logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Standard FSSC 22000 (Food Safety System Certification) predstavlja međunarodni standard koji se primenjuje u proizvodnji hrane kako bi se obezbedila bezbednost hrane i zaštita zdravlja ljudi. Ovaj standard se primenjuje na sve faze proizvodnje hrane, od sirovina do gotovih proizvoda, a obuhvata i transport, skladištenje i distribuciju.

Standard FSSC 22000 je osnovan u Holandiji 2009. godine, u saradnji sa relevantnim organizacijama kao što su ISO, GFSI (Global Food Safety Initiative) i HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). On je osmišljen da integriše zahteve sistema upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001 sa zahtevima sistema upravljanja bezbednošću hrane, prema standardu ISO 22000.

Sertifikacija po ovom standardu je namenjena svim organizacijama koje proizvode, obrađuju ili distribuiraju hranu i kojima je važna bezbednost hrane i usaglašenost sa međunarodnim standardima. Sertifikacija se može dobiti za sve vrste proizvoda, uključujući voće, povrće, meso, mlečne proizvode i druge.

Ocenu po ovom standardu vrše akreditovana sertifikaciona tela, koje procenjuju i verifikuju da li organizacija ispunjava sve zahteve standarda FSSC 22000. Sertifikat po ovom standardu ima ograničen rok važenja i zahteva dodatne (uglavnom godišnje) provere kako bi se osigurala njegova doslednost i kvalitet.