logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

Kao što smo već pisali ovde, najnoviji Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu stupio je na snagu 7. maja ove godine („Sl. glasnik RS“ br. 35/[BBS1] 2023). Glavni cilj donošenja ovog zakona je unapređenje uslova rada i smanjenje broja povreda na radu.

 

Potreba da se nakon 18 godina donese novi zakon proistekla je usled izmenjenih uslova za rad. Iako je raniji zakon delimično podrazumevao rad u drugom okruženju, situacija sa COVID-19 dovela je do toga da se novim zakonom uvede rad od kuće i rad na daljinu. Zakon predviđa obavezu poslodavaca da urade procenu rizika i propišu mere za bezbedan i zdrav rad od kuće i rad na daljinu.

Poslednjih godina su zabeležene i brojne povrede na radu, te je novim zakonom obuhvaćen i ovaj segment. Pooštravaju se uslovi za obavljanje visokorizičnih poslova, ali se uvodi i odgovornost i novčane kazne za zaposlene koji ne poštuju pravila bezbednosti. Za poslodavca su obavezne obuke zaposlenih u oblasti bezbednosti kao i utvrđivanje postupka i načina za izdavanje dozvole za rad.

Novina definisana ovim zakonom vezana je za poslove savetnika, odnosno saradnika za bezbednost i zdravlje na radu, i podrazumeva praćenje standarda i tehničkog napretka u ovoj oblasti. Najpoznatiji je standard SRPS ISO 45001 koji pruža zahteve za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (OH&S), a postoje i drugi standardi iz iste serije koji su njegova podrška. ISS redovno organizuje stručne obuke na ovu temu.

 

 

Izvor: iss.rs