logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Akreditacija međunarodnih standarda kao alat za prevenciju korupcije i sajber kriminala

Institut za akreditiranje Republike Sjeverne Makedonije (IARNM) je, 18. maja 2023. godine, u okviru programa „Aktivnosti za anti-korupciju i integritet“ koji je podržan od USAID-a, a implementiran od strane Međunarodne fondacije za izborne sisteme (IFES), organizirao konferenciju pod nazivom „Nacionalna konferencija o akreditaciji međunarodnih standarda kao alat za prevenciju korupcije“.

Opširnije...

Regionalni projekat o bezbednosti informacija

DCAF, Ženevski centar za upravljanje sektorom bezbednosti, u saradnji sa Ministarstvom za informaciono društvo i administraciju Republike Severne Makedonije organizovao je seminar o nacionalnom zakonodavstvu o bezbednosti informacija.

Opširnije...