poziv za dane kvaliteta u zdravstvu 2023

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) objavljuje svim zainteresovanima, svojim saradnicima, zdravstvenim menadžerima, koordinatorima kvaliteta, vanjskim ocjenjivačima i facilitatorima da će se Dani kvaliteta u zdravstvu 2023., Stručni seminar za koordinatore kvaliteta, vanjske ocjenjivače kvaliteta, facilitatore, menadžere ustanova, zdravstvene radnike i saradnike održati u periodu 06, 07 i 08.12.2023. godine u Sarajevu na temu „Unapređenje sigurnosti pacijenta“.

Opširnije...

Tri BiH standarda usvojena metodom prijevoda

Standardi BAS ISO 30401:2023 Sistemi upravljanja znanjem - Zahtjevi, BAS ISO 30422:2023 Upravljanje ljudskim resursima - Učenje i razvoj i BAS ISO 21503:2023 Upravljanje projektima, programima i portfoliom - Uputstvo za upravljanje programom, usvojeni su metodom prijevoda.

Opširnije...