logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Mjerenje zadovoljstva korisnika

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine u skladu sa zahtjevima standarda sistema upravljanja svake godine vrši mjerenje zadovoljstva korisnika radi dobijanja povratnih informacija u kojoj mjeri su zainteresovane strane zadovoljne pruženom uslugom.

Opširnije...

Prijavite se na BAS Newsletter

2019.03. bas newsletter bihObavještavamo Vas da Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine u cilju unapređenja direktne komunikacije sa zainteresovanim stranama kvartalno priprema i publikuje informativno glasilo – BAS Newsletter.

Opširnije...

Posjeta delegacije ÚNMZ-a

2019.03. posjeta iz ceske bati bihInstitut za standardizaciju Bosne i Hercegovine su u periodu između 19. i 21. marta 2019. godine posjetili predstavnici Češkog ureda za standarde, mjeriteljstvo i ispitivanja (ÚNMZ) Miroslav Chloupek, Jindra Kafková i Klara Popadičová, te Lubomir Keim iz Istraživačkog centra za građevinarstvo – kompanija za certificiranje iz Praga.

Opširnije...

Izvoz organskih proizvoda iz BiH raste iz godine u godinu

2019.03. konferencija organski proizvodi bih"Ukupan izvoz organskih poljoprivrednih proizvoda iz BiH se povećava iz godine u godinu i velika je potražnja za njima na globalnom tržištu, tako da BiH ima dobre šanse da iskoristi svoje potencijale u ovom sektoru", istaknuto je prošle nedelje u Sarajevu na konferenciji pod nazivom  „Investicije u razvoj organskih proizvoda za međunarodno tržište“.

Opširnije...

Reportaža sa VI "Dana kvaliteta u zdravstvu FBiH"

2019.02. sesti dani kvaliteta u zdravstvu bihŠesti “Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH” održani u Sarajevu 20. i 21. decembra pod motom “BiH u EU: Kvalitetom u društvu najboljih” u organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), uz veliki broj učesnika iz BiH, regiona i Evrope privukli su veliku pažnju stručne i šire javnosti.

Opširnije...

Novi BAS standardi usvojeni metodom prijevoda

2019.02. novi bih standardi met prijevodaInstitut za standardizaciju Bosne i Hercegovine je metodom prijevoda usvojio sledeće standarde: BAS IEC 61443:2018, drugo izdanje standarda BAS EN 62586-1:2018, kao i harmonizovani dokument BAS HD 60364-5-551:2018 i njegov amandman  BAS HD 60364-5-551/A11:2018.

Opširnije...

Lakši put do međunarodno priznatih kalibracija

2019.01. kompetencije laboratorije u bihLaboratorija za temperaturu i vlažnost Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine dokazala je kompetencije na međunarodnom nivou te je 27. decembra 2018. godine Međunarodni komitet za utege i mjere (BIPM) objavio kalibracione i mjeriteljske mogućnosti laboratorije u Bazi podataka ključnih interkomparacija (KCDB), saopšteno je iz Instituta za mjeriteljstvo BiH.

Opširnije...

Akreditacija i certifikati timovima porodične medicine DZ Tešanj

2019.01. akreditacija i certifikacija porodicnih timova dz tesanjDirektor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) doc.dr. Ahmed Novo uručio je u petak 11.01.2019. akreditacije i certifikate za dva tima porodične/obiteljske medicine Doma zdravlja Tešanj koji su uspješno prošli kroz proces akreditacije i certifikacije u okviru projekta Poboljšanje kvaliteta/akreditacije timova porodične/obiteljske medicine u FBiH (CVRAM projekt).

Opširnije...

Visočka pečenica dobija internacionalnu oznaku zaštite porijekla

Uskoro bi još jedan domaći prehrambeni proizvod u BiH trebalo da dobije internacionalnu oznaku zaštite geografskog porijekla, a riječ je o visočkoj pečenici. Svu potrebnu dokumentaciju i neophodne analize za to urađene su sa stručnjacima Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta (PPF) Univerziteta u Sarajevu, javlja TV Sarajevo.

Opširnije...

Kestenov med Cazinske Krajine postao svjetski brend

Najkvalitetniji kestenov med na području bivše Jugoslavije od davnina se proizvodi na prostoru Cazina, a veliki uspjeh ovdašnjih pčelara je njegovo nedavno brendiranje i upis u registar Svjetskog instituta za intelektualno vlasništvo, sa sjedištem u Ženevi, pod nazivom "Kestenov med Cazinske Krajine".

Opširnije...

Poziv za učešće u izradi plana usvajanja bosanskohercegovačkih (BAS) standarda za period 2019-2021. godina

2018.12. bas izrada plana za 2019 2021Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine, u skladu s Uputstvom za izradu nacionalnih strategija standardizacije (Developing National Standardization Strategies – Manual, Version 2.1, 2018-01-15) koje je donijela Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO), vrši izradu plana usvajanja bosanskohercegovačkih (BAS) standarda i drugih standardizacijskih  dokumenata za period 2019–2021. godina.

Opširnije...

BiH dobija istraživački centar za veterinarstvo

2018.12. istrazivacki centar za veter u bihU okviru djelokruga i namjere programa 16+1, između Kine i 16 zemalja srednje i istočne Evrope, u Bosni i Hercegovini će biti uspostavljen centar za veterinarsko istraživanje sa posebnim fokusom na infektivne bolesti, "One Health" program, sigurnost hrane, dobrobit životinja i antimikrobne otpornosti.

Opširnije...

Kakav je kvalitet usluga u raznim oblastima

2018.12. kvalitet usluge bihOsim cijene i kvaliteta proizvoda koje se nude na našem tržištu kupcima je sve više važna ljubaznost i uslužnost osoblja. Istraživanja su pokazala da će veći broj potrošača ili korisnika određenih usluga u slučaju neprofesionalnog i neljubaznog ponašanja odustati od kupovine.

Opširnije...