logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Savet za kvalitet: za sufinansiranje troškova za usluge iz oblasti infrastrukture kvaliteta 50 miliona dinara

Savet za kvalitet Vlade Srbije, o čijem osnovanju smo pisali ovde, održao je prvu sednicu, na kojoj su istaknuti konstruktivni predlozi za budući rad u pogledu unapređenja oblasti infrastrukture kvaliteta.

 

Državni sekretar Ministarstva privrede Vlade Republike Srbije Milan Ljušić, koji je i predsednik ovog saveta, istakao je da je Ministarstvo po prvi put izdvojilo novac za sufinansiranje troškova za usluge iz oblasti infrastrukture kvaliteta u iznosu od 50 miliona dinara za ovu godinu.

Kako je navedeno na sajtu Vlade, on je objasnio da su sredstva namenjena za finansijsku podršku privrednicima u okviru programa "Korišćenjem standarda do konkurentnijih proizvoda", i dodao da će se ovaj program sprovoditi u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije.

Državni sekretar je ukazao na jačanje koordinativne i regulatorne uloge Ministarstva privrede, koje je nadležno za tehničke propise i ocenjivanje usaglašenosti u odnosu na donosioce tehničkih propisa, organe carine i tržišnog nadzora i privredu, radi kontinuiranog praćenja unapređenja kvaliteta u oblasti privrede.

Narodna skupština je 2021. godine usvojila tri sistemska zakona iz oblasti infrastrukture kvaliteta, i to Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti, Zakon o izmenama i dopunama zakona o akreditaciji, kao i Zakon o predmetima od dragocenih metala.

Vršilac dužnosti pomoćnika ministra i zamenik predsednika Saveta za kvalitet Miodrag Dugandžija rekao je da je Ministarstvo preuzelo sve relevantne tehničke propise EU iz svoje nadležnosti u cilju podizanja nivoa konkurentnosti srpske privrede i razvoja ukupne klime za unapređenje kvaliteta u našoj zemlji.

Na sednici Saveta su učestvovali i stručnjaci sa projekta "EU za Srbiju - Podrška bezbednijim proizvodima", koji je finansiran iz evropskih fondova, a koji su članovima Saveta prezentovali ključna dostignuća, rezultate i planove projekta.

Navedeni projekat pomaže Ministrastvu privrede i drugim organima i institucijama na putu evropskih integracija u oblasti prvog pregovaračkog poglavlja "Kretanje roba".

 

Savet za kvalitet obrazovan je u januaru ove godine, kao stručno savetodavno telo sa ciljem razvoja oblasti infrastrukture kvaliteta u Srbiji.

Zadatak Saveta je praćenje i analiza sprovođenja aktivnosti u oblasti infrastrukture kvaliteta, davanje mišljenja i preporuka, kao i razmatranje pitanja od značaja za razvoj i unapređenje infrastrukture kvaliteta u Srbiji.

 

 

Izvor: ekapija.com