logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Obaveštenje sertifikacionim telima za FSMS

Obaveštenje sertifikacionim telima za FSMS o planu prelaska na SRPS ISO 22003-1 – Bezbednost hrane – Deo 1: Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću hrane.

 

07.06.2022. godine objavljen je standard ISO 22003-1:2022, Food safety - Part 1: Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems koji je predviđen da ga u kombinaciji sa ISO/IEC 17021-1:2015, koriste tela koja vrše proveru i sertifikaciju FSMS-a.

Sertifikacija sistema menadžmenta bezbednošću hrane (FSMS) za organizaciju predstavlja jedan od načina osiguranja da organizacija primenjuje sistem menadžmenta bezbednošću hrane u skladu sa svojom politikom i međunarodno prihvaćenim principima bezbednosti hrane.

Ovaj dokument je donet zajedno sa ISO 22003-2, koji se koristi u kombinaciji sa ISO/IEC 17065.

ISO 22003-1:2022 zamenjuje međunarodnu tehničku specifikaciju ISO/TS 22003:2013, koja je istovremeno povučena, ali ostaje na snazi do kraja prelaznog perioda.

Detaljnije informacije o novinama ISO 22003-1:2022 u odnosu na ISO/TS 22003:2013, kao i detalji o radnjama koje treba preduzeti kako bi se pravilno upravljalo prelaskom, dati su u obavezujućem dokumentu IAF MD27:2023, Transition Requirements for ISO 22003-1:2022, Izdanje 1 od 30.08.2023. godine (https://iaf.nu/iaf_system/uploads/documents/IAF_MD_27_22003-1_Transition_30082023.pdf).

Detaljnije možete pročitati ovde.

 

 

Izvor: ats.rs