logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Novi standard za bezbednost na radnom mestu - ISO 45002

Nedavno je objavljen novi srpski standard iz serije standarda iz oblasti sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (OH&S) SRPS ISO 45002.

 

U SRPS ISO 45002, Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu — Opšte smernice za primenu ISO 45001:2018 daju se uputstva za uspostavljanje, primenjivanje, održavanje i stalno poboljšavanje OH&S u organizacijama. Uputstva u ovom dokumentu su usaglašena sa standardom ISO 45001 i mogu da pomognu organizacijama da svoje poslovanje usklade sa ovim standardom, ali nisu namenjena za tumačenje njegovih zahteva.

Ovaj dokument je namenjen svim organizacijama, bez obzira na veličinu, delatnost ili vlasničku strukturu. S obzirom na to da se može primenjivati u različitim vrstama organizacija, primeri iz realnog života dati u ovom standardu nisu namenjeni da predlože jedini ili najbolji način, već da prikažu jedan od mogućih načina za primenu.

SRPS ISO 45002 je donela nacionalna Komisija za standarde KS CASCO, Ocenjivanje usaglašenosti i menadžment kvalitetom, koja prati rad istoimenog međunarodnog tehničkog komiteta. To istovremeno znači da je sadržaj SRPS ISO 45002:2023 u potpunosti identičan sa sadržajem ISO 45002:2023, Occupational health and safety management systems — General guidelines for the implementation of ISO 45001:2018.

S obzirom na važnost tematike, kao i na obavezu praćenja standarda iz ove oblasti, u skladu sa čl. 50 novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS 35/2023), Institut organizuje petodnevnu obuku za pripremu za polaganje stručnog ispita za bezbednost i zdravlje na radu (BZR). Cilj obuke je priprema za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova savetnika, odnosno saradnika za BZR, kao i upoznavanje sa zahtevima standarda SRPS ISO 45001. Prva ovakva obuka uspešno je realizovana u novembru ove godine, a planira se da naredna bude održana u periodu od 26. februara do 1. marta 2024. godine.

 

 

Izvor: iss.rs