logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Donet novi strateški dokument ISS

Upravni odbor Instituta za standardizaciju Srbije je krajem februara usvojio novi strateški dokument pod nazivom „Program razvoja Instituta za standardizaciju Srbije za period 2022-2024".

Opširnije...

Veliki izazovi prelaska privrede na cirkularnu ekonomiju

Pred sprskom privredom je ozbiljan izazov masovne i zahtevne transformacije preduzeća iz linearnog u cirkularni model proizvodnje, jer samo oko osam procenata preduzeća sprovodi temeljno najvažnije principe cirkularnosti, pokazalo je istraživanje Centra za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije (PKS).

Opširnije...

Obrazovan Savet za kvalitet

Vlada Republike Srbije, donela je Odluku o obrazovanju Saveta za kvalitet, kao stručnog savetodavnog tela, sa ciljem razvoja oblasti infrastrukture kvaliteta u Srbiji.

Opširnije...

Kako do oznake Najbolje iz Vojvodine

U Master centru Novosadskog sajma 27.12.2021. je održana konferencija posvećena zaštiti autorskih i srodnih prava, kao i intelektualne svojine, te standardizaciji i sertifikaciji proizvoda, usluga i manifestacija, pod nazivom „Edukacije proizvođača u AP Vojvodini u oblasti zaštite intelektualne svojine i povećanja konkurentnosti“.

Opširnije...

Bilten broj 4 - ISS

Najnoviji broj biltena „Standardizacija“ upravo je objavljen. U njemu ćete, kao i do sada, moći da pročitate sve vesti o najznačajnijim događajima u standardizaciji kod nas i u svetu.

Opširnije...

Usvojen standard ISO 20387

Usvojen standard ISO 20387 Biotehnologija - Biobankarstvo - Opšti zahtevi za biobankarstvo. Ovaj dokument je razvijen sa ciljem promovisanja poverenja u biobankarstvo.

Opširnije...

Proces standardizacije menadžmenta ljudskih resursa u Srbiji - serija ISO 30400

Nakon što je započeo 2009. godine u SAD, u sklopu ANSI (American National Standards Institute)proces standardizacije menadžmenta ljudskih resursa dobio je veliko ubrzanje i globalan karakter – brzo se preselivši u ISO, gde je u te svrhe 2011. godine oformljena tehnička komisija ISO/TC 260, koja je do sada objavila veći broj standarda iz ove oblasti (serija ISO 30400).

Opširnije...

Najnoviji srpski standardi za kvalitet vazduha

Uredbom o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja ("Sl. glasnik RS", br. 5/2016) propisuju se način i metodologija merenja emisije zagađujućih materija iz stacionarnih izvora zagađivanja, postupak vrednovanja rezultata i usklađenost sa propisanim normativima, kao i način merenja emisije zagađujućih materija.

Opširnije...