logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Novi konkurs za dodelu na korišćenje oznake "Najbolje iz Vojvodine" 2023

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam objavio je konkurs za sticanje prava na korišćenje znaka "Najbolje iz Vojvodine".

 

Kako je tom prilikom istakao pokrajinski sekretar Nenad Ivanišević, cilj ovog projekta je promocija ekonomskog patriotizma, te da naša zemlja ima sa čim da se ponosi, navedeno je na sajtu Pokrajinske vlade.

"Rezultati poslednjeg dekantera u Beču su pokazali da smo mi iz kategorije dobrih vina prešli u kategoriju vrhunskih vina. To je jedan od razloga zašto smo ovo pokrenuli pre tri godine, i u tome nam pomažu Turistička organizacija Vojvodine, kao najreferentnija organizacija za ocenu manifestacija i smeštajnih kapaciteta i Jugoinspekt kao najpozvanija kuća za ocenu kvaliteta proizvoda. Ideja je da svake godine, a do sada smo imali skoro 80 prijava i oko 40 nosioca ove oznake, jasno i po utvrđenim kriterijumima, svi oni koji jesu najbolji i ispune striktne uslove mogu da ponesu tu oznaku. Svake godine, isto tako, vrši se stroga kontrola nosioca. Svaka oznaka traje tri godine, nakon čega nosioci ponovo konkurišu da bi je stekli ", rekao je Ivanišević i dodao da sveobuhvatne troškove postupka za potencijalne nosioce oznake snosi Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam.

Jedan od benefita korišćenja oznake "Najbolje iz Vojvodine", kako je istakao Ivanišević, jeste da nosioci mogu da učestvuju na svim manifestacijama koje organizuje ili na kojima učestvuje Sekretarijat, poput međunarodnih sajmova turizma u Beogradu i Novom Sadu i Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju pravna lica, preduzetnici, fizička lica i organizacije koje se bave proizvodnjom roba ili pružanjem usluga, odnosno organizatori programa i manifestacija koji imaju sedište, odnosno prebivalište na teritoriji AP Vojvodine.

Za pravo korišćenja znaka, određen proizvod bi trebalo da se razlikuje po načinu proizvodnje, kvalitetu, hemijskom sastavu, fizičkim, mikrobiološkim i organoleptičkim svojstvima, korišćenim sirovinama i sastojcima, ili, pak, prema nekoj drugoj karakteristici kao i da je proizveden od osnovne sirovine koja potiče iz Vojvodine. Sa druge strane, pružaoci usluga imaju pravo učešća za određenu uslugu koja se po kvalitetu i svojstvima razlikuje od drugih usluga iste kategorije.

Organizatori manifestacija ili programa imaju pravo učešća na Konkursu za manifestaciju ili program prepoznatljiv po svojoj originalnosti, ciljevima, kao i rezultatima u oblastima delovanja i po sadržini, a da se ista, pritom, održava na teritoriji Vojvodine.

"Postoji tendencija rasta broja prijava od ponovnog uspostavljanja oznake, u 2021. smo imali 34 kandidata prijavljena u tri kategorije, u 2022. već preko pedeset kandidata i jednu kategoriju smo proširili. Našim entuzijazmom, razgovorima sa potencijalnim aplikantima, razmišljamo da li je potrebno uneti dodatne izmene, da nešto dodatno pojačamo, razdvojimo ili raščlanimo. Tako da smo u poslednjem ciklusu imali četiri kategorije – manifestacije i usluge u turizmu, proizvodi i stari zanati, a sve kategorije su vezane za Vojvodinu", istakao je direktor Jugoinspekta Miloš Rodić.

 

 

Izvor: ekapija.com