logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Nacionalni standardi za kontrolu kvaliteta voća i povrća

Na javnoj raspravi do 9. jula nalazi se nacrt izvornog srpskog standarda naSRPS E.B2.200:2023, Sveže voće i povrće – Zahtevi za kontrolu tržišnog kvaliteta – Višnje i trešnje, kojim su definisani zahtevi za kontrolu kvaliteta svežih trešanja i višanja.

 

Ovim standardom je obuhvaćena faza kontrole prilikom izvoza, pripreme i pakovanja voća u svežem stanju, ali nisu obuhvaćene trešnje i višnje namenjene industrijskoj preradi.

Srbija je pogodno tlo za uzgoj obe kulture, naročito višnje, po čijem izvozu zauzima visoku poziciju u svetu. U vreme poljoprivrednog popisa čak 70% ukupne površine pod višnjama nalazilo se u Južnoj i Istočnoj Srbiji, zatim slede Šumadija i Zapadna Srbija sa 13,8%, Vojvodina sa 11% i okolina Beograda sa 5,3%.

Pored standarda za višnje i trešnje, na javnoj raspravi se trenutno nalaze i nacrti još tri izvorna srpska standarda: naSRPS E.B2.201:2023, naSRPS E.B2.202:2023 i naSRPS E.B1.300:2023. Oni se odnose na tržišni kvalitet bobičastog voća

(naSRPS E.B2.201) https://iss.rs/sr_Cyrl/project/show/iss:proj:10499, jagoda (naSRPS E.B2.202) https://iss.rs/sr_Cyrl/project/show/iss:proj:104995 i crnog luka (naSRPS E.B1.300) (https://iss.rs/sr_Cyrl/project/show/iss:proj:104999) prilikom njihovog izvoza, u fazi kontrole nakon pripreme i pakovanja.

Do datuma usvajanja definitivnih tekstova nacrta standarda sve zainteresovane strane mogu učestvovati u javnoj raspravi davanjem mišljenja i komentara na obrascu posebno predviđenom za tu svrhu. Obrazac za komentare nalazi se na dnu stranice sa osnovnim podacima o odgovarajućem standardu, odmah ispod linka na kojem je dostupan sadržaj nacrta SPRS standarda.

 

 

Izvor: iss.rs