logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Novi standard za upravljanje ljudskim resursima - ISO 30422

Kontinuirano stručno usavršavanje neophodno je u savremenim uslovima poslovanja. Ključni resurs i najveću vrednost svake organizacije predstavljaju ljudi koji su u njoj zaposleni, odnosno znanja i veštine kojima oni raspolažu.

 

Zbog toga je HR menadžment (Human Resource Management) danas jedna od najvažnijih oblasti upravljanja, koja ima veliki uticaj na uspeh i ostvarene rezultate.

U ovoj oblasti doneto je pet SRPS standarda, od kojih je najnoviji SRPS ISO 30422:2023, Menadžment ljudskih resursa – Učenje i razvoj. Ovaj dokument pruža smernice za efikasne procese upravljanja i vrednovanja koji se odnose na učenje i razvoj na radnom mestu. U njemu su opisani procesi za identifikaciju potreba za učenjem i razvojem i date su smernice za redovno planiranje tih aktivnosti u skladu sa identifikovanim potrebama. Takođe su ustanovljeni procesi za realizaciju, ocenjivanje i praćenje procesa učenja i dati su saveti za merenje njihove efektivnosti. U prilozima je prikazan rezime devet najčešće korišćenih metoda učenja (Prilog A) i primeri za četiri metrike učenja i razvoja (Prilog B).

SRPS ISO 30422 predstavlja prevod međunarodnog standarda ISO 30422 sa engleskog na srpski jezik i usvojen je u dvojezičnom obliku, na srpskom i engleskom jeziku. Ovaj standard, kao i ostali nacionalni standardi za menadžment ljudskih resursa u nadležnosti su Komisije za standarde i srodne dokumente KS A260, Menadžment koji se odnosi na ljudske resurse.

 

 

Izvor: iss.rs