logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Publikacija ISO/IEC 17043:2023

ISO je objavio ISO/IEC 17043:2023 u vezi sa kompetencijama provajdera za testiranje stručnosti. ILAC je dogovorio prelazni period od 3 godine od datuma objavljivanja. IAAC će pratiti tranzicije svojih potpisnika UPP za ovaj obim.