logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Održana šesnaesta dodela VIRTUS nagrada za filantropiju

Trag fondacija šesnaestu godinu zaredom dodelila je VIRTUS nagrade za filantropiju kompanijama, preduzećima i pojedincima, koji su tokom prethodne godine činili dobra dela, pokretali i podržavali filantropske inicijative i tako doprinosili razvoju zajednica u kojima žive i posluju.

Opširnije...

Razvoj regionalne saradnje

Standardizacija kao aktivnost ima za cilj prihvatanje najnovijih znanja i najbolje prakse kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou. To je zajednički zadatak i svrha postojanja svih tela za standardizaciju i zbog toga su nacionalna tela međusobno povezana i sarađuju po raznim pitanjima.

Opširnije...

Greenwashing – Primeri lažnog zelenog marketinga

Sve se više govori o zelenom, eko, prirodnom, bio. Govori se, ali se malo pravih i korisnih stvari kaže. Uz to je i navala kampanja firmi koje stvaraju lažni utisak ili daju pogrešne informacije da su oni, njihovi proizvodi, rešenja, usluge, ekološki prihvatljivi, što se naziva greenwashing (grinvošing), odnosno eko manipulacija ili lažni zeleni marketing.

Opširnije...

FSC obeležavanje na ambalaži mleka u Srbiji

Ekološki dizajn i primena eko-etiketa na ambalaži mleka sve više utiču na izbor i kupovinu ovog proizvoda. Inovativno naučno istraživanje pokazuje da proizvođači mleka u Srbiji idu u korak sa svetskim trendovima kada je u pitanju odgovorno pakovanje i eko obeležavanje mlečnih proizvoda.

Opširnije...

Nemački Zakon o dju dilidžensu i obaveze domaćih dobavljača

Prema nemačkom Zakonu o dju dilidžensu (Due Dilligence) u lancu snabdevanja, koji je počeo da se primenjuje 1. januara 2023.godine, sve domaće kompanije koje su u lancima dobavljača nemačkih kompanija moraju da uspostave menadžment rizika kojim će se ispuniti niz zahteve na polju zaštite ljudskih prava i ekologije.

Opširnije...

Samit cirkularne ekonomije Zapadnog Balkana u maju

Centar za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije organizovaće krajem maja u Beogradu Samit cirkularne ekonomije Zapadnog Balkana kako bi se predstavnici kompanija i donosioci odluka upoznali sa aktuelnim temama iz ove oblasti na globalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Opširnije...

Grantovi namenjeni MSP

Cilj projekta „Velika mala privreda“ (u daljem tekstu „Projekat“) jeste osnaživanje učesnika na tržištu Srbije za pokretanje lokalnih inicijativa kojima će se pospešiti rast malih i srednjih preduzeća (MSP) tako što će im se omogućiti da osvoje tržišta visoke vrednosti.

Opširnije...