logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Izmena rukovodstva Saveta za kvalitet

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj dana 8. juna 2023. godine, donela je Odluku o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta za kvalitet.

 

Savet za kvalitet je stručno savetodavno telo, sa ciljem razvoja oblasti infrastrukture kvaliteta u Srbiji.

Savet za kvalitet ima ulogu jačanja regulatorne uloge ministarstva nadležnog za tehničke propise i ocenjivanje usaglašenosti u odnosu na donosioce tehničkih propisa, organe carine i tržišnog nadzora, privredu, sa ciljem kontinuiranog praćenja unapređenja kvaliteta u oblasti privrede.

Zadatak Saveta je praćenje i analiza sprovođenja aktivnosti u oblasti infrastrukture kvaliteta, davanje mišljenja i preporuka, kao i razmatranje pitanja od značaja za razvoj i unapređenje infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji.

Odlukom o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta za kvalitet, za predsednika Saveta imenovan je Nikola Vitas, v.d. pomoćnika ministra privrede, dok je za zamenika predsednika imenovan Mile Mitrović, šef odseka u Sektoru za kvalitet i bezbednost proizvoda.

Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta za kvalitet.

Takođe, ovde možete pročitati prošlogodišnju objavu Saveta za kvalitet o sufinansiranju troškova za usluge iz oblasti infrastrukture kvaliteta u iznosu od 50 miliona dinara.

 

 

Izvor: tehnis.privreda.gov.rs