logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

ISO 45001 - Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu - Zahtevi sa uputstvom za korišćenje (u Srbiji zvanično SRPS ISO 45001:2018), predstavlja standard koji definiše zahteve za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. Cilj standarda jeste da se uspostavi kontrola nad rizicima koji nose štetnosti i opasnosti (prevođenje u što većem obimu nekontrolisanih opasnosti u kontrolisani rizik i da se na taj način obezbedi bolja zaštita zaposlenih) a samim tim i obezbedi kontinuitet poslovanja organizacije.

 

Deo je serije standarda koji se bave upravljanjem i zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. Nekadašnja onaka OHSAS – Occupational Health and Safety Assessment Series, prevodi se kao: sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, mada je prisutan i termin: bezbednost i zdravlje na radu. Kroz standard se prožima i skraćenica OH&S, kojom se ukazuje na pripadnost elemenata sistema upravljanja oblasti zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, npr. politika, ciljevi, programi itd.

Standard ISO 45001 je primenljiv na sve organizacije. Organizacija koja primenjuje ovaj standard može biti sertifikovana od strane sertifikacionog tela, a na osnovu pozitivne ocene, organizacija dobija sertifikat o usaglašenosti sa zahtevima standarda. Ovaj standard je kompatibilan sa standardima ISO 9001 i ISO 14001 te ga je moguće lako integrisati sa njima, a integracijom ova tri standarda, organizacija može razviti svoj Integrisani sistem menadžmenta (IMS).

 

Cilj sistema za upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu je da se u što većem obimu nekontrolisane opasnosti prevedu u kontrolisani rizik i na taj način da se bolje zaštite zaposleni, ali i da se obezbedi neometano poslovanje. Ključne oblasti koje su obuhvaćene sertifikacijom:

 • Sistemi upravljanja na mestu
 • Planiranje i procena rizika
 • Obuka i svest zaposlenih ljudi
 • Komunikacija sistema za upravljanje bezbednošću 
 • Odgovor na vanredne situacije
 • Praćenje i kontinualno unapređivanje

 

Prednosti implementacije standarda ISO 45001:

 • povrede na radnom mestu svodi na minimum
 • pruža zaštitu od mogućih povreda, kako zaposlenima, tako i posetiocima
 • doprinosi spremnosti kompanije da pravovremeno otkloni opasnost
 • usklađuje radne procese kompanije sa zakonskim propisima
 • poboljšava opštu sliku kompanije i čini je atraktivnom za saradnju i ulaganje
 • uliva poverenje korisnicima/kupcima da postoji opredeljenost upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu koja se može dokazati
 • otvara nove tržišne mogućnosti za saradnju sa velikim inostranim preduzećima čiji je jedan od osnovnih ciljeva bezbednost i zdravlje na radu


Osnova ovog sistema je sigurnost zaposlenih na radnom mestu koja se postiže uz pomoć sledećih koraka:

 • određivanje i procena opasnosti u skladu sa zakonskim propisima,
 • određivanje politike ciljeva bezbednosti i zdravlja na radu,
 • određivanje opasnosti na radnom mestu,
 • planiranje, razvoj i implementacija sistema zaštite zdravlja zaposlenih
 • interna provera sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu,
 • sertifikacija.