logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

ISO/IEC 12207 je standard koji se odnosi na procese životnog ciklusa softvera u okviru sistemskog i softverskog inženjeringa. Njime se uspostavlja uobičajeni okvir i definiše prateća terminologija koji bliže opisuju životni ciklus softvera i na koje se može pozvati softverska industrija. Standard opisuje procese, aktivnosti i zadatke koji se mogu identifikovati ne samo u nabavci softverskog proizvoda/usluge, već i sistema koji sadrže softver, kao i procese u okviru nabavke, razvoja, funkcionisanja, održavanja softverskih proizvoda i softverskih delova sistema.

Ovaj standard se odnosi na procese akvizicije sistema i softverskih proizvoda/usluga kao i na procese tokom celokupnog životnog ciklusa softverskog proizvoda, bilo da su korišćeni unutar ili van organizacije. Takođe, obezbeđuje procese koji mogu biti primenjeni prilikom definisanja, kontrole i poboljšanja procesa životnog ciklusa softvera.

 

ISO/IEC 12207:2008 je moguće koristiti u jednom ili više modela:

 • Za organizaciju – kao pomoć prilikom ustanovljavanja okruženja željenih procesa. Ovi procesi mogu biti podržani metodama, procedurama, tehnikama, alatima i obučenom radnom snagom.
 • Za projekat – kao pomoć pri izboru, strukturi i upotrebi elemenata ustanovljenog skupa procesa. U ovom modelu, standard se koristi da proceni usklađenost projekta za deklarisano i ustanovljeno okruženje.
 • Za dobavljače – kao pomoć prilikom razvoja sporazuma koji se tiče procesa i aktivnosti, a prilikom kojeg se vrši odabir procesa i aktivnosti, ugovaranje, dogovaranje i njihovo izvršavanje.
 • Za organizacije i strane koje vrše procenu – za vršenje procene koja bi mogla doprineti, kao podrška, poboljšanju organizacionog procesa.
   

ISO/IEC 12207:2008 je standard koji se nalazi u nadležnosti ISO/IEC JTC1/SC7 – ISO komiteta koji se bavi razvojem ISO standarda u oblasti sistemskog i softverskog inženjeringa. Deo je SC7 Integrisanog skupa standarda, koji obuhvata standarde:

 • ISO/IEC TR 15504, koji se odnosi na sposobnost,
 • ISO/IEC 12207 i ISO/IEC 15288 koji se odnose na životni ciklus (softvera i sistema respektivno),
 • ISO 9001 i ISO 9000-3, koji se odnose na kvalitet.
   

 

Struktura standarda 

Standard ISO/IEC 12207:2008 se sastoji od 7 sekcija i 7 aneksa: 

 • Sekcija 1 – Pregled: U ovoj sekciji su razmotreni okvir, svrha i ograničenja standarda,
 • Sekcija 2 – Usklađivanje: Bliže su predstavljeni pojmovi koji se tiču standarda – namensko korišćenje, potpuna sklađenost i prilagođena usklađenost,
 • Sekcija 3 – Normativne reference: Referenciranje dokumenata koja su nezamenljiva prilikom primene standarda,
 • Sekcija 4 – Termini i definicije,
 • Sekcija 5 – Primena ovog internacionalnog standarda: Predstavljeni su ključni koncepti primene standarda, kao i detalji u vezi sa samim procesima (kategorije životnog ciklusa procesa, pregled procesa kao i osnovne informacije o Process Reference Modelu – PRM),
 • Sekcija 6 – Procesi životnog ciklusa sistema,
 • Sekcija 7 – Procesi životnog ciklusa softvera.
   
 • Aneks A – Proces prilagođavanja: Ovim aneksom su obezbeđeni zahtevi za prilagođavanje ovog standarda, kada potpuna usaglašenost sa njim nije moguća. Proces prilagođavanja je opisan svrhom, rezultatima i aktivnostima, odnosno zadacima,
 • Aneks B – Referentni model procesa radi procene: Ovaj aneks obezbeđuje referentni model procesa, pogodan za korišćenje u konjukciji sa standardom ISO/IEC 15504-2 (Informaciona tehnologija – Proces Procene – Deo 2: Sprovođenje Procene) i odnosi se na korisnike koji imaju potrebu za procenom implementiranih procesa u skladu sa tim standardom,
 • Aneks C – Istorija i opravdanost: Ovaj aneks je informativnog tipa i daje uvid u istoriju razvoja i pruža obrazloženje za ovaj standard,
 • Aneks D – Usaglašenost procesa standarda ISO/IEC 12207 i ISO/IEC 15288: Budući da su ovi standardi međusobno zavisni, ovaj aneks pruža detaljan opis njihove usaglašenosti i ukazuje na njihov odnos,
 • Aneks E – Pregledi procesa: Ovaj aneks daje informacije u cilju objašnjenja kako projekat objedinjuje procese, aktivnosti i zadatke standarda ISO/IEC 12207 i ISO/IEC 15288 ne bi li bili postignuti rezultati od interesa za različite stejkholdere,
 • Aneks F – Primeri opisa procesa: Obuhvata procese organizacionog usaglašavanja (Organizational Alignment Process), upravljanja organizacijom (Organization Management Process) i upravljanja promenom ugovora (Contract Change Management Process),
 • Aneks G –Veza sa drugim IEEE standardima: U ovom aneksu je data tabela sa procesima standarda za koje se sugeriše koji bi IEEE standardi mogli biti korisni u njihovoj implementaciji i izvršavanju, sa detaljnim objašnjenjem veze,
 • Aneks H – Bibliografija,
 • Aneks I – Spisak učesnika.
   

 

Procesi koji su opisani standardom se mogu podaliti u dve grupe:

 • Procesi životnog ciklusa sistema: procesi ugovaranja (2 procesa), procesi organizacione potpore projekta (5 procesa), procesi projekta (7 procesa), tehnički procesi (11 procesa),
 • Procesi životnog ciklusa softvera: Procesi implementacije softvera (7 procesa), procesi podrške softvera (8 procesa), procesi ponovne upotrebe softvera (3 procesa).
   

 

Veza sa drugim standardima 

Standard ISO/IEC 12207 se može posmatrati zajedno sa standardom ISO/IEC 15288 sa kojim je usko povezan i predviđa se da bi u budućnosti ovi standardi mogli biti objedinjeni u jedinstveni standard. U okviru SC7 skupa standarda ova dva standarda se međusobno dopunjuju sa ostalim standardima iz te grupe (ISO 9001, ISO 9000-3, ISO/IEC TR 15504).

Takođe, kako nije definisan poseban model životnog ciklusa, standard je u vezi i sa ISO/IEC TR 24748-1(Sistemski i softverski inženjering – Upravljanje životnim ciklusom – Deo 1: Uputstvo za upravljanje životnim ciklusom) koji daje informacije u vezi sa konceptima životnih ciklusa sistema koji se mogu primeniti u okviru standarda, kao i uputstva za kreiranje jedinstvenog životnog ciklusa, zavisno od specifičnih zahteva organizacije.

 

Prednosti standarda ISO/IEC 12207

Kako se današnje poslovanje ne može zamisliti bez svojevrsne IT podrške, standard ISO 12207 postaje aktueniji nego ikad. On pruža neophodnu referentnu tačku za sve tipove projekata u kojima je uključen softver. Standard takođe predstavlja i bazu za uspostavljanje zrelog procesa, kao i za dalje unapređivanje procesa i projekata.