logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Objavljen godišnji izveštaj ISS-a

Najznačajnije aktivnosti i rezultati Instituta ostvareni u prethodnoj godini objavljeni su u okviru Godišnjeg izveštaja o radu Instituta za standardizaciju Srbije za 2022. godinu.

 

Izveštaj sadrži podatke o svim segmentima poslovanja Instituta, počevši od broja objavljenih srpskih standarda u opštim oblastima standardizacije i u standardizaciji iz oblasti elektrotehnike i informacionih tehnologija, kao i razvoju baze standardizovanih termina do učešća predstavnika Instituta na skupovima međunarodnog i regionalnog karaktera.

U posebnom odeljku navedeni su svi promotivni događaji, zatim održani seminari i obuke za različite oblasti standardizacije.

Jedan deo Godišnjeg izveštaja o radu nudi i informacije o prodaji standarda i o ostalim uslugama Instituta: pružanju stručne pomoći, sertifikaciji i projektu prevođenja standarda na srpski jezik. Nisu izostali ni finansijski podaci o poslovanju u prethodnoj godini.

U 2022. godini donet je i strateški dokument za razvoj Instituta u naredne tri godine, pod nazivom „Program razvoja Instituta za standardizaciju Srbije za period 2022–2024. godine“.

U saradnji sa Ministarstvom privrede i Privrednom komorom Srbije sprovedeno je istraživanje o uticaju primene standarda u nacionalnoj privredi na osnovu kojeg je objavljena publikacija dostupna na srpskom i engleskom jeziku na veb-sajtu Instituta.
U okviru istog programa na veb-sajtu Instituta pokrenut je „Portal za građevinske proizvode“ koji pruža informacije o propisima i standardima za trgovinu građevinskim proizvodima na domaćem i jedinstvenom evropskom tržištu.

Institut je pokrenuo saradnju sa obrazovnim institucijama u Srbiji u cilju sprovođenja zajedničkih aktivnosti koje će studentima obezbediti sticanje znanja o standardima i sistemu infrastrukture kvaliteta. Za potrebe studentskih aktivnosti, kako onih svakodnevnih tako i učestvovanja na takmičenjima, Institut je omogućio sponzorisano onlajn čitanje srpskih standarda.

U 2022. godini nacionalno telo za standardizaciju realizovalo je i pilot projekat za dodelu nacionalnog znaka usaglašenosti, a prilikom obeležavanja Dana Instituta i Svetskog dana standarda uručena su godišnja priznanja za razvoj standardizacije u Srbiji.

Ovaj izveštaj dostupan je na linku ovde.

 

 

Izvor: iss.rs